Archive for the ‘Koronakríza’ Category

Ako v zdraví zvládnuť koronakrízu a COVID-19

Monday, August 31st, 2020

Koronavírus COVID-19

Fenoménom dnešných dní je pandémia koronavírusu, v dôsledku ktorej sa striedavo zavádzajú a uvoľňujú reštrikčné opatrenia obmedzujúce nás občanov a tiež svetovú ekonomiku. Témou tohto článku preto nebude vypadávanie vlasov, ale koronavírus a jeho symptómy, prevencia pred ochorením COVID-19 a niekoľko praktických rád pre zvládnutie koronakrízy.

Ochorenie COVID-19 a spôsob prenosu

Koronavírusové ochorenie 2019 (COVID-19) je infekčné ochorenie dýchacích ciest spôsobené závažným akútnym respiračným syndrómom koronavírusu 2 (SARS-CoV-2). Ochorenie sa prenáša najmä z človeka na človeka prostredníctvom kvapôčok z nosa a úst, ktoré sú vylučované pri kašľaní, kýchaní, či rozprávaní takto infikovaného človeka. Kvapôčky sú relatívne ťažké, neprenášajú sa na väčšie vzdialenosti a rýchlo padajú na zem. Ľudia sa môžu nakaziť ochorením COVID-19 ak vdýchnu takéto kvapôčky od osoby infikovanej vírusom. Kvapôčky dopadajú na povrch predmetov v okolí infikovaného človeka, napríklad na stôl, kľučku, zábradlie. Zdravý človek sa môže nainfikovať dotykom takto kontaminovaných predmetov ak sa následne dotkne očí, nosa alebo úst.

Symptómy ochorenia COVID-19

Inkubačná doba ochorenia COVID-19 je v priemere 5 až 6 dní, ale môže trvať až 14 dní. Inkubačná doba je obdobie trvajúce od vystavenia sa vírusu po prejavenie sa prvých príznakov ochorenia. Najčastejšie sa COVID-19 prejavuje zvýšenou teplotou, suchým kašľom a únavou. Zriedkavejšie sa ochorenie prejavuje pocitovými bolesťami, upchaním nosa, bolesťami hlavy, zápalom spojiviek, bolesťami hrdla, hnačkou, stratou chuti alebo stratou čuchu, vyrážkami na pokožke alebo stratou farby na prstoch. Symptómy sú zvyčajne mierne a začínajú sa prejavovať postupne. U niektorých ľudí po nakazení dochádza len k veľmi miernym prejavom ochorenia.

Základná prevencia pred ochorením COVID-19

Svetová Zdravotnícka Organizácia (WHO) odporúča niekoľko jednoduchých opatrení, ktorými môžeme znížiť riziko infekcie alebo prenosu COVID-19:

 • pravidelne a dôkladne si umývajte ruky mydlom alebo si ruky očistite dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu. Týmto spôsobom si z rúk zmyjete alebo zabijete vírusy, ktoré sa môžu nachádzať priamo na pokožke rúk.
 • dodržiavajte vzdialenosť aspoň 1 meter medzi Vami a druhými ľuďmi. Keď niekto infikovaný zakašle, kýchne alebo rozpráva a Vy stojíte príliš blízko neho, môžete vdýchnuť kvapôčky, ktoré Vás potom infikujú.
 • vyhýbajte sa preplneným miestam. Na miestach, kde je zhromaždených veľa ľudí je vyššia pravdepodobnosť, že prídete do blízkeho kontaktu s osobou, ktorá je infikovaná. Je tu tiež zložitejšie dodržiavať vzdialenosť 1 meter od druhých ľudí.
 • nedotýkajte sa očí, nosa a úst predtým ako si dôkladne umyjete alebo vydezinfikujete ruky. Počas dňa ste sa mohli dotknúť predmetov, na povrchu ktorých bola kvapôčková infekcia. S takto kontaminovanými rukami si môžete zaniesť infekciu do očí, nosa, či úst.
 • uistite sa, že Vy a ľudia vo Vašom okolí dodržiavajú správnu respiračnú hygiénu. Znamená to prekrytie úst a nosa (zohnutým lakťom alebo vreckovkou), keď kýchate alebo kašlete. Ruku si potom umyte alebo vydezinfikujte a vreckovku zahoďte. Chránite tak seba aj ľudí vo Vašom okolí.
 • zostaňte doma alebo v samoizolácii, keď pociťujete symptómy ako dráždenie na kašeľ, bolesti hlavy, mierne zvýšená teplota, a to až dokým tieto symptómy úplne neustúpia. Keď potrebujete odísť z domu, nasaďte si rúško, aby ste neinfikovali ostatných.
 • vyhľadajte lekársku pomoc, ak máte výrazne zvýšenú teplotu, kašlete a máte problémy s dýchaním. Lekársku pomoc kontaktujte najskôr telefonicky a riaďte sa pokynmi službukonajúceho zdravotníka. Národné a miestne úrady majú najaktuálnejšie informácie o situácii vo Vašom meste či okrese a nasmerujú Vás do vhodného zdravotníckeho zariadenia.

Praktické rady pre zvládnutie koronakrízy

 • posilňujte svoj imunitný systém. Našim najdôležitejším ochrancom proti akémukoľvek patogénu (vírusu, baktérii, hube) je náš imunitný systém. Preto dbajte na zdravú životosprávu, dostatok spánku a pravidelný aktívny aeróbny pohyb. Zdravý a pravidelne športujúci človek sa nemá čoho báť. Najohrozenejšou skupinou sú veľmi starí ľudia, ľudia s ťažkými chronickými ochoreniami alebo vážnymi akútnymi ochoreniami.
 • vytvorte si doma zásoby potravín a kozmetiky aspoň na 1 mesiac (ideálne aspoň na 3 mesiace). V prípade, že by došlo k zhoršeniu pandemickej situácie alebo k sprísneniu súčasných protikoronových opatrení, nebudete musieť ísť do obchodu. Dostatok potravín a kozmetiky oceníte tiež v prípade, že by ste museli ostať v domácej karanténe.
 • zaobstarajte si zásobu liekov a prípravkov, ktoré pravidelne užívate, aspoň na 3 až 6 mesiacov. Popri liekoch proti bolesti (analgetiká), či liekoch proti alergiám (antihistaminiká), nezabudnite na lieky a prípravky proti vypadávaniu vlasov (DHT inhibítory – Saw Palmetto extrakt). Liekmi a prípravkami sa dostatočne zásobte pre prípad, že by opäť došlo k vypredaniu zásob určitého lieku alebo zdravotníckeho tovaru ako tomu bolo pri ibuproféne alebo ochranných rúškach na tvár. Keď ste dostatočne zásobený, nezaskočí Vás ani nedostatok tovaru v obchode ani prípadné zvýšenie cien.
 • udržiavajte pravidelný osobný kontakt s okruhom blízkych ľudí. Človek je tvor spoločenský a úplná izolácia od ľudí negatívne vplýva na psychiku každého z nás. Stretnutia a rozhovory s ľuďmi, s ktorými sa môžeme podeliť o naše každodenné radosti a starosti, nám pomáhajú prekonať clivotu, osamelosť alebo psychickú otupenosť.
 • venujte sa rozličným pracovným, športovým, oddychovým aktivitám alebo záľubám. Cieľavedomá činnosť stimuluje mozog, fyzicky aj psychicky uvoľňuje celý organizmus a zabraňuje strate osobnej identity, pocitu nepotrebnosti, hnevu, pocitu stratenosti, či bezradnosti. Výsledkom je pocit užitočnosti a príjemný pocit z dobre vykonanej práce.
 • budujte si psychickú odolnosť a schopnosť zvládať stres. Zúfalí ľudia páchajú zúfalé skutky a preto je dôležité vybudovať si odolnosť a schopnosť zdravého uvažovania aj v ťažkých životných situáciách.