Ako v zdraví zvládnuť koronakrízu a COVID-19

August 31st, 2020

Koronavírus COVID-19

Fenoménom dnešných dní je pandémia koronavírusu, v dôsledku ktorej sa striedavo zavádzajú a uvoľňujú reštrikčné opatrenia obmedzujúce nás občanov a tiež svetovú ekonomiku. Témou tohto článku preto nebude vypadávanie vlasov, ale koronavírus a jeho symptómy, prevencia pred ochorením COVID-19 a niekoľko praktických rád pre zvládnutie koronakrízy.

Ochorenie COVID-19 a spôsob prenosu

Koronavírusové ochorenie 2019 (COVID-19) je infekčné ochorenie dýchacích ciest spôsobené závažným akútnym respiračným syndrómom koronavírusu 2 (SARS-CoV-2). Ochorenie sa prenáša najmä z človeka na človeka prostredníctvom kvapôčok z nosa a úst, ktoré sú vylučované pri kašľaní, kýchaní, či rozprávaní takto infikovaného človeka. Kvapôčky sú relatívne ťažké, neprenášajú sa na väčšie vzdialenosti a rýchlo padajú na zem. Ľudia sa môžu nakaziť ochorením COVID-19 ak vdýchnu takéto kvapôčky od osoby infikovanej vírusom. Kvapôčky dopadajú na povrch predmetov v okolí infikovaného človeka, napríklad na stôl, kľučku, zábradlie. Zdravý človek sa môže nainfikovať dotykom takto kontaminovaných predmetov ak sa následne dotkne očí, nosa alebo úst.

Symptómy ochorenia COVID-19

Inkubačná doba ochorenia COVID-19 je v priemere 5 až 6 dní, ale môže trvať až 14 dní. Inkubačná doba je obdobie trvajúce od vystavenia sa vírusu po prejavenie sa prvých príznakov ochorenia. Najčastejšie sa COVID-19 prejavuje zvýšenou teplotou, suchým kašľom a únavou. Zriedkavejšie sa ochorenie prejavuje pocitovými bolesťami, upchaním nosa, bolesťami hlavy, zápalom spojiviek, bolesťami hrdla, hnačkou, stratou chuti alebo stratou čuchu, vyrážkami na pokožke alebo stratou farby na prstoch. Symptómy sú zvyčajne mierne a začínajú sa prejavovať postupne. U niektorých ľudí po nakazení dochádza len k veľmi miernym prejavom ochorenia.

Základná prevencia pred ochorením COVID-19

Svetová Zdravotnícka Organizácia (WHO) odporúča niekoľko jednoduchých opatrení, ktorými môžeme znížiť riziko infekcie alebo prenosu COVID-19:

 • pravidelne a dôkladne si umývajte ruky mydlom alebo si ruky očistite dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu. Týmto spôsobom si z rúk zmyjete alebo zabijete vírusy, ktoré sa môžu nachádzať priamo na pokožke rúk.
 • dodržiavajte vzdialenosť aspoň 1 meter medzi Vami a druhými ľuďmi. Keď niekto infikovaný zakašle, kýchne alebo rozpráva a Vy stojíte príliš blízko neho, môžete vdýchnuť kvapôčky, ktoré Vás potom infikujú.
 • vyhýbajte sa preplneným miestam. Na miestach, kde je zhromaždených veľa ľudí je vyššia pravdepodobnosť, že prídete do blízkeho kontaktu s osobou, ktorá je infikovaná. Je tu tiež zložitejšie dodržiavať vzdialenosť 1 meter od druhých ľudí.
 • nedotýkajte sa očí, nosa a úst predtým ako si dôkladne umyjete alebo vydezinfikujete ruky. Počas dňa ste sa mohli dotknúť predmetov, na povrchu ktorých bola kvapôčková infekcia. S takto kontaminovanými rukami si môžete zaniesť infekciu do očí, nosa, či úst.
 • uistite sa, že Vy a ľudia vo Vašom okolí dodržiavajú správnu respiračnú hygiénu. Znamená to prekrytie úst a nosa (zohnutým lakťom alebo vreckovkou), keď kýchate alebo kašlete. Ruku si potom umyte alebo vydezinfikujte a vreckovku zahoďte. Chránite tak seba aj ľudí vo Vašom okolí.
 • zostaňte doma alebo v samoizolácii, keď pociťujete symptómy ako dráždenie na kašeľ, bolesti hlavy, mierne zvýšená teplota, a to až dokým tieto symptómy úplne neustúpia. Keď potrebujete odísť z domu, nasaďte si rúško, aby ste neinfikovali ostatných.
 • vyhľadajte lekársku pomoc, ak máte výrazne zvýšenú teplotu, kašlete a máte problémy s dýchaním. Lekársku pomoc kontaktujte najskôr telefonicky a riaďte sa pokynmi službukonajúceho zdravotníka. Národné a miestne úrady majú najaktuálnejšie informácie o situácii vo Vašom meste či okrese a nasmerujú Vás do vhodného zdravotníckeho zariadenia.

Praktické rady pre zvládnutie koronakrízy

 • posilňujte svoj imunitný systém. Našim najdôležitejším ochrancom proti akémukoľvek patogénu (vírusu, baktérii, hube) je náš imunitný systém. Preto dbajte na zdravú životosprávu, dostatok spánku a pravidelný aktívny aeróbny pohyb. Zdravý a pravidelne športujúci človek sa nemá čoho báť. Najohrozenejšou skupinou sú veľmi starí ľudia, ľudia s ťažkými chronickými ochoreniami alebo vážnymi akútnymi ochoreniami.
 • vytvorte si doma zásoby potravín a kozmetiky aspoň na 1 mesiac (ideálne aspoň na 3 mesiace). V prípade, že by došlo k zhoršeniu pandemickej situácie alebo k sprísneniu súčasných protikoronových opatrení, nebudete musieť ísť do obchodu. Dostatok potravín a kozmetiky oceníte tiež v prípade, že by ste museli ostať v domácej karanténe.
 • zaobstarajte si zásobu liekov a prípravkov, ktoré pravidelne užívate, aspoň na 3 až 6 mesiacov. Popri liekoch proti bolesti (analgetiká), či liekoch proti alergiám (antihistaminiká), nezabudnite na lieky a prípravky proti vypadávaniu vlasov (DHT inhibítory – Saw Palmetto extrakt). Liekmi a prípravkami sa dostatočne zásobte pre prípad, že by opäť došlo k vypredaniu zásob určitého lieku alebo zdravotníckeho tovaru ako tomu bolo pri ibuproféne alebo ochranných rúškach na tvár. Keď ste dostatočne zásobený, nezaskočí Vás ani nedostatok tovaru v obchode ani prípadné zvýšenie cien.
 • udržiavajte pravidelný osobný kontakt s okruhom blízkych ľudí. Človek je tvor spoločenský a úplná izolácia od ľudí negatívne vplýva na psychiku každého z nás. Stretnutia a rozhovory s ľuďmi, s ktorými sa môžeme podeliť o naše každodenné radosti a starosti, nám pomáhajú prekonať clivotu, osamelosť alebo psychickú otupenosť.
 • venujte sa rozličným pracovným, športovým, oddychovým aktivitám alebo záľubám. Cieľavedomá činnosť stimuluje mozog, fyzicky aj psychicky uvoľňuje celý organizmus a zabraňuje strate osobnej identity, pocitu nepotrebnosti, hnevu, pocitu stratenosti, či bezradnosti. Výsledkom je pocit užitočnosti a príjemný pocit z dobre vykonanej práce.
 • budujte si psychickú odolnosť a schopnosť zvládať stres. Zúfalí ľudia páchajú zúfalé skutky a preto je dôležité vybudovať si odolnosť a schopnosť zdravého uvažovania aj v ťažkých životných situáciách.

Klonovanie vlasov pomocou kmeňových buniek

March 5th, 2020

AlexeyTerskikh zo Sanford Burnham Prebys
O klonovaní vlasov sa vo vedeckej komunite hovorí už dlhé roky ako o možnom úplnom vyriešení problému vypadávania vlasov. Výskum v tejto oblasti medicíny sa opiera o výskum kmeňových buniek s cieľom naklonovať ľudské vlasy a potom ich vsadiť do pokožky hlavy vo veľkých až neobmedzených množstvách.

Zo všetkých orgánov ľudského tela by sa zdalo, že vlasy budú tou najjednoduchšou časťou, ktorú bude možné vytvoriť v laboratóriu. Vlasy sú v podstate proteínové vlákna, ktoré sú navzájom poprepletané. Samotné vlasy nemusia plniť žiadnu fyziologickú funkciu ako je tomu pri pečeni alebo mozgu. Od vlasov sa očakáva len aby pokrývali hlavu, rástli a nevypadávali.

Vytvoriť vlasy je však omnoho komplexnejšie ako sa mnohí vedci pôvodne domnievali. Na vytvorenie jedného pevného vlasového vlákna telo potrebuje súčinnosť tisícok buniek na báze každého vlasového folikulu. Každý človek má v pokožke hlavy okolo 100 000 vlasových folikulov, ktorých životnosť je odlišne obmedzená. Keď časom dochádza k ústupu dermálnej papily, zároveň dochádza k zmenšovaniu vlasových folikulov, k ich postupnému prechodu do latentnej (oddychovej) fázy a po niekoľkých rokoch k ich úplnému zániku. Keď vlasový folikul úplne zanikne, obnova rastu vlasov nie je možná. Riešením takéhoto stavu je transplantácia vlasov, čo je drobný chirurgický zákrok, pri ktorom vlasový chirurg odoberie vlasové folikuly z darcovskej oblasti v záhlaví a vo forme vlasových štepov ich opätovne vpraví do bezvlasých oblastí pokožky hlavy.

Nie každý má však vlasy vhodné na transplantáciu a taktiež počet vlasových folikulov v darcovskej oblasti je obmedzený. Riešením týchto obmedzení je vytvorenie nových vlasov. Vedecké poznatky v tvorbe rozličných orgánových štruktúr pokročili a vznikla tak sľubná oblasť medicíny zvaná bunková terapia. V bunkovej terapii sa využívajú pacientove vlastné kmeňové bunky. Pankreatické bunky by mohli nahradiť tie bunky, ktoré prestali produkovať inzulín u ľudí s diabetes typu 1. Bunky imunitného systému by mohli byť použité v boji s nádormi. Nervové bunky by mohli byť použité pri oprave poškodení miechy. A samozrejme bunky vlasových folikulov by mohli byť použité pre obnovu rastu vlasov v bezvlasých miestach pokožky hlavy.

Hlavným cieľom vedcov je vytvorenie “vlasových fariem”, v ktorých by sa klonovali vlasové folikuly. Tento proces zahrňuje rast vlasov z kmeňových buniek získaných z pokožky a krvi pacienta a implantáciu vlasových folikulov bohatých na bunky dermálnej papily do priestoru v okolí latentných folikulov pacienta.

Ukážka klonovania vlasov ISSCR

Nárast vlasov u bezsrstej myši transplantovaných s ľudskými iPSC-odvodenými bunkami dermálnej papily, ktoré boli skombinované s myšími epitelovými bunkami vo vnútri biorozložiteľného lešenia. Vľavo: zväčšený vonkajší pohľad, Vpravo: záber fluorescenčnej mikroskopie zobrazujúci folikul pod pokožkou, modré sú jadrá buniek, zelené sú epitelové bunky, červené sú ľudské bunky dermálnej papily.

Profesor Alexey Terskikh z inštitútu medicínskych objavov Sanford Burnham Prebys v júni 2019 vyhlásil: “Teraz máme spoľahlivú podrobne riadenú metódu pre tvorbu prirodzene vyzerajúcich vlasov, ktoré rastú cez pokožku využitím neobmedzeného množstva ľudských iPSC-odvodených buniek dermálnej papily. Tento objav je kritickým zlomom vo vývoji bunkových terapii proti vypadávaniu vlasov a v oblasti regeneratívnej medicíny.”. Názov iPSC je skratkou pre indukované pluripotentné kmeňové bunky.

Manhattanský dermatológ Robert Bernstein sledoval vývoj v oblasti klonovania vlasov a hovorí: “Keď sa snažíte klonovať vlasové bunky, časom sa tieto bunky dediferencujú a prestanú produkovať vlas. Dlhý čas nikto nevedel prísť na to, prečo sa to tak deje. Potom zistili, že bunky sa pri kultivácii rozptýlia do priestoru a folikulárna štuktúra zanikne. Hlavným zistením bolo, že ak dokážete udržať bunky spolu, v tvare slzičky, bunky budú spolu naďalej komunikovať a pokračovať v spoločnom raste až vytvoria vlasový folikul. Slzičkovitý tvar folikulu je tiež dôležitý, aby sa udržal rovnaký smer rastu vlasov. Zakaždým keď sa folikulárne bunky iba jednoducho vložia do pokožky, vedie to k množstvu vrastených vlasov a tiež mnohé vlasy rastú v nežiadúcich smeroch.”.

Tím Alexeya Terskikha preto vyvinul špeciálne 3D rozložiteľné štruktúry (tzv. biorozložiteľné lešenie), ktoré sú vyrobené z rovnakého materiálu ako chirurgická niť pre šitie pooperačných stehov. Tieto 3D štruktúry upravujú smer rastu vlasov a napomáhajú kmeňovým bunkám integrovať sa do pokožky. Štruktúry sa časom v tele rozpustia a v pokožke ostane len nový zdravý vlasový folikul, ktorý produkuje zdravé a pevné vlasy.

Bernstein verí, že metóda biorozložiteľného syntetického usmernenia je momentálne nasľubnejším postupom metódy klonovania vlasov. Vytváranie vlasov na zákazku pre konkrétneho človeka systémom folikul po folikule je nateraz veľmi nákladná. Preto je potrebné vytvoriť také technologické postupy, ktoré by podstatne znížili náklady kultivácie a zákroku a sprístupnili tak vyriešenie vypadávania vlasov širšej verejnosti.

Ako vypadávanie vlasov ovplyvňuje psychiku človeka

October 11th, 2019

Vplyv psychiky na vypadávanie vlasov

Vypadávanie vlasov (alopécia) ako dermatologický jav má významný dopad na ľudskú psychiku. Je neodškriepiteľným faktom, že v dnešnom svete sú zdravé vlasy vnímané ako zdroj sily, dobrého vzhľadu, šarmu a krásy. Zdravé vlasy sú dôležitým doplnkom fyzického zdravia a krásy. Preto strata vlasov vyvoláva značné psychologické problémy bez ohľadu na sprievodnú patofyziológiu.

Alopécia sa môže objaviť u žien aj u mužov každej vekovej kategórie a vo významnej miere ovplyvňuje náš spoločenský život a naše psychické zdravie. Aj keď vypadávanie vlasov nespôsobuje nijaký fyziologický zdravotný problém, je na pohľad dôležitou súčasťou vonkajšieho výzoru žien aj mužov. Strata alebo narušenie nášho výzoru môže spôsobiť závažné psychologické či psychiatrické problémy akými sú depresia, úzkosť, hnev, vyčerpanosť, nízke sebavedomie, pocit hanby, nespokojnosť s vlastným výzorom, strata sebaúcty, zníženie sexuálnej aktivity, zníženie výkonnosti v práci alebo v škole, vyhýbanie sa spoločenským aktivitám a dokonca aj myšlienky na samopoškodzovanie. Nedávne štúdie poukázali na to, že hladiny stresu u ľudí, ktorým vypadávajú vlasy sú na podobnej úrovni ako u ľudí s ťažkými, chronickými a život ohrozujúcimi ochoreniami.

Či si to pripúšťame alebo nie, vypadávanie vlasov sa podpisuje na psychickom stave každého z nás. Týka sa to aj slávnych, mocných a bohatých ľudí, ktorí majú kontakty a prostriedky na to, aby si zabezpečili tú najlepšiu zdravotnú starostlivosť a prístup k najnovším technológiám a farmaceutickým prípravkom.

Strata vlasov trápi aj 45-teho amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ako obchodný a realitný magnát a televízna osobnosť si vždy potrpel na perfektný zovňajšok. Keď mu začali vypadávať vlasy, rednúce miesta si prekrýval vlasmi nastajlovanými do špecifického účesu. O strate vlasov Trump neskôr povedal: “Najhoršie čo môže chlap urobiť je oplešatieť”.

Niekdajšia tenisová svetová jednotka Andre Agassi bol známy svojim extravagantným účesom. Kvôli pokročilému vypadávaniu vlasov nosil dokonca parochňu, ale neskôr sa rozhodol hlavu si dohladka oholiť. Určite by radšej účinkoval v reklame na šampón Head&Shoulders ako v reklame na žiletky Wilkinson, v ktorej si holí hlavu ako dôkaz oholenia úplne dohladka. O svojom vypadávaní vlasov sa Agassi vyjadril: “S vypadávaním vlasov je to ako by ste po kúskoch strácali svoju identitu”.

Hollywoodski herci ako Jason Statham, Dwayne Johnson či Bruce Willis sa rozhodli pre radikálne riešenie a to zostrih úplne nakrátko. Našťastie drsný výzor sa celkom hodí k imidžu akčných hrdinov a tak sa títo páni na nedostatok pracovných ponúk sťažovať nemôžu. Známy je citát Bruca Willisa: “Vypadávanie vlasov je spôsob akým mi Boh hovorí, že som človekom”.

Investor a vývojár elektrických áut (Tesla) a vesmírnych rakiet (SpaceX) Elon Musk svoj problém s vlasmi vyriešil transplantáciou vlasov. Musk na margo svojho vypadávania vlasov povedal: “Tam kadiaľ sa veľa chodí, tráva nerastie”, čím svojim neprajníkom lišiacky naznačil, že vlasy vypadávajú múdrym ľuďom, ktorí aktívne používajú svoj mozog.

Špičkový anglický futbalista Wayne Rooney, známy najmä ako útočník Manchestru United, začal strácať vlasy ako 25-ročný a svoj problém tiež riešil transplantáciou vlasov. Absolvovanie zákroku transplantácie vlasov Rooney oznámil svojim fanúšikom na sociálnej sieti a niekoľko fotiek zo zákroku dokonca zverejnil na internete.

Ako vidieť na úspešných a známych ľuďoch, každý sa k problému s vlasmi stavia inak a rieši si ho po svojom. Niekto vypadávanie vlasov jednoducho nerieši, čo ale neznamená, že ho to vnútorne netrápi. Iný si zasa hlavu vyholí, no nemusí byť práve nadšený zo svojho nového drsného výzoru, keďže nie každému takýto zostrih pristane. Ďalší zvolí radšej transplantáciu vlasov, aby mal pokoj na dlhšie obdobie. A zasa iný sa snaží prekryť si problematické miesta vlasmi v novom účese, prípadne použitím profesionálnych zahusťovačov vlasov, ktoré sú na maskovanie riedkych vlasov najefektívnejšie.

Mnohí ľudia sa rozhodnú o svoje vlasy bojovať pomocou dostupných liečebných prostriedkov. Pri hľadaní účinného riešenia svojho problému s vlasmi sa ľudia diferencujú na dve skupiny. Prvú skupinu tvoria ľudia, ktorí sa do liečby pustia zbrklo, bezhlavo kupujú a skúšajú všetky prípravky proti vypadávaniu vlasov, na ktoré natrafia na internete alebo o ktorých sa dopočujú z rádia či z televízie. Často sa potom stávajú obeťou šikovných marketingových kampaní, ktoré by základným naštudovaním si problematiky vypadávania vlasov a triezvym zhodnotením určite ľahko odhalili.

Druhú skupinu tvoria ľudia, ktorí si najskôr vyhľadajú odborné informácie z dôveryhodných zdrojov, kde sa dozvedia ako vlasy rastú, kedy a prečo vlasy vypadávajú, aké ochorenia vplývajú na rast vlasov, aké sú klinicky overené možnosti zastavenia vypadávania vlasov a aká je šanca na rast nových vlasov. Na základe týchto informácií si vedia nastaviť vhodnú liečbu, dokážu vyhodnotiť potenciálnu (ne)účinnosť toho-ktorého prípravku a využiť synergický potenciál užívaných prípravkov tak, aby dosiahli čo najlepší celkový výsledok liečby. Systematickosť, pravidelnosť, vytrvalosť a trpezlivosť sa pri liečbe vypadávania vlasov mnohonásobne vyplácajú a preto ľudia z druhej skupiny dosahujú omnoho lepšie výsledky.

Na psychiku vplýva pozitívne, keď človek vie čo spôsobuje jeho problém a ako môže tento problém riešiť. Pri liečbe vypadávania vlasov nie je nič krajšie ako pocit radosti a zadosťučinenia, keď niekoľkotýždňová snaha prinesie prvé výsledky. Vtedy to celé začne dávať zmysel a človek je hneď veselší, sebaistejší a vnútorne hrdý na svoj dosiahnutý úspech.

Prečo sú dôležité DHT inhibítory v liečbe vypadávania vlasov

February 18th, 2019

DHT inhibítoryAndrogénovú alopéciu alebo typické mužské či ženské vypadávanie vlasov spúšťajú genetické faktory a faktory prostredia. Kým u mužov najčastejšie dochádza k ustupovaniu vlasovej línie v oblasti spánkov, čela a vertexu, ženy zaznamenávajú difúzne vypadávanie vlasov v temennej oblasti pokožky hlavy so zachovaním si vlasovej línie.

Vypadávanie vlasov pri androgénovej alopécii spôsobujú zmeny hladín mužských steroidných hormónov nazývaných androgény a tiež odlišnosti v géne pre androgénové receptory. Androgény sú dôležité pri mužskom pohlavnom vývine hlavne pred narodením a počas puberty. Regulujú mazové žľazy, apokrinné žľazy a libido. S pribúdajúcim vekom androgény stimulujú rast ochlpenia na tvári, ale zamedzujú rastu vlasov v oblasti spánkov a vertexu. Tento jav sa názyva androgénový paradox.

Muži s androgénovou alopéciou (AGA) majú väčšinou nižšiu celkovú hladinu testosterónu, vyššiu hladinu voľného testosterónu a vyššiu hladinu voľných androgénov vrátane dihydrotestosterónu (DHT). Enzým, ktorý premieňa testosterón na DHT je známy ako 5-alfa-reduktáza. Tento enzým má 3 izoenzýmy (5-alfa-R1, 5-alfa-R2 a 5-alfa-R3). Muži s AGA majú v pokožke hlavy vyššiu hladinu izoenzýmu 5-alfa-R1 ako muži bez AGA. Preto sa liečba vypadávania vlasov sústreďuje najmä na znižovanie hladiny hormónu DHT označovaného za príčinu zmenšovania a degenerácie vlasových folikulov.

Jednotlivé vlasové folikuly môžu premieňať steroidné hormóny nadobličiek na 5-alfa-DHT, čo môže byť ďalším intrafolikulárnym zdrojom DHT. U mladých mužov, ktorým vypadávajú vlasy, boli zistené zvýšené hodnoty dehydroepiandrosterónu (DHEA) v moči a zvýšené hodnoty dehydroepiandrosterónsulfátu (DHEAS) v krvnom sére. Tieto výsledky naznačujú, že DHEAS môže pôsobiť ako dôležitý endokrinný faktor pri vyvolaní androgénovej alopécie.

Rast a oddychová fáza vlasových folikulov súvisia s aktivitou inzulínu-podobného rastového faktora (IGF) v dermálnej papile, ktorý je ovplyvnený hormónom DHT. Laboratórne bolo zistené, že DHT zabraňuje rastu vlasov tým, že inhibuje IGF-1 v dermálnej papile. Znižovaním hladiny IGF a alkalickej fosfatázy sa zabraňuje predlžovaniu vlasov a dochádza k zhoršeniu stavu vlasových folikulov.

Liečba vypadávania vlasov spôsobeného androgénovou alopéciou sa sústreďuje hlavne na zníženie voľných androgénov, najmä dihydrotestosterónu (DHT), v organizme a v pokožke hlavy. Na zníženie hladiny DHT sa používajú látky zvané DHT inhibítory, z ktorých najefektívnejšie sú Saw Palmetto extrakt (10:1 / 85-95%) a finasterid. DHT inhibítory je možné užívať vo forme mäkkých kapsúl (Saw Palmetto extrakt v dávke 320mg za deň) alebo tabliet (finasterid v dávke 1mg za deň) a tiež vo forme šampónu (Saw Palmetto extrakt) alebo vo forme dermálneho roztoku (Saw Palmetto extrakt alebo finasterid). Kombináciou viacerých foriem DHT inhibítora (kapsule + šampón + dermálny roztok) dochádza k synergickému efektu liečby a znásobeniu jeho účinkov. Kým prírodný Saw Palmetto extrakt je vhodný pre mužov aj pre ženy, syntetický finasterid môžu užívať iba muži, ženy finasterid v akejkoľvek forme užívať nesmú.

DHT inhibítory postupne znižujú hladinu DHT. Cieľom liečby je znížiť hladinu DHT v pokožke hlavy pod prah citlivosti androgénových receptorov, teda aby vlasové folikuly na prítomnosť androgénov nereagovali. Pri vhodnej hladine DHT sa môžu vlasové folikuly opäť postupne regenerovať, začnú produkovať čoraz hrubšie a dlhšie vlasy a vrátia sa k normálnemu rastovému cyklu.

Obnova rastu vlasov využitím laserovej terapie

October 11th, 2018

Laserový hrebeňNízkofrekvenčná laserová terapia (LLLT) bola objavená už v 60-tych rokoch, ale len relatívne nedávno sa začala hojne využívať v dermatológii a v liečbe vypadávania vlasov. Fototerapia využíva koherentné zdroje svetla (lasery/laserové diódy) alebo nekoherentné zdroje svetla (lampy s filtrami, svetelné diódy), zriedkavo ich kombináciu. Kým laserové žiarenie s vysokým výkonom sa používa v chirurgii alebo na depiláciu, laserové svetlo s nízkym výkonom sa naopak využíva na stimuláciu bunkovej aktivity s regeneračnými účinkami.

Laserová terapia LLLT, fototerapia alebo fotobiostimulácia, označuje netepelné použitie fotónov na ovplyvnenie biologickej aktivity buniek a tkanív. Napriek tomu, že je pokožka orgánom, ktorý je prirodzene vystavený slnečnému žiareniu, stále reaguje pozitívne na vlnové dĺžky červeného a takmer infračerveného svetla, ktoré má správne terapeutické parametre pre konkrétny zdravotný problém. Fototerapia sa používa na zmiernenie bolesti a zápalov (ťažké stavy akné), na podporu hojenia tkanív (hypertrofické jazvy), na regeneráciu tkanív (vypadávanie vlasov) a na prevenciu poškodenia tkanív (ochrana pred UV žiarením).

V rokoch 2007 a 2011 boli laserové hrebene schválené Americkým Úradom pre Potraviny a Liečivá (U.S. Food and Drug Administration) ako bezpečný liečebný prostriedok mužskej a ženskej vzorovej plešatosti (androgénová alopécia). Predpokladá sa, že laserová fototerapia stimuluje opätovný vstup telogénových vlasových folikulov do anagénovej rastovej fázy, predlžuje trvanie anagénovej fázy, zvyšuje proliferáciu buniek v aktívnych anagénových folikuloch a zamedzuje predčasnému rozvoju katagénovej fázy. Laserová terapia vplýva na mitochondrie zvyšovaním produkcie ATP (adenozíntrifosfát) a upravuje bunkový metabolizmus uvoľňovaním oxidu dusnatého (NO). Oxid dusnatý je známy svojimi vazodilatačnými účinkami, zvyšuje prítok krvi do tkanív a zlepšuje ich okysličenie. Niektorí autori dokonca porovnávajú mechanizmus účinkov laserovej terapie s mechanizmom účinkov minoxidilu, čo je veľmi účinný vazodilatátor tkanív.

Laserová terapia

Skúmaním účinkov laserovej terapie na rast a vypadávanie vlasov sa zaoberalo niekoľko klinických štúdií. Vo väčšine týchto štúdií sa skúmali účinky laserového svetla s vlnovou dĺžkou 635 až 655nm.

Skupina vedcov pod vedením doktora Sang Kima skúmala 24 mužských pacientov s androgénovou alopéciou, ktorí počas 14 týždňov používali červené (655nm) a infračervené laserové svetlo (780nm) raz za deň po dobu 10 minút na jedno ošetrenie. Vyhodnotenie sa uskutočnilo na základe fotodokumentácie a fototrichogramu. Po 14 týždňoch bolo zaznamenané zvýšenie hustoty vlasov v oblasti temena (zo 137 na 145 vlasov/cm2) a tiež v záhlavnej oblasti (zo 153 na 163 vlasov/cm2). Taktiež počet vlasov v anagénovej fáze sa zvýšil o 5 vlasov/cm2 oproti počtu vlasov v telogéne. Vyše 83% pacientov vyjadrilo spokojnosť s výsledkami laserovej terapie.

Tím Johna Satinu testoval účinnosť laserovej terapie na rast vlasov a odolnosť vlasov voči vytrhnutiu na vzorke 28 mužských a 7 ženských pacientov trpiacich na androgénovú alopéciu. Všetci pacienti počas 6 mesiacov používali po dobu 5 až 10 minút každý druhý deň laserový hrebeň, ktorý emitoval laserové svetlo vlnovej dĺžky 655nm. Počet vlasov na 1 centimeter štvorcový sa u všetkých účastníkov štúdie výrazne zvýšil ako v spánkovej oblasti tak aj v oblasti temena. Mužským pacientom po 6 mesiacoch terapie narástlo priemerne 15 nových vlasov na 1cm2, čo predstavuje 102%-né zlepšenie. Ženám narástlo v priemere 10 nových vlasov na 1cm2, čo predstavuje 55%-né zlepšenie oproti stavu spred 6 mesiacov.

Doktor Matt Leavitt a jeho tím uskutočnili klinickú štúdiu, ktorej sa zúčastnilo 110 mužských pacientov s androgénovou alopéciou. Počas 26 týždňov jedna skupina pacientov používala laserový prístroj a druhá skupina placebo prístroj. Obe skupiny používali svoje prístroje 3-krát za týždeň po 15 minút na jedno ošetrenie. U 86% pacientov používajúcich laserový prístroj bolo zaznamenané výrazné zvýšenie hustoty vlasov v porovnaní s kontrolnou skupinou. Približne 47% pacientov zaznamenalo nárast 5 až 20 nových vlasov na 1 cm2 a takmer 39% pacientov zaznamenalo nárast viac ako 20 vlasov na 1 cm2. Vyše 63% pacientov s laserovým stimulátorom taktiež uviedlo zlepšenie v celkovej obnove rastu vlasov, v spomalení vypadávania vlasov, v zhrubnutí vlasov a plnosti účesu a v zdraví ošetrovanej pokožky hlavy.

Klinické štúdie preukázali, že laserová terapia LLLT stimuluje nárast vlasov a zastavuje vypadávanie vlasov u mužov aj u žien. Za hlavný mechanizmus účinkov liečby bola označená stimulácia epidermálnych kmeňových buniek vo vlasových folikuloch a posun folikulov z telogénovej oddychovej fázy do anagénovej rastovej fázy rastového cyklu vlasov.

Ako predchádzať vypadávaniu vlasov

July 4th, 2018

Ako predchádzať vypadávaniu vlasovVypadávanie vlasov môže mať rôzne príčiny vrátane nevhodnej stravy, nedostatku niektorých minerálov, užívania liekov, dlhodobého napätia či stresu, akútneho alebo chronického ochorenia, hormonálnych zmien v organizme a genetickej predispozície. Aj keď nie všetky faktory spôsobujúce vypadávanie vlasov môžeme mať vždy pod kontrolou, mali by sme sa sústrediť na tie faktory, ktoré ovplyvniť dokážeme. Platí to aj vtedy, keď príčinu vypadávania vlasov nepoznáme. Vždy je dôležité vytvoriť priaznivé podmienky v našom organizme, ktoré umožnia regeneráciu vlasových folikulov a rast zdravých vlasov.


1. Pravidelná dôkladná hygiena

Umývanie vlasov nám pomáha predchádzať vypadávaniu vlasov tým, že vlasy a pokožku hlavy si udržiavame čisté. Pokožka hlavy tak môže dýchať a taktiež eliminujeme riziko bakteriálnej alebo kvasinkovej infekcie pokožky.

Vlasy nie je potrebné umývať každý deň, pretože častým umývaním by sa mohol úplne odstrániť vlasový maz, ktorý v primeranej miere potrebujeme. Pri vlasovej hygiene je dôležité dôkladné očistenie a umytie pokožky hlavy a vlasov a ich dôsledné osušenie. Najzdravšie je vlasy nechať voľne osušiť a jemne prečesať mäkkou kefou na vlasy vyrobenou z prírodných vlákien.

Nepodceňujte lupiny, ktoré môžu byť príznakom príliš suchej pokožky alebo kvasinkovej infekcie. Na hydratáciu a zvláčnenie suchej pokožky a suchých vlasov sú vynikajúce rastlinné oleje ako arganový olej, avokádový olej alebo jojobový olej. Pre zastavenie tvorby lupín v dôsledku kvasinkovej infekcie si vo Vašej lekárni zaobstarajte šampón proti lupinám (napr. šampón Nodé DS+ alebo šampón Kertyol P.S.O.).

Ak máte nábeh na vypadávanie vlasov alebo sa Vám liečbou podarilo vypadávanie vlasov zastaviť pre vlasovú hygienu používajte bio šampón so zložkami podporujúcimi regeneráciu pokožky hlavy, stimuláciu rastu vlasov a regeneráciu vlasových folikulov. Šampón by mal ideálne obsahovať vysoký podiel Saw Palmetto extraktu ako najsilnejšieho prírodného DHT inhibítora (napr. šampón Saw Palmetto Forte).


2. Kontrola a prevencia vypadávania vlasov

Cieľom kontrolovania vlasov je včas zachytiť varovné signály alopécie. Vždy je väčšia šanca na úspech liečby, keď sa alopécia alebo chorobný stav pokožky podchytí včas.

Raz za mesiac si spočítajte koľko vlasov Vám za deň vypadlo. Stačí, keď spočítate vlasy vypadnuté pri umývaní. Po umytí a dôkladnom osušení vlasov si pozorne skontrolujte pokožku hlavy.

Najprv si pokožku skontrolujte vizuálne. Na prezretie zadnej časti hlavy použite dve zrkadlá. V jednotlivých oblastiach hlavy (v oblasti kútov, ofiny, temena, vertexu, za ušami) si všímajte ako sa vyvíja:

 • vlasová línia
 • hustota vlasov
 • tvorba lupín
 • produkcia vlasového mazu
 • tvorba vyrážok alebo pľuzgierikov
 • začervenanie pokožky
 • ranky alebo krvácanie pokožky
 • iné zmeny štruktúry pokožky (jazvy, zhrubnutie)

Potom si pokožku skontrolujte hmatom. Bruškami prstov si jemne prechádzajte po pokožke pomedzi vlasy a vnímajte:

 • citlivosť pokožky na dotyk
 • svrbenie, pálenie alebo bolesť
 • nerovnosti pokožky (hrčky, vystúpenia)

Včasným objavením niektorých príznakom môžeme ihneď reagovať na zmeny, ktoré by postupom času mohli negatívne ovplyvniť rast vlasov alebo zdravie pokožky hlavy.

Ak Vám už v minulosti vlasy nadmerne vypadávali, ale momentálne je situácia stabilná, nemusíte čakať kým sa vypadávanie vlasov znova spustí, ale môžete preventívne zasiahnuť. Vhodný prostriedok prevencie voľte podľa typu alopécie. Pri androgénovej alebo hormonálne podmienenej alopécii použite vlasové vitamíny, šampón s DHT inhibítorom alebo laserový biostimulátor.


3. Citlivá úprava vlasov

Keďže vysoká teplota oslabuje vlasové proteíny, snažte sa obmedziť používanie kuliem, fénov s horúcim vzduchom a žehličiek na vlasy. Časté vystavovanie vlasov a pokožky hlavy silnému zahrievaniu môže viesť k lámavosti a krehkosti vlasov a časom k vypadávaniu vlasov.

Vyhýbajte sa trvalej ondulácii vlasov (tzv. trvalá), ktorá pozostáva z chemického vyrovnávania alebo natáčania vlasov. Počas trvalej ondulácie dochádza k rozrušeniu vnútorných väzieb vlasov a ich preusporiadaniu v novom tvare vlasov. Týmto spôsobom sa vlasy oslabujú a strácajú lesk.

Nepoužívajte klasické farby na vlasy, chemikálie ani bielidlo na vlasy. Ich časté používanie škodí vlasom aj pokožke hlavy. Vlasy si nefarbite častejšie ako raz za 6-8 týždňov. Alternatívou farieb na vlasy je prírodné farbivo henna, základom ktorého je výťažok z listov rastliny henna biela (Lawsonia inermis). Odfarbenie vlasov odstraňuje prirodzený pigment, keď sa do vlasovej kutikuly dostanú chemikálie bielidla. Mení sa tak štruktúra vlasov, čím sa vlasy oslabujú a sú náchylné na poškodenie.


4. Zistenie vedľajších účinkov liekov

Lieky sú vyvinuté tak, aby odstránili primárny zdravotný problém pacienta. Avšak, lieky niekedy vedia vyvolať rad nežiadúcich vedľajších účinkov. Mnohé bežne predpisované lieky môžu spôsobiť dočasné vypadávanie vlasov, spustiť mužské či ženské vypadávanie vlasov alebo dokonca spôsobiť trvalú stratu vlasov. Váš ošetrujúci lekár Vám nemusí spomenúť všetky vedľajšie účinky lieku, ktorý Vám predpisuje a tak je na Vás, aby ste si podrobne preštudovali príbalový leták, kde sú tieto informácie uvedené. Viac informácií o danom lieku Vám na požiadanie poskytne lekárnik.

Vypadávanie vlasov ako vedľajší účinok sa často vyskytuje u nasledujúcich typov liekov: antikoagulanciá (znižujúce krvnú zrážavosť), antimykotiká (proti hubovitým mikroorganizmom plesniam a kvasinkám), cytostatiká (zabraňujú rastu rakovinových buniek) a nesteroidové protizápalové lieky (NSAID).

Vedľajší účinok vypadávania vlasov sa najčastejšie vyskytuje pri liekoch na nasledujúce zdravotné problémy: akné, vysoký cholesterol, depresia, obezita, glaukóm (zelený zákal), dna (lámka), vysoký krvný tlak, hormonálne ochorenia, artritída, ochorenia štítnej žľazy, vredy.

Keď Vám Váš ošetrujúci lekár predpíše liek alebo odporučí určitý voľnopredajný liek, spýtajte sa na najčastejšie vedľajšie účinky lieku, prípadne sa priamo spýtajte, či daný liek neovplyvňuje rast vlasov alebo nevyvoláva vypadávanie vlasov. Pokiaľ tomu tak je, spýtajte sa na rovnako účinný alternatívny liek.


5. Odbúranie stresu

Stres môže vyvolať celé množstvo fyzických symptómov ako nevoľnosť, nespavosť, nadmerné potenie, hnačky, tlaky na hrudi a nadmerné vypadávanie vlasov. Pri strese alebo dlhodobej úzkosti vlasy vypadávajú rovnomerne po celom povrchu hlavy, čo má za následok celkovú stratu hustoty vlasov. Po odbúraní stresu však všetky vlasy opäť dorastú.

Nebezpečný je dlhodobý stres, ktorý prerastie do každodennej úzkosti a nepoľavujúceho napätia. Ako prvé sa snažte identifikovať hlavnú príčinu stresu alebo úzkosti. Môže to byť prílišné pracovné nasadenie, požiadavky nadriadeného, šibeničné termíny projektov, neriešené vzťahy s partnerom alebo v rodine, susedské vzťahy, psychické trápenie nad finančnou situáciou alebo zdravotným stavom.

Po zistení príčiny stresu sa pokúste o aktívne riešenie situácie. Pokiaľ opakované štandardné riešenie neprinieslo požadovaný efekt, odhodlajte sa k radikálnejšiemu kroku. Počas dňa si vždy vyhraďte chvíľu pre seba, kedy jednoducho vypnete a uvoľníte sa. Aj keď v dnešnej dobe asi nie je možné žiť úplne bez stresu, pomôže Vám to k postupnému dosiahnutiu psychickej pohody.


6. Zdravá životospráva

Potrava, ktorú počas dňa prijímame významne ovplyvňuje naše celkové zdravie a teda aj zdravie našich vlasov. Organizmus, ktorému je dopriate dostatočné množstvo mikroživín aj makroživín je skôr schopný produkovať pevné a zdravé vlasy ako podvýživený organizmus. Pre zastavenie vypadávania vlasov je dôležitý príjem železa, rastlinných alebo živočíšnych bielkovín, vitamínu C, omega-3 mastných kyselín, biotínu.

Pravidelná vyvážená zdravá strava bohatá na čerstvé ovocie a zeleninu Vám zabezpečí dostatočný kalorický príjem a tiež dostatočný príjem vitamínov, minerálov, stopových prvkov a esenciálnych aminokyselín. Všetky tieto látky telo potrebuje pre svoje správne fungovanie, prekonávanie únavy a ochorení, regeneráciu a rast vlasov.

Súčasťou zdravej životosprávy je aj zdravý životný štýl, hlavne dostatok spánku, pravidelný pohyb, minimalizovanie stresových faktorov, obmedzenie alkoholu a fajčenia. Počas spánku sa telo regeneruje a s ním sa regenerujú aj vlasové folikuly. Pohybom dochádza k prekrveniu organizmu, čím sa dostatočne prekrvuje aj pokožka hlavy a v nej uložené vlasové folikuly. Keď je telo v pokoji a nie je sústavne otravované škodlivinami dokáže optimálne fungovať a zabezpečiť si riadny chod fyziologických funkcií.

Vitamíny na vypadávanie vlasov

May 22nd, 2018

Vitamíny na vypadávanie vlasovV ľudskom tele každú sekundu prebiehajú tisíce chemických reakcií, ktoré zabezpečujú jeho správne fungovanie od dýchania, pohybu, trávenia, cez tvorbu hormónov a protilátok až po produkciu vlasov a nechtov. Pre zabezpečenie svojho zdravého fungovania a rastu potrebuje telo prijať dostatočné množstvo živín, vitamínov, minerálnych látok a stopových prvkov.

Pri nedostatku niektorej látky sa ľudský organizmus správa hospodárne a nedostatkovú látku využíva na zabezpečenie len tých najzákladnejších fyziologických procesov. Produkciu vlasov a nechtov organizmus vníma ako “nadštandard” a preto sa nedostatok určitej látky či vitamínu pomerne často prejavuje aj nadmerným vypadávaním vlasov.

Kým vek, genetika a hormóny v značnej miere ovplyvňujú rast a vypadávanie vlasov, optimálna životospráva je hlavným predpokladom ľudského zdravia a produkcie zdravých a silných vlasov. Niektoré vitamíny majú antioxidačné účinky, iné napomáhajú telu udržiavať vyrovnané hormonálne hladiny.

Vždy je lepšie prijať vitamíny v ich prirodzenej podobe (čerstvé ovocie, zelenina, oleje, orechy), nakoľko okrem samotného vitamínu či minerálu sa v prirodzenom zdroji nachádza množstvo pomocných látok, ktoré zvyšujú biologickú využiteľnosť a vstrebateľnosť.

Proti vypadávaniu vlasov je dôležité denne prijímať nasledujúce vitamíny:


1. Vitamín A (retinol)

Všetky bunky, ako aj bunky vlasových folikulov, potrebujú pre svoj rast vitamín A. Vitamín A tiež umožňuje mazovým žľazám produkciu mazu (sébum). Vlasový maz zvlhčuje pokožku hlavy a pomáha udržiavať vlasy zdravé. Nedostatočná produkcia vlasového mazu spôsobuje suchosť a lámavosť vlasov, tvorbu lupín a hrubnutie kože. Na jednej strane je dôležité prijímať dostatok vitamínu A, na strane druhej si treba dať pozor na predávkovanie vitamínom A. Pokiaľ však vitamín A prijímate systematicky z prírodných zdrojov, predávkovania sa báť nemusíte.

 • Rastlinné zdroje vitamínu A: mrkva, sladké zemiaky, tekvica, špenát, kel, obsahujú vitamín A vo forme provitamínu A (betakarotén), ktorý si telo podľa potreby premení na vitamín A.
 • Živočíšne zdroje vitamínu A: mlieko, vajcia, jogurt, olej z treščej pečene.


2. Vitamíny skupiny B (B-komplex)

V bunkovom metabolizme má svoju nezastupiteľnú funkciu skupina ôsmich B-vitamínov, ktoré sú tiež označované ako “B-komplex”.

 • Vitamín B3 (niacín) pomáha udržiavať zdravý kardiovaskulárny systém a vyrovnáva hladinu cholesterolu.
 • Vitamín B6 (pyridoxín) sa podieľa na metabolizme vlasových bielkovín keratínu a melanínu vo vlasových folikuloch.
 • Vitamín B7 (biotín) napomáha tvorbe mastných kyselín a jeho nedostatok je spájaný s nadmerným vypadávaním vlasov.
 • Vitamín B9 (kyselina listová) umožňuje rast tkanív a fungovanie buniek a je nevyhnutný pre syntézu, opravu a používanie DNA. V tele sa nachádza vo forme folátu.
 • Vitamín B12 (kobalamín) sa podieľa na produkcii červených krviniek a zabezpečuje tak prekrvenie organizmu a jeho tkanív.
 • Rastlinné zdroje vitamínov B (okrem B12): strukoviny, obilniny, šalátová zelenina, banány.
 • Živočíšne zdroje vitamínov B: ryby, hydina, vajcia, mlieko.


3. Vitamín C (kyselina askorbová)

Azda najznámejší spomedzi vitamínov – vitamín C – má silné antioxidačné účinky a pomáha chrániť bunky pred oxidatívnym stresom voľných radikálov. Poruchy spôsobené voľnými radikálmi môžu zastaviť rast vlasov a znížiť kvalitu vlasov. Vitamín C sa podieľa na oprave tkanív, na enzymatickej prudukcii niektorých neurotransmiterov, je nevyhnutný pri produkcii kolagénu potrebného pre tvorbu štruktúry vlasov, ďalej je potrebný pre fungovanie niekoľkých enzýmov a pre správne fungovanie imunitného systému.

 • Najviac vitamínu C obsahujú rastlinné zdroje: šípky, citrusové ovocie, paprika, jahody, brokolica, ružičkový kel.


4. Vitamíny skupiny D

Skupinu vitamínov D tvoria štyri vitamíny, ktoré zvyšujú absorpciu vápnika, magnézia a fosfátov v čreve a zabezpečujú zdravý rast kostí. Pre ľudí je najdôležitejší vitamín D2 (ergokalciferol) a vitamín D3 (cholekalciferol). Nedostatok vitamínu D sa prejavuje vypadávaním vlasov a rachitídou (krivicou). Nízke hladiny vitamínu D boli zaznamenané u ľudí s autoimunitnými ochoreniami (napr. alopecia areata).

 • Živočíšne zdroje vitamínu D: tučné ryby, treščia pečeň a niektoré huby.
 • Hlavným prirodzeným zdrojom vitamínu D je syntéza vitamínu D3 v koži chemickou reakciou (premenou cholesterolu), ktorá je závislá na slnečnom žiarení (konkrétne na UVB žiarení). Pre tvorbu vitamínu D je tiež nevyhnutný dostatok esenciálnych mastných kyselín.


5. Vitamín E (tokoferol)

Podobne ako vitamín C aj vitamín E je antioxidant, ktorý ochraňuje bunky pred oxidatívnym stresom voľných radikálov. Podporuje fungovanie imunitného systému a udržiava pokožku zdravú a hydratovanú. Vitamín E stabilizuje bunkové membrány vo vlasových folikuloch, čím prispieva k ich správnemu rastu. Rozšírením krvných ciest zabezpečuje dostatočné prekrvenie tkanív pokožky hlavy. Nedostatok vitamínu E sa môže prejaviť nadmerným vypadávaním vlasov.

 • Najviac vitamínu E obsahujú rastlinné zdroje: slnečnicové semienka, mandle, špenát, listová zelenina, rastlinné oleje. Malé množstvá vitamínu E obsahuje maslo, vaječný žĺtok a pečeň.

Liečba vypadávania vlasov spôsobeného androgénovou alopéciou (Alopecia androgenetica)

February 26th, 2018

Liečba vypadávania vlasov spôsobeného androgénovou alopéciouTermínom alopécia označujeme vypadávanie vlasov, ktoré má veľa príčin a vzorov postupného priebehu vypadávania. Rozličné formy alopécie môžeme rozdeliť na lokalizované a difúzne typy.

Medzi lokalizované typy alopécie zaraďujeme ochorenia:

 • alopecia areata
 • trakčná alopécia
 • androgénna alopécia
 • psoriáza
 • jazvová alopécia

Pri difúznych typoch alopécie dochádza k rovnomernému vypadávaniu vlasov z celej pokožky hlavy. Patria sem ochorenia:

 • telogen effluvium
 • difúzne formy alopécie areata
 • alopécie vyvolané poruchami endokrinného systému, liekmi, nedostatkom železa, chronickým ochorením, podvýživou

Rovnako je dôležité určiť, či vlasové folikuly boli alebo neboli nahradené jazvovým tkanivom. Ak dôjde k náhrade vlasových folikulov jazvovým tkanivom, v danom mieste už nemôže dôjsť k opätovnému nárastu vlasov. Pri určovaní formy alopécie by sa tiež mala zistiť, resp. vylúčiť, prítomnosť ochorenia samotnej pokožky hlavy.

Androgénová alopécia (AGA) alebo vypadávanie vlasov mužského či ženského typu je najčastejšou formou vypadávania vlasov, ktorá do určitej miery ovplyvňuje približne 50% belochov vo veku do 50 rokov.

Výskyt androgénovej alopécie u mužov podľa veku:

Vek Počiatočné
štádium
Mierne
pokročilé
Pokročilé
štádium
štádium
20-29 r. 5 % 5 % 1 %
30-39 r. 18 % 16 % 4 %
40-49 r. 20 % 18 % 7 %
50-59 r. 23 % 19 % 10 %
60-69 r. 15 % 27 % 23 %
70-79 r. 16 % 26 % 22 %
80-90 r. 16 % 24 % 30 %

Výskyt androgénovej alopécie u mužov podľa veku

Hlavné typy zložiek úspešnej liečby androgénovej alopécie sú:

 • DHT-inhibítor
 • vazodilatátor
 • laserová fotobiostimulácia

DHT-inhibítor je látka, ktorá spomaľuje alebo zastavuje činnosť izoenzýmu 5α-reduktázy, čím zabraňuje premene testosterónu na dihydrotestosterón (DHT). Týmto sa znižuje hladina DHT v pokožke hlavy a cirkulujúce hladiny DHT, vlasové folikuly sú teda chránené pred škodlivými účinkami DHT a môžu sa plne regenerovať a produkovať zdravé a silné vlasy. Pri liečbe androgénovej alopécie u mužov sa predpisuje finasterid 1mg za deň alebo jeho prírodná alternatíva Saw Palmetto extrakt v dávke 320mg za deň. Ženy nesmú užívať syntetické DHT inhibítory a preto sa pre ženy odporúča užívať Saw Palmetto extrakt taktiež v dávke 320mg za deň. DHT inhibítory je možné užívať perorálne (vo forme tabliet alebo kapsúl) alebo topikálne (vo forme roztoku alebo šampónu). Kliknite SEM a pozrite si rôzne formy prírodného DHT-inhbítora Saw Palmetto extraktu.

Vazodilatátor je látka, ktorá pôsobí na svaly obklopujúce krvné cesty a spôsobí ich uvoľnenie, čím dôjde k zvýšeniu prietoku krvy a lepšiemu prekrveniu tkaniva. Vlasové folikuly sú tak lepšie zásobené krvou a živinami a dokážu sa rýchlejšie regenerovať. Pri androgénovej alopécii sa všeobecne odporúča mužom užívať minoxidil v koncentrácii 5% v dávke 2ml za deň a ženám minoxidil v koncentrácii 2% v dávke 2ml za deň. Na minoxidil sa spýtajte vo Vašej lekárni.

Laserová fotobiostimulácia je liečebná metóda, pri ktorej je pokožka hlavy presvetľovaná nízkofrekvenčným červeným laserovým svetlom (LLLT – Low Level Laser Therapy), ktoré má na tkanivo a teda aj na vlasové folikuly hojivé a regeneračné účinky. Vplyvom laserového svetla dochádza k zvýšeniu hladiny adenozín trifosfátu (ATP), čo urýchľuje metabolizmus a regeneráciu na bunkovej úrovni. Pri androgénovej alopécii alebo inej neinfekčnej alopécii sa odporúča aplikácia červeného laserového svetla o vlnovej dĺžke 650-670 nanometrov 3-krát za týždeň po dobu 2-15 minút, každý druhý deň. Laserovú terapiu môžete absolvovať na klinike alebo po zakúpení laserového biostimulátora aj doma. Kliknite SEM a pozrite si cenovo dostupné profesionálne laserové biostimulátory určené na domáce ošetrenie pacientov s alopéciou.

Ak vhodne nastavenou dlhodobou liečbou (9-12 mesiacov) nedôjde k spomaleniu či zastaveniu nadmerného vypadávania vlasov, ďalšou možnosťou je transplantácia vlasov. Tento zákrok je možné absolvovať len vtedy, ak existuje adekvátna darcovská oblasť, ktorá je pri androgénovej alopécii zvyčajne na okraji alebo po stranách pokožky hlavy. Počas zákroku transplantácie vlasov sú folikulárne jednotky (vlasové štepy) extrahované z darcovskej oblasti, prenášané a implantované do vybranej bezvlasej oblasti alebo oblasti s preriedenými vlasmi. Transplantované vlasy sú trvalé a hladiny androgénov (DHT) ich už nepoškodzujú. Transplantácia vlasov je však obmedzená výdatnosťou a kvalitou vlasov v darcovskej oblasti.

Hormonálna regulácia rastu a vypadávania vlasov

December 15th, 2017

Hormonálna regulácia rastu a vypadávania vlasovPopri sezónnom vypadávaní vlasov sú najvýznamnejšími regulátormi rastu a vypadávania vlasov androgénne hormóny. Hormóny gravidity zasa ovplyvňujú rast vlasov tým, že počas šestonedelia vyvolávajú difúzne vypadávanie vlasov.


Tehotenstvo

V tehotenstve počas druhého a tretieho trimestra a asi jeden týždeň po pôrode sa v anagénovej (rastovej) fáze nachádza až 95% vlasových folikulov ženy. Po šiestich týždňoch percento klesá na 76% a zostáva nízke nasledujúce tri mesiace. Tehotenské hormóny udržiavajú vlasové folikuly v rastovej fáze, ale po pôrode mnohé folikuly prejdú do katagénu (regresívna fáza) a telogénu (oddychová fáza), čo spôsobí synchronizované vypadávanie a prerieďovanie vlasov. Za túto postupnosť sú zrejme okrem estrogénu a prolaktínu zodpovedné aj ďalšie hormóny. Synchronizované difúzne vypadávanie môžeme jednoznačne pozorovať aj na jeseň v dôsledku sezónneho vypadávania vlasov.


Odozva folikulov na hladiny androgénov

Androgénne hormóny majú paradoxne odlišný efekt na folikuly v závislosti od toho, na ktorom mieste tela sa folikuly nachádzajú. Na mnohých miestach androgény stimulujú postupnú premenu malých folikulov, ktoré produkujú maličké nepigmentované chĺpky, na terminálne folikuly, ktoré už produkujú dlhšie, hrubšie a pigmentovanejšie ochlpenie od začiatku obdobia puberty a počas celého obdobia dospelosti. Takéto zmeny vyžadujú postupný prechod folikulov celým rastovým cyklom. Súčasne mnoho vlasových folikulov v pokožke hlavy a tiež folikuly mihalníc naďalej produkujú rovnaký typ vlasov a teda sú očividne neovplyvnené androgénmi. Na druhej strane, androgénne hormóny môžu spôsobiť inhibíciu a postupnú degeneráciu vlasových folikulov v určitých špecifických oblastiach pokožky hlavy u citlivých jedincov, čím vyvolajú opačnú transformáciu dlhých, pevných, pigmentovaných terminálnych vlasov na jemné chĺpky (ochorenie androgénová alopécia).

Dramatickú stimuláciu rastu vlasov a ochlpenia androgénmi môžeme pozorovať v puberte rozvojom ochlpenia ohanbia a podpažia u oboch pohlaví. Tieto zmeny sa dejú paralelne so zvýšením hladiny androgénov v krvnej plazme, u chlapcov neskôr ako u dievčat.

Počas puberty je vlasová línia priama a prechádza hornou časťou čela. U mnohých mužov táto frontálna vlasová línia postupne ustupuje, tvoria sa kúty a v oblasti temena či vertexu dochádza k preriedeniu či stenšovaniu vlasov. Tieto oblasti sa postupne rozširujú a odhaľujú holú pokožku hlavy. Vlasy po stranách hlavy a vzadu na hlave si väčšinou udržia pevné terminálne vlasy počas celého života muža.

K podobnému vypadávaniu vlasov môže dôjsť aj u žien, ale postup vypadávania je odlišný. Frontálna vlasová línia je zvyčajne zachovaná, kým v oblasti vertexu dochádza k prerieďovaniu vlasov až sa vytvorí bezvlasé miesto (lysina).

Je zaujímavé, že na určité typy ochlpenia (napr. mihalnice) androgény vplyv nemajú. Jedná sa o zvláštny a jedinečný biologický paradox, kedy jeden hormón v mnohých smeroch stimuluje určitý orgán, folikul, ale v iných smeroch naň vplyv nemá a súčasne zamedzuje činnosti rovnakého orgánu v inej časti tela a to všetko sa môže diať v organizme jedného človeka.

Existujú významné rozdiely medzi folikulmi, ktoré sú androgénmi stimulované. Folikuly v podpaží a v spodnej časti ohanbia sa vplyvom ženských hladín androgénov zväčšujú, kým iné folikuly pre svoje zväčšenie vyžadujú mužské hladiny androgénov. Folikuly sa tiež líšia citlivosťou alebo rýchlosťou reakcie na prítomnosť a množstvo androgénnych hormónov. U chlapcov a u žien s hirzutizmom (nadmerných ochlpením) sa na tvári najskôr zväčšia folikuly nad ústami (fúzy) a na brade. Zväčšenie folikulov sa postupne rozšíri do celej oblasti tváre a krku. Tento postup sa podobá vzorovej inhibícii rastu vlasových folikulov počas mužského a ženského vzorového vypadávania vlasov. Reakcia na androgény býva často postupná a niektoré folikuly vykážu úplnú odozvu až po niekoľkých rokoch. Plnosť brady sa výrazne zvyšuje počas puberty, zvyšovanie plnosti brady pokračuje aj v dospelosti až kým sa okolo 35-teho roku života nezastaví, zatiaľ čo terminálne ochlpenie môže byť viditeľné iba na hrudníku a zvukovodoch o niekoľko rokov neskôr a procesy miniaturizácie (vlasových) folikulov vplyvom androgénovej alopécie pokračujú až do staroby. Oneskorená reakcia na vplyv androgénov je paralelou na ochorenie benígnej hyperplázie prostaty (nezhubné zväčšenie prostaty) u mužov, ktoré sa prejaví až vo vyššom veku.

Ďalšou ukážkou zvláštneho správania ľudských folikulov je rozdiel medzi rastom ochlpenia v podpaží a na brade. V oboch prípadoch dochádza k rapídnemu rastu ochlpenia počas puberty, ale kým rast ochlpenia na brade zostáva výrazný, rast ochlpenia v podpazuší dosahuje maximum po 20-ke a potom výrazne oslabí. Je to ďalší paradox, kedy folikuly v určitej oblasti už odozvu na hladinu androgénov nevykazujú, kým folikuly v iných oblastiach stále na androgény reagujú alebo dokonca svoju reakciu znásobujú.

Za tieto rozdiely sú zrejme zodpovedné odlišnosti v génovej expresii v jednotlivých vlasových folikuloch a folikuloch ochlpenia, keďže všetky folikuly sú vystavené rovnakým cirkulujúcim hormónom a na reakciu vyžadujú rovnaký receptor. Inhibíciou androgénnych hormónov (užívaním Saw Palmetto extraktu alebo finasteridu) dochádza k obnove rastu vlasov u ľudí s androgénovou alopéciou.

Sezónne vypadávanie vlasov

August 14th, 2017

Sezónne vypadávanie vlasovFolikuly ochlpenia u cicavcov sú regulované hormonálne, nakoľko je dôležitá schopnosť koordinácie úpravy termoizolačných vlastností a zafarbenia srsti cicavcov (podsada a pesíky) v závislosti od prostredia, v ktorom žijú, alebo pre zviditeľnenie zmien v pohlavnom vývine (pohlavná zrelosť). Sezónne zmeny ochlpenia cicavcov sa zvyčajne dejú dvakrát za rok a tvoria ich koordinované vlny rastu a pĺznutia srsti, aby sa na zimu vytvorila hustejšia a teplejšia srsť a na leto kratšia srsť. Tieto premeny sú naviazané na dĺžku dňa a z menšej časti aj na dennú teplotu, podobne ako pri sezónnej aktivite párenia. Významú úlohu tiež zohráva dostupnosť živín, pretože produkcia srsti (či ochlpenia a vlasov u ľudí) je metabolicky náročný proces.

Sezónne zmeny v raste a vypadávaní vlasov a ochlpenia sú u ľudí omnoho menej viditeľné, keďže rastové cykly folikulov sú všeobecne asynchrónne (nezosúladené). Pravidelné ročné sezónne cykly vlasov, brady a ochlpenia tela boli objavené len relatívne nedávno.

Sezónne zmeny v rastovom cykle vlasov boli zrejmé u belochov vo veku 18-39 rokov, ktorí boli v rámci výskumnej štúdie pozorovaní v Sheffielde (Spojené Kráľovstvo) po dobu 18 mesiacov. Títo muži tiež prejavili zreteľné sezónne správanie, keď v lete trávili omnoho viac času vonku, napriek ich sedavému zamestnaniu v interiéri. Na pokožke hlavy účastníkov štúdie sa prejavil jeden ročný sezónny cyklus vlasov, kedy na jar zaznamenali viac ako 90% vlasových folikulov vo fáze anagén (rastová fáza), ale na jeseň bolo v rastovej fáze už iba 80% vlasových folikulov. Taktiež počet vypadnutých vlasov počas jesene sa v porovnaní s jarným obdobím viac než zdvojnásobil. Podobné zvýšenie vypadávania vlasov zaznamenali v rámci výskumnej štúdie v New Yorku na skupine žien. Výsledky pozorovaní na skupinách mužov a žien poukazujú na sezónne jesenné vypadávanie vlasov.

Keďže vlasy zvyčajne rastú najmenej po dobu 2 až 3 rokov, zaznamenanie ročného sezónneho cyklu vlasov svedčí o silnej odozve reakcieschopných vlasových folikulov. Podľa všetkého najviac reagujú vlasové folikuly v neskorších fázach anagénu.

Zmeny tiež nastali v mužských znakoch, konkrétne pri ochlpení, ktorého rast a výdatnosť závisí od prítomnosti androgénov. Rýchlosť rastu brady a ochlpenia stehien v zime bola nízka, ale v lete sa významne zvýšila. Štúdia na skupine mužov vo Francúzsku poukázala na podobný sezónny trend v objeme semena, v počte spermií a v pohyblivosti spermií, čo naznačuje, že tento sezónny efekt bol vyvolaný androgénmi. U mužov boli hladiny luteinizačného hormónu (LH), testosterónu a 17β estradiolu najvyššie počas jesene.

Nízke hladiny testosterónu v zime a jeho vysoké hladiny v lete boli tiež zaznamenané pri výskumných štúdiách vykonaných na európskych mužoch a dospievajúcich chlapcoch (v puberte). Zmeny v hladine testosterónu pravdepodobne upravujú rýchlosť rastu brady a ochlpenia stehien, ale zrejme neovplyvňujú činnosť vlasových folikulov v pokožke hlavy, keďže sezónne zmeny vlasových folikulov sa vyskytujú aj u žien. Avšak, androgény spomaľujú rast a regeneráciu vlasových folikulov u jedincov s genetickou predispozíciou (androgénová alopécia), čo spôsobuje vypadávanie vlasov a plešatenie.

V porovnaní s ročným sezónnym cyklom vlasov, folikuly na stehnách vykazujú polročné zmeny v anagéne, kedy je v máji a novembri v rastovej fáze 80% folikulov a v marci a auguste už len 60% folikulov. Tento pravidelný proces je podobný jarnému a jesennému pĺznutiu mnohých cicavcov žijúcich v miernom podnebnom pásme a môže odrážať sezónne pĺznutie z našej evolučnej minulosti. Predpokladá sa, že tieto cykly sú u ľudí riadené podobne ako u zvierat. Ľudia totiž tiež dokážu reagovať na zmeny v dĺžke denného svetla zmenami vo vylučovaní melatonínu, prolaktínu a kortizolu. Ale umelo regulované mnozštvo svetla v prostredí miest (osvetlenie v domácnostiach, pouličné osvetlenie) potláča tieto prirodzené odozvy ľudského organizmu. A predsa ľudia žijúci na Antarktíde alebo ľudia trpiaci sezónnou afektívnou poruchou (sezónne depresie, SAD) si udržiavajú pravidelný cyklus melatonínu a to aj napriek sedavému zamestnaniu v interiéri.

Spomínané pravidelné ročné zmeny sú dôležité pri skúmaní rastu vlasov v závislosti na prítomnosti androgénov, najmä pri skúmaní ľudí žijúcich v miernom podnebnom pásme. Ľuďom, ktorým vypadávajú vlasy sa môže stav vlasov v jesennom období zhoršiť. Preto pri posudzovaní efektívnosti liečby, prípadne nasadení nových prípravkov, je treba vziať do úvahy možný vplyv sezónneho vypadávania vlasov.