Archive for the ‘Liečba vypadávania vlasov’ Category

Klonovanie vlasov pomocou kmeňových buniek

Thursday, March 5th, 2020

AlexeyTerskikh zo Sanford Burnham Prebys
O klonovaní vlasov sa vo vedeckej komunite hovorí už dlhé roky ako o možnom úplnom vyriešení problému vypadávania vlasov. Výskum v tejto oblasti medicíny sa opiera o výskum kmeňových buniek s cieľom naklonovať ľudské vlasy a potom ich vsadiť do pokožky hlavy vo veľkých až neobmedzených množstvách.

Zo všetkých orgánov ľudského tela by sa zdalo, že vlasy budú tou najjednoduchšou časťou, ktorú bude možné vytvoriť v laboratóriu. Vlasy sú v podstate proteínové vlákna, ktoré sú navzájom poprepletané. Samotné vlasy nemusia plniť žiadnu fyziologickú funkciu ako je tomu pri pečeni alebo mozgu. Od vlasov sa očakáva len aby pokrývali hlavu, rástli a nevypadávali.

Vytvoriť vlasy je však omnoho komplexnejšie ako sa mnohí vedci pôvodne domnievali. Na vytvorenie jedného pevného vlasového vlákna telo potrebuje súčinnosť tisícok buniek na báze každého vlasového folikulu. Každý človek má v pokožke hlavy okolo 100 000 vlasových folikulov, ktorých životnosť je odlišne obmedzená. Keď časom dochádza k ústupu dermálnej papily, zároveň dochádza k zmenšovaniu vlasových folikulov, k ich postupnému prechodu do latentnej (oddychovej) fázy a po niekoľkých rokoch k ich úplnému zániku. Keď vlasový folikul úplne zanikne, obnova rastu vlasov nie je možná. Riešením takéhoto stavu je transplantácia vlasov, čo je drobný chirurgický zákrok, pri ktorom vlasový chirurg odoberie vlasové folikuly z darcovskej oblasti v záhlaví a vo forme vlasových štepov ich opätovne vpraví do bezvlasých oblastí pokožky hlavy.

Nie každý má však vlasy vhodné na transplantáciu a taktiež počet vlasových folikulov v darcovskej oblasti je obmedzený. Riešením týchto obmedzení je vytvorenie nových vlasov. Vedecké poznatky v tvorbe rozličných orgánových štruktúr pokročili a vznikla tak sľubná oblasť medicíny zvaná bunková terapia. V bunkovej terapii sa využívajú pacientove vlastné kmeňové bunky. Pankreatické bunky by mohli nahradiť tie bunky, ktoré prestali produkovať inzulín u ľudí s diabetes typu 1. Bunky imunitného systému by mohli byť použité v boji s nádormi. Nervové bunky by mohli byť použité pri oprave poškodení miechy. A samozrejme bunky vlasových folikulov by mohli byť použité pre obnovu rastu vlasov v bezvlasých miestach pokožky hlavy.

Hlavným cieľom vedcov je vytvorenie “vlasových fariem”, v ktorých by sa klonovali vlasové folikuly. Tento proces zahrňuje rast vlasov z kmeňových buniek získaných z pokožky a krvi pacienta a implantáciu vlasových folikulov bohatých na bunky dermálnej papily do priestoru v okolí latentných folikulov pacienta.

Ukážka klonovania vlasov ISSCR

Nárast vlasov u bezsrstej myši transplantovaných s ľudskými iPSC-odvodenými bunkami dermálnej papily, ktoré boli skombinované s myšími epitelovými bunkami vo vnútri biorozložiteľného lešenia. Vľavo: zväčšený vonkajší pohľad, Vpravo: záber fluorescenčnej mikroskopie zobrazujúci folikul pod pokožkou, modré sú jadrá buniek, zelené sú epitelové bunky, červené sú ľudské bunky dermálnej papily.

Profesor Alexey Terskikh z inštitútu medicínskych objavov Sanford Burnham Prebys v júni 2019 vyhlásil: “Teraz máme spoľahlivú podrobne riadenú metódu pre tvorbu prirodzene vyzerajúcich vlasov, ktoré rastú cez pokožku využitím neobmedzeného množstva ľudských iPSC-odvodených buniek dermálnej papily. Tento objav je kritickým zlomom vo vývoji bunkových terapii proti vypadávaniu vlasov a v oblasti regeneratívnej medicíny.”. Názov iPSC je skratkou pre indukované pluripotentné kmeňové bunky.

Manhattanský dermatológ Robert Bernstein sledoval vývoj v oblasti klonovania vlasov a hovorí: “Keď sa snažíte klonovať vlasové bunky, časom sa tieto bunky dediferencujú a prestanú produkovať vlas. Dlhý čas nikto nevedel prísť na to, prečo sa to tak deje. Potom zistili, že bunky sa pri kultivácii rozptýlia do priestoru a folikulárna štuktúra zanikne. Hlavným zistením bolo, že ak dokážete udržať bunky spolu, v tvare slzičky, bunky budú spolu naďalej komunikovať a pokračovať v spoločnom raste až vytvoria vlasový folikul. Slzičkovitý tvar folikulu je tiež dôležitý, aby sa udržal rovnaký smer rastu vlasov. Zakaždým keď sa folikulárne bunky iba jednoducho vložia do pokožky, vedie to k množstvu vrastených vlasov a tiež mnohé vlasy rastú v nežiadúcich smeroch.”.

Tím Alexeya Terskikha preto vyvinul špeciálne 3D rozložiteľné štruktúry (tzv. biorozložiteľné lešenie), ktoré sú vyrobené z rovnakého materiálu ako chirurgická niť pre šitie pooperačných stehov. Tieto 3D štruktúry upravujú smer rastu vlasov a napomáhajú kmeňovým bunkám integrovať sa do pokožky. Štruktúry sa časom v tele rozpustia a v pokožke ostane len nový zdravý vlasový folikul, ktorý produkuje zdravé a pevné vlasy.

Bernstein verí, že metóda biorozložiteľného syntetického usmernenia je momentálne nasľubnejším postupom metódy klonovania vlasov. Vytváranie vlasov na zákazku pre konkrétneho človeka systémom folikul po folikule je nateraz veľmi nákladná. Preto je potrebné vytvoriť také technologické postupy, ktoré by podstatne znížili náklady kultivácie a zákroku a sprístupnili tak vyriešenie vypadávania vlasov širšej verejnosti.

Prečo sú dôležité DHT inhibítory v liečbe vypadávania vlasov

Monday, February 18th, 2019

DHT inhibítoryAndrogénovú alopéciu alebo typické mužské či ženské vypadávanie vlasov spúšťajú genetické faktory a faktory prostredia. Kým u mužov najčastejšie dochádza k ustupovaniu vlasovej línie v oblasti spánkov, čela a vertexu, ženy zaznamenávajú difúzne vypadávanie vlasov v temennej oblasti pokožky hlavy so zachovaním si vlasovej línie.

Vypadávanie vlasov pri androgénovej alopécii spôsobujú zmeny hladín mužských steroidných hormónov nazývaných androgény a tiež odlišnosti v géne pre androgénové receptory. Androgény sú dôležité pri mužskom pohlavnom vývine hlavne pred narodením a počas puberty. Regulujú mazové žľazy, apokrinné žľazy a libido. S pribúdajúcim vekom androgény stimulujú rast ochlpenia na tvári, ale zamedzujú rastu vlasov v oblasti spánkov a vertexu. Tento jav sa názyva androgénový paradox.

Muži s androgénovou alopéciou (AGA) majú väčšinou nižšiu celkovú hladinu testosterónu, vyššiu hladinu voľného testosterónu a vyššiu hladinu voľných androgénov vrátane dihydrotestosterónu (DHT). Enzým, ktorý premieňa testosterón na DHT je známy ako 5-alfa-reduktáza. Tento enzým má 3 izoenzýmy (5-alfa-R1, 5-alfa-R2 a 5-alfa-R3). Muži s AGA majú v pokožke hlavy vyššiu hladinu izoenzýmu 5-alfa-R1 ako muži bez AGA. Preto sa liečba vypadávania vlasov sústreďuje najmä na znižovanie hladiny hormónu DHT označovaného za príčinu zmenšovania a degenerácie vlasových folikulov.

Jednotlivé vlasové folikuly môžu premieňať steroidné hormóny nadobličiek na 5-alfa-DHT, čo môže byť ďalším intrafolikulárnym zdrojom DHT. U mladých mužov, ktorým vypadávajú vlasy, boli zistené zvýšené hodnoty dehydroepiandrosterónu (DHEA) v moči a zvýšené hodnoty dehydroepiandrosterónsulfátu (DHEAS) v krvnom sére. Tieto výsledky naznačujú, že DHEAS môže pôsobiť ako dôležitý endokrinný faktor pri vyvolaní androgénovej alopécie.

Rast a oddychová fáza vlasových folikulov súvisia s aktivitou inzulínu-podobného rastového faktora (IGF) v dermálnej papile, ktorý je ovplyvnený hormónom DHT. Laboratórne bolo zistené, že DHT zabraňuje rastu vlasov tým, že inhibuje IGF-1 v dermálnej papile. Znižovaním hladiny IGF a alkalickej fosfatázy sa zabraňuje predlžovaniu vlasov a dochádza k zhoršeniu stavu vlasových folikulov.

Liečba vypadávania vlasov spôsobeného androgénovou alopéciou sa sústreďuje hlavne na zníženie voľných androgénov, najmä dihydrotestosterónu (DHT), v organizme a v pokožke hlavy. Na zníženie hladiny DHT sa používajú látky zvané DHT inhibítory, z ktorých najefektívnejšie sú Saw Palmetto extrakt (10:1 / 85-95%) a finasterid. DHT inhibítory je možné užívať vo forme mäkkých kapsúl (Saw Palmetto extrakt v dávke 320mg za deň) alebo tabliet (finasterid v dávke 1mg za deň) a tiež vo forme šampónu (Saw Palmetto extrakt) alebo vo forme dermálneho roztoku (Saw Palmetto extrakt alebo finasterid). Kombináciou viacerých foriem DHT inhibítora (kapsule + šampón + dermálny roztok) dochádza k synergickému efektu liečby a znásobeniu jeho účinkov. Kým prírodný Saw Palmetto extrakt je vhodný pre mužov aj pre ženy, syntetický finasterid môžu užívať iba muži, ženy finasterid v akejkoľvek forme užívať nesmú.

DHT inhibítory postupne znižujú hladinu DHT. Cieľom liečby je znížiť hladinu DHT v pokožke hlavy pod prah citlivosti androgénových receptorov, teda aby vlasové folikuly na prítomnosť androgénov nereagovali. Pri vhodnej hladine DHT sa môžu vlasové folikuly opäť postupne regenerovať, začnú produkovať čoraz hrubšie a dlhšie vlasy a vrátia sa k normálnemu rastovému cyklu.

Obnova rastu vlasov využitím laserovej terapie

Thursday, October 11th, 2018

Laserový hrebeňNízkofrekvenčná laserová terapia (LLLT) bola objavená už v 60-tych rokoch, ale len relatívne nedávno sa začala hojne využívať v dermatológii a v liečbe vypadávania vlasov. Fototerapia využíva koherentné zdroje svetla (lasery/laserové diódy) alebo nekoherentné zdroje svetla (lampy s filtrami, svetelné diódy), zriedkavo ich kombináciu. Kým laserové žiarenie s vysokým výkonom sa používa v chirurgii alebo na depiláciu, laserové svetlo s nízkym výkonom sa naopak využíva na stimuláciu bunkovej aktivity s regeneračnými účinkami.

Laserová terapia LLLT, fototerapia alebo fotobiostimulácia, označuje netepelné použitie fotónov na ovplyvnenie biologickej aktivity buniek a tkanív. Napriek tomu, že je pokožka orgánom, ktorý je prirodzene vystavený slnečnému žiareniu, stále reaguje pozitívne na vlnové dĺžky červeného a takmer infračerveného svetla, ktoré má správne terapeutické parametre pre konkrétny zdravotný problém. Fototerapia sa používa na zmiernenie bolesti a zápalov (ťažké stavy akné), na podporu hojenia tkanív (hypertrofické jazvy), na regeneráciu tkanív (vypadávanie vlasov) a na prevenciu poškodenia tkanív (ochrana pred UV žiarením).

V rokoch 2007 a 2011 boli laserové hrebene schválené Americkým Úradom pre Potraviny a Liečivá (U.S. Food and Drug Administration) ako bezpečný liečebný prostriedok mužskej a ženskej vzorovej plešatosti (androgénová alopécia). Predpokladá sa, že laserová fototerapia stimuluje opätovný vstup telogénových vlasových folikulov do anagénovej rastovej fázy, predlžuje trvanie anagénovej fázy, zvyšuje proliferáciu buniek v aktívnych anagénových folikuloch a zamedzuje predčasnému rozvoju katagénovej fázy. Laserová terapia vplýva na mitochondrie zvyšovaním produkcie ATP (adenozíntrifosfát) a upravuje bunkový metabolizmus uvoľňovaním oxidu dusnatého (NO). Oxid dusnatý je známy svojimi vazodilatačnými účinkami, zvyšuje prítok krvi do tkanív a zlepšuje ich okysličenie. Niektorí autori dokonca porovnávajú mechanizmus účinkov laserovej terapie s mechanizmom účinkov minoxidilu, čo je veľmi účinný vazodilatátor tkanív.

Laserová terapia

Skúmaním účinkov laserovej terapie na rast a vypadávanie vlasov sa zaoberalo niekoľko klinických štúdií. Vo väčšine týchto štúdií sa skúmali účinky laserového svetla s vlnovou dĺžkou 635 až 655nm.

Skupina vedcov pod vedením doktora Sang Kima skúmala 24 mužských pacientov s androgénovou alopéciou, ktorí počas 14 týždňov používali červené (655nm) a infračervené laserové svetlo (780nm) raz za deň po dobu 10 minút na jedno ošetrenie. Vyhodnotenie sa uskutočnilo na základe fotodokumentácie a fototrichogramu. Po 14 týždňoch bolo zaznamenané zvýšenie hustoty vlasov v oblasti temena (zo 137 na 145 vlasov/cm2) a tiež v záhlavnej oblasti (zo 153 na 163 vlasov/cm2). Taktiež počet vlasov v anagénovej fáze sa zvýšil o 5 vlasov/cm2 oproti počtu vlasov v telogéne. Vyše 83% pacientov vyjadrilo spokojnosť s výsledkami laserovej terapie.

Tím Johna Satinu testoval účinnosť laserovej terapie na rast vlasov a odolnosť vlasov voči vytrhnutiu na vzorke 28 mužských a 7 ženských pacientov trpiacich na androgénovú alopéciu. Všetci pacienti počas 6 mesiacov používali po dobu 5 až 10 minút každý druhý deň laserový hrebeň, ktorý emitoval laserové svetlo vlnovej dĺžky 655nm. Počet vlasov na 1 centimeter štvorcový sa u všetkých účastníkov štúdie výrazne zvýšil ako v spánkovej oblasti tak aj v oblasti temena. Mužským pacientom po 6 mesiacoch terapie narástlo priemerne 15 nových vlasov na 1cm2, čo predstavuje 102%-né zlepšenie. Ženám narástlo v priemere 10 nových vlasov na 1cm2, čo predstavuje 55%-né zlepšenie oproti stavu spred 6 mesiacov.

Doktor Matt Leavitt a jeho tím uskutočnili klinickú štúdiu, ktorej sa zúčastnilo 110 mužských pacientov s androgénovou alopéciou. Počas 26 týždňov jedna skupina pacientov používala laserový prístroj a druhá skupina placebo prístroj. Obe skupiny používali svoje prístroje 3-krát za týždeň po 15 minút na jedno ošetrenie. U 86% pacientov používajúcich laserový prístroj bolo zaznamenané výrazné zvýšenie hustoty vlasov v porovnaní s kontrolnou skupinou. Približne 47% pacientov zaznamenalo nárast 5 až 20 nových vlasov na 1 cm2 a takmer 39% pacientov zaznamenalo nárast viac ako 20 vlasov na 1 cm2. Vyše 63% pacientov s laserovým stimulátorom taktiež uviedlo zlepšenie v celkovej obnove rastu vlasov, v spomalení vypadávania vlasov, v zhrubnutí vlasov a plnosti účesu a v zdraví ošetrovanej pokožky hlavy.

Klinické štúdie preukázali, že laserová terapia LLLT stimuluje nárast vlasov a zastavuje vypadávanie vlasov u mužov aj u žien. Za hlavný mechanizmus účinkov liečby bola označená stimulácia epidermálnych kmeňových buniek vo vlasových folikuloch a posun folikulov z telogénovej oddychovej fázy do anagénovej rastovej fázy rastového cyklu vlasov.

Ako predchádzať vypadávaniu vlasov

Wednesday, July 4th, 2018

Ako predchádzať vypadávaniu vlasovVypadávanie vlasov môže mať rôzne príčiny vrátane nevhodnej stravy, nedostatku niektorých minerálov, užívania liekov, dlhodobého napätia či stresu, akútneho alebo chronického ochorenia, hormonálnych zmien v organizme a genetickej predispozície. Aj keď nie všetky faktory spôsobujúce vypadávanie vlasov môžeme mať vždy pod kontrolou, mali by sme sa sústrediť na tie faktory, ktoré ovplyvniť dokážeme. Platí to aj vtedy, keď príčinu vypadávania vlasov nepoznáme. Vždy je dôležité vytvoriť priaznivé podmienky v našom organizme, ktoré umožnia regeneráciu vlasových folikulov a rast zdravých vlasov.


1. Pravidelná dôkladná hygiena

Umývanie vlasov nám pomáha predchádzať vypadávaniu vlasov tým, že vlasy a pokožku hlavy si udržiavame čisté. Pokožka hlavy tak môže dýchať a taktiež eliminujeme riziko bakteriálnej alebo kvasinkovej infekcie pokožky.

Vlasy nie je potrebné umývať každý deň, pretože častým umývaním by sa mohol úplne odstrániť vlasový maz, ktorý v primeranej miere potrebujeme. Pri vlasovej hygiene je dôležité dôkladné očistenie a umytie pokožky hlavy a vlasov a ich dôsledné osušenie. Najzdravšie je vlasy nechať voľne osušiť a jemne prečesať mäkkou kefou na vlasy vyrobenou z prírodných vlákien.

Nepodceňujte lupiny, ktoré môžu byť príznakom príliš suchej pokožky alebo kvasinkovej infekcie. Na hydratáciu a zvláčnenie suchej pokožky a suchých vlasov sú vynikajúce rastlinné oleje ako arganový olej, avokádový olej alebo jojobový olej. Pre zastavenie tvorby lupín v dôsledku kvasinkovej infekcie si vo Vašej lekárni zaobstarajte šampón proti lupinám (napr. šampón Nodé DS+ alebo šampón Kertyol P.S.O.).

Ak máte nábeh na vypadávanie vlasov alebo sa Vám liečbou podarilo vypadávanie vlasov zastaviť pre vlasovú hygienu používajte bio šampón so zložkami podporujúcimi regeneráciu pokožky hlavy, stimuláciu rastu vlasov a regeneráciu vlasových folikulov. Šampón by mal ideálne obsahovať vysoký podiel Saw Palmetto extraktu ako najsilnejšieho prírodného DHT inhibítora (napr. šampón Saw Palmetto Forte).


2. Kontrola a prevencia vypadávania vlasov

Cieľom kontrolovania vlasov je včas zachytiť varovné signály alopécie. Vždy je väčšia šanca na úspech liečby, keď sa alopécia alebo chorobný stav pokožky podchytí včas.

Raz za mesiac si spočítajte koľko vlasov Vám za deň vypadlo. Stačí, keď spočítate vlasy vypadnuté pri umývaní. Po umytí a dôkladnom osušení vlasov si pozorne skontrolujte pokožku hlavy.

Najprv si pokožku skontrolujte vizuálne. Na prezretie zadnej časti hlavy použite dve zrkadlá. V jednotlivých oblastiach hlavy (v oblasti kútov, ofiny, temena, vertexu, za ušami) si všímajte ako sa vyvíja:

 • vlasová línia
 • hustota vlasov
 • tvorba lupín
 • produkcia vlasového mazu
 • tvorba vyrážok alebo pľuzgierikov
 • začervenanie pokožky
 • ranky alebo krvácanie pokožky
 • iné zmeny štruktúry pokožky (jazvy, zhrubnutie)

Potom si pokožku skontrolujte hmatom. Bruškami prstov si jemne prechádzajte po pokožke pomedzi vlasy a vnímajte:

 • citlivosť pokožky na dotyk
 • svrbenie, pálenie alebo bolesť
 • nerovnosti pokožky (hrčky, vystúpenia)

Včasným objavením niektorých príznakom môžeme ihneď reagovať na zmeny, ktoré by postupom času mohli negatívne ovplyvniť rast vlasov alebo zdravie pokožky hlavy.

Ak Vám už v minulosti vlasy nadmerne vypadávali, ale momentálne je situácia stabilná, nemusíte čakať kým sa vypadávanie vlasov znova spustí, ale môžete preventívne zasiahnuť. Vhodný prostriedok prevencie voľte podľa typu alopécie. Pri androgénovej alebo hormonálne podmienenej alopécii použite vlasové vitamíny, šampón s DHT inhibítorom alebo laserový biostimulátor.


3. Citlivá úprava vlasov

Keďže vysoká teplota oslabuje vlasové proteíny, snažte sa obmedziť používanie kuliem, fénov s horúcim vzduchom a žehličiek na vlasy. Časté vystavovanie vlasov a pokožky hlavy silnému zahrievaniu môže viesť k lámavosti a krehkosti vlasov a časom k vypadávaniu vlasov.

Vyhýbajte sa trvalej ondulácii vlasov (tzv. trvalá), ktorá pozostáva z chemického vyrovnávania alebo natáčania vlasov. Počas trvalej ondulácie dochádza k rozrušeniu vnútorných väzieb vlasov a ich preusporiadaniu v novom tvare vlasov. Týmto spôsobom sa vlasy oslabujú a strácajú lesk.

Nepoužívajte klasické farby na vlasy, chemikálie ani bielidlo na vlasy. Ich časté používanie škodí vlasom aj pokožke hlavy. Vlasy si nefarbite častejšie ako raz za 6-8 týždňov. Alternatívou farieb na vlasy je prírodné farbivo henna, základom ktorého je výťažok z listov rastliny henna biela (Lawsonia inermis). Odfarbenie vlasov odstraňuje prirodzený pigment, keď sa do vlasovej kutikuly dostanú chemikálie bielidla. Mení sa tak štruktúra vlasov, čím sa vlasy oslabujú a sú náchylné na poškodenie.


4. Zistenie vedľajších účinkov liekov

Lieky sú vyvinuté tak, aby odstránili primárny zdravotný problém pacienta. Avšak, lieky niekedy vedia vyvolať rad nežiadúcich vedľajších účinkov. Mnohé bežne predpisované lieky môžu spôsobiť dočasné vypadávanie vlasov, spustiť mužské či ženské vypadávanie vlasov alebo dokonca spôsobiť trvalú stratu vlasov. Váš ošetrujúci lekár Vám nemusí spomenúť všetky vedľajšie účinky lieku, ktorý Vám predpisuje a tak je na Vás, aby ste si podrobne preštudovali príbalový leták, kde sú tieto informácie uvedené. Viac informácií o danom lieku Vám na požiadanie poskytne lekárnik.

Vypadávanie vlasov ako vedľajší účinok sa často vyskytuje u nasledujúcich typov liekov: antikoagulanciá (znižujúce krvnú zrážavosť), antimykotiká (proti hubovitým mikroorganizmom plesniam a kvasinkám), cytostatiká (zabraňujú rastu rakovinových buniek) a nesteroidové protizápalové lieky (NSAID).

Vedľajší účinok vypadávania vlasov sa najčastejšie vyskytuje pri liekoch na nasledujúce zdravotné problémy: akné, vysoký cholesterol, depresia, obezita, glaukóm (zelený zákal), dna (lámka), vysoký krvný tlak, hormonálne ochorenia, artritída, ochorenia štítnej žľazy, vredy.

Keď Vám Váš ošetrujúci lekár predpíše liek alebo odporučí určitý voľnopredajný liek, spýtajte sa na najčastejšie vedľajšie účinky lieku, prípadne sa priamo spýtajte, či daný liek neovplyvňuje rast vlasov alebo nevyvoláva vypadávanie vlasov. Pokiaľ tomu tak je, spýtajte sa na rovnako účinný alternatívny liek.


5. Odbúranie stresu

Stres môže vyvolať celé množstvo fyzických symptómov ako nevoľnosť, nespavosť, nadmerné potenie, hnačky, tlaky na hrudi a nadmerné vypadávanie vlasov. Pri strese alebo dlhodobej úzkosti vlasy vypadávajú rovnomerne po celom povrchu hlavy, čo má za následok celkovú stratu hustoty vlasov. Po odbúraní stresu však všetky vlasy opäť dorastú.

Nebezpečný je dlhodobý stres, ktorý prerastie do každodennej úzkosti a nepoľavujúceho napätia. Ako prvé sa snažte identifikovať hlavnú príčinu stresu alebo úzkosti. Môže to byť prílišné pracovné nasadenie, požiadavky nadriadeného, šibeničné termíny projektov, neriešené vzťahy s partnerom alebo v rodine, susedské vzťahy, psychické trápenie nad finančnou situáciou alebo zdravotným stavom.

Po zistení príčiny stresu sa pokúste o aktívne riešenie situácie. Pokiaľ opakované štandardné riešenie neprinieslo požadovaný efekt, odhodlajte sa k radikálnejšiemu kroku. Počas dňa si vždy vyhraďte chvíľu pre seba, kedy jednoducho vypnete a uvoľníte sa. Aj keď v dnešnej dobe asi nie je možné žiť úplne bez stresu, pomôže Vám to k postupnému dosiahnutiu psychickej pohody.


6. Zdravá životospráva

Potrava, ktorú počas dňa prijímame významne ovplyvňuje naše celkové zdravie a teda aj zdravie našich vlasov. Organizmus, ktorému je dopriate dostatočné množstvo mikroživín aj makroživín je skôr schopný produkovať pevné a zdravé vlasy ako podvýživený organizmus. Pre zastavenie vypadávania vlasov je dôležitý príjem železa, rastlinných alebo živočíšnych bielkovín, vitamínu C, omega-3 mastných kyselín, biotínu.

Pravidelná vyvážená zdravá strava bohatá na čerstvé ovocie a zeleninu Vám zabezpečí dostatočný kalorický príjem a tiež dostatočný príjem vitamínov, minerálov, stopových prvkov a esenciálnych aminokyselín. Všetky tieto látky telo potrebuje pre svoje správne fungovanie, prekonávanie únavy a ochorení, regeneráciu a rast vlasov.

Súčasťou zdravej životosprávy je aj zdravý životný štýl, hlavne dostatok spánku, pravidelný pohyb, minimalizovanie stresových faktorov, obmedzenie alkoholu a fajčenia. Počas spánku sa telo regeneruje a s ním sa regenerujú aj vlasové folikuly. Pohybom dochádza k prekrveniu organizmu, čím sa dostatočne prekrvuje aj pokožka hlavy a v nej uložené vlasové folikuly. Keď je telo v pokoji a nie je sústavne otravované škodlivinami dokáže optimálne fungovať a zabezpečiť si riadny chod fyziologických funkcií.

Vitamíny na vypadávanie vlasov

Tuesday, May 22nd, 2018

Vitamíny na vypadávanie vlasovV ľudskom tele každú sekundu prebiehajú tisíce chemických reakcií, ktoré zabezpečujú jeho správne fungovanie od dýchania, pohybu, trávenia, cez tvorbu hormónov a protilátok až po produkciu vlasov a nechtov. Pre zabezpečenie svojho zdravého fungovania a rastu potrebuje telo prijať dostatočné množstvo živín, vitamínov, minerálnych látok a stopových prvkov.

Pri nedostatku niektorej látky sa ľudský organizmus správa hospodárne a nedostatkovú látku využíva na zabezpečenie len tých najzákladnejších fyziologických procesov. Produkciu vlasov a nechtov organizmus vníma ako “nadštandard” a preto sa nedostatok určitej látky či vitamínu pomerne často prejavuje aj nadmerným vypadávaním vlasov.

Kým vek, genetika a hormóny v značnej miere ovplyvňujú rast a vypadávanie vlasov, optimálna životospráva je hlavným predpokladom ľudského zdravia a produkcie zdravých a silných vlasov. Niektoré vitamíny majú antioxidačné účinky, iné napomáhajú telu udržiavať vyrovnané hormonálne hladiny.

Vždy je lepšie prijať vitamíny v ich prirodzenej podobe (čerstvé ovocie, zelenina, oleje, orechy), nakoľko okrem samotného vitamínu či minerálu sa v prirodzenom zdroji nachádza množstvo pomocných látok, ktoré zvyšujú biologickú využiteľnosť a vstrebateľnosť.

Proti vypadávaniu vlasov je dôležité denne prijímať nasledujúce vitamíny:


1. Vitamín A (retinol)

Všetky bunky, ako aj bunky vlasových folikulov, potrebujú pre svoj rast vitamín A. Vitamín A tiež umožňuje mazovým žľazám produkciu mazu (sébum). Vlasový maz zvlhčuje pokožku hlavy a pomáha udržiavať vlasy zdravé. Nedostatočná produkcia vlasového mazu spôsobuje suchosť a lámavosť vlasov, tvorbu lupín a hrubnutie kože. Na jednej strane je dôležité prijímať dostatok vitamínu A, na strane druhej si treba dať pozor na predávkovanie vitamínom A. Pokiaľ však vitamín A prijímate systematicky z prírodných zdrojov, predávkovania sa báť nemusíte.

 • Rastlinné zdroje vitamínu A: mrkva, sladké zemiaky, tekvica, špenát, kel, obsahujú vitamín A vo forme provitamínu A (betakarotén), ktorý si telo podľa potreby premení na vitamín A.
 • Živočíšne zdroje vitamínu A: mlieko, vajcia, jogurt, olej z treščej pečene.


2. Vitamíny skupiny B (B-komplex)

V bunkovom metabolizme má svoju nezastupiteľnú funkciu skupina ôsmich B-vitamínov, ktoré sú tiež označované ako “B-komplex”.

 • Vitamín B3 (niacín) pomáha udržiavať zdravý kardiovaskulárny systém a vyrovnáva hladinu cholesterolu.
 • Vitamín B6 (pyridoxín) sa podieľa na metabolizme vlasových bielkovín keratínu a melanínu vo vlasových folikuloch.
 • Vitamín B7 (biotín) napomáha tvorbe mastných kyselín a jeho nedostatok je spájaný s nadmerným vypadávaním vlasov.
 • Vitamín B9 (kyselina listová) umožňuje rast tkanív a fungovanie buniek a je nevyhnutný pre syntézu, opravu a používanie DNA. V tele sa nachádza vo forme folátu.
 • Vitamín B12 (kobalamín) sa podieľa na produkcii červených krviniek a zabezpečuje tak prekrvenie organizmu a jeho tkanív.
 • Rastlinné zdroje vitamínov B (okrem B12): strukoviny, obilniny, šalátová zelenina, banány.
 • Živočíšne zdroje vitamínov B: ryby, hydina, vajcia, mlieko.


3. Vitamín C (kyselina askorbová)

Azda najznámejší spomedzi vitamínov – vitamín C – má silné antioxidačné účinky a pomáha chrániť bunky pred oxidatívnym stresom voľných radikálov. Poruchy spôsobené voľnými radikálmi môžu zastaviť rast vlasov a znížiť kvalitu vlasov. Vitamín C sa podieľa na oprave tkanív, na enzymatickej prudukcii niektorých neurotransmiterov, je nevyhnutný pri produkcii kolagénu potrebného pre tvorbu štruktúry vlasov, ďalej je potrebný pre fungovanie niekoľkých enzýmov a pre správne fungovanie imunitného systému.

 • Najviac vitamínu C obsahujú rastlinné zdroje: šípky, citrusové ovocie, paprika, jahody, brokolica, ružičkový kel.


4. Vitamíny skupiny D

Skupinu vitamínov D tvoria štyri vitamíny, ktoré zvyšujú absorpciu vápnika, magnézia a fosfátov v čreve a zabezpečujú zdravý rast kostí. Pre ľudí je najdôležitejší vitamín D2 (ergokalciferol) a vitamín D3 (cholekalciferol). Nedostatok vitamínu D sa prejavuje vypadávaním vlasov a rachitídou (krivicou). Nízke hladiny vitamínu D boli zaznamenané u ľudí s autoimunitnými ochoreniami (napr. alopecia areata).

 • Živočíšne zdroje vitamínu D: tučné ryby, treščia pečeň a niektoré huby.
 • Hlavným prirodzeným zdrojom vitamínu D je syntéza vitamínu D3 v koži chemickou reakciou (premenou cholesterolu), ktorá je závislá na slnečnom žiarení (konkrétne na UVB žiarení). Pre tvorbu vitamínu D je tiež nevyhnutný dostatok esenciálnych mastných kyselín.


5. Vitamín E (tokoferol)

Podobne ako vitamín C aj vitamín E je antioxidant, ktorý ochraňuje bunky pred oxidatívnym stresom voľných radikálov. Podporuje fungovanie imunitného systému a udržiava pokožku zdravú a hydratovanú. Vitamín E stabilizuje bunkové membrány vo vlasových folikuloch, čím prispieva k ich správnemu rastu. Rozšírením krvných ciest zabezpečuje dostatočné prekrvenie tkanív pokožky hlavy. Nedostatok vitamínu E sa môže prejaviť nadmerným vypadávaním vlasov.

 • Najviac vitamínu E obsahujú rastlinné zdroje: slnečnicové semienka, mandle, špenát, listová zelenina, rastlinné oleje. Malé množstvá vitamínu E obsahuje maslo, vaječný žĺtok a pečeň.

Liečba vypadávania vlasov spôsobeného androgénovou alopéciou (Alopecia androgenetica)

Monday, February 26th, 2018

Liečba vypadávania vlasov spôsobeného androgénovou alopéciouTermínom alopécia označujeme vypadávanie vlasov, ktoré má veľa príčin a vzorov postupného priebehu vypadávania. Rozličné formy alopécie môžeme rozdeliť na lokalizované a difúzne typy.

Medzi lokalizované typy alopécie zaraďujeme ochorenia:

 • alopecia areata
 • trakčná alopécia
 • androgénna alopécia
 • psoriáza
 • jazvová alopécia

Pri difúznych typoch alopécie dochádza k rovnomernému vypadávaniu vlasov z celej pokožky hlavy. Patria sem ochorenia:

 • telogen effluvium
 • difúzne formy alopécie areata
 • alopécie vyvolané poruchami endokrinného systému, liekmi, nedostatkom železa, chronickým ochorením, podvýživou

Rovnako je dôležité určiť, či vlasové folikuly boli alebo neboli nahradené jazvovým tkanivom. Ak dôjde k náhrade vlasových folikulov jazvovým tkanivom, v danom mieste už nemôže dôjsť k opätovnému nárastu vlasov. Pri určovaní formy alopécie by sa tiež mala zistiť, resp. vylúčiť, prítomnosť ochorenia samotnej pokožky hlavy.

Androgénová alopécia (AGA) alebo vypadávanie vlasov mužského či ženského typu je najčastejšou formou vypadávania vlasov, ktorá do určitej miery ovplyvňuje približne 50% belochov vo veku do 50 rokov.

Výskyt androgénovej alopécie u mužov podľa veku:

Vek Počiatočné
štádium
Mierne
pokročilé
Pokročilé
štádium
štádium
20-29 r. 5 % 5 % 1 %
30-39 r. 18 % 16 % 4 %
40-49 r. 20 % 18 % 7 %
50-59 r. 23 % 19 % 10 %
60-69 r. 15 % 27 % 23 %
70-79 r. 16 % 26 % 22 %
80-90 r. 16 % 24 % 30 %

Výskyt androgénovej alopécie u mužov podľa veku

Hlavné typy zložiek úspešnej liečby androgénovej alopécie sú:

 • DHT-inhibítor
 • vazodilatátor
 • laserová fotobiostimulácia

DHT-inhibítor je látka, ktorá spomaľuje alebo zastavuje činnosť izoenzýmu 5α-reduktázy, čím zabraňuje premene testosterónu na dihydrotestosterón (DHT). Týmto sa znižuje hladina DHT v pokožke hlavy a cirkulujúce hladiny DHT, vlasové folikuly sú teda chránené pred škodlivými účinkami DHT a môžu sa plne regenerovať a produkovať zdravé a silné vlasy. Pri liečbe androgénovej alopécie u mužov sa predpisuje finasterid 1mg za deň alebo jeho prírodná alternatíva Saw Palmetto extrakt v dávke 320mg za deň. Ženy nesmú užívať syntetické DHT inhibítory a preto sa pre ženy odporúča užívať Saw Palmetto extrakt taktiež v dávke 320mg za deň. DHT inhibítory je možné užívať perorálne (vo forme tabliet alebo kapsúl) alebo topikálne (vo forme roztoku alebo šampónu). Kliknite SEM a pozrite si rôzne formy prírodného DHT-inhbítora Saw Palmetto extraktu.

Vazodilatátor je látka, ktorá pôsobí na svaly obklopujúce krvné cesty a spôsobí ich uvoľnenie, čím dôjde k zvýšeniu prietoku krvy a lepšiemu prekrveniu tkaniva. Vlasové folikuly sú tak lepšie zásobené krvou a živinami a dokážu sa rýchlejšie regenerovať. Pri androgénovej alopécii sa všeobecne odporúča mužom užívať minoxidil v koncentrácii 5% v dávke 2ml za deň a ženám minoxidil v koncentrácii 2% v dávke 2ml za deň. Na minoxidil sa spýtajte vo Vašej lekárni.

Laserová fotobiostimulácia je liečebná metóda, pri ktorej je pokožka hlavy presvetľovaná nízkofrekvenčným červeným laserovým svetlom (LLLT – Low Level Laser Therapy), ktoré má na tkanivo a teda aj na vlasové folikuly hojivé a regeneračné účinky. Vplyvom laserového svetla dochádza k zvýšeniu hladiny adenozín trifosfátu (ATP), čo urýchľuje metabolizmus a regeneráciu na bunkovej úrovni. Pri androgénovej alopécii alebo inej neinfekčnej alopécii sa odporúča aplikácia červeného laserového svetla o vlnovej dĺžke 650-670 nanometrov 3-krát za týždeň po dobu 2-15 minút, každý druhý deň. Laserovú terapiu môžete absolvovať na klinike alebo po zakúpení laserového biostimulátora aj doma. Kliknite SEM a pozrite si cenovo dostupné profesionálne laserové biostimulátory určené na domáce ošetrenie pacientov s alopéciou.

Ak vhodne nastavenou dlhodobou liečbou (9-12 mesiacov) nedôjde k spomaleniu či zastaveniu nadmerného vypadávania vlasov, ďalšou možnosťou je transplantácia vlasov. Tento zákrok je možné absolvovať len vtedy, ak existuje adekvátna darcovská oblasť, ktorá je pri androgénovej alopécii zvyčajne na okraji alebo po stranách pokožky hlavy. Počas zákroku transplantácie vlasov sú folikulárne jednotky (vlasové štepy) extrahované z darcovskej oblasti, prenášané a implantované do vybranej bezvlasej oblasti alebo oblasti s preriedenými vlasmi. Transplantované vlasy sú trvalé a hladiny androgénov (DHT) ich už nepoškodzujú. Transplantácia vlasov je však obmedzená výdatnosťou a kvalitou vlasov v darcovskej oblasti.

Ako najlepšie zistím či mi liečba zaberá?

Thursday, May 19th, 2016

Ako najlepšie zistím či mi liečba zaberá?Pri každej činnosti, do ktorej sa pustíme, je dôležité, aby sme po určitom čase videli výsledky nášho snaženia. Prvé výsledky nás povzbudzujú a motivujú k ďalšej aktivite a následne k dosiahnutiu vytýčeného cieľa.

Pri niektorých činnostiach sa prvé výsledky dostavia relatívne rýchlo (napr. učenie cudzieho jazyka či sporenie na dovolenku), no pri iných (napr. chudnutie či liečba ztukovatenej pečene) sú výsledky niekedy viditeľné až po niekoľkých týždňoch či mesiacoch nášho každodenného úsilia a to aj napriek správne zvolenému plánu, disciplíne a realistickým očakávaniam. Do tejto druhej skupiny žiaľ patrí aj liečba vypadávania vlasov, ktorá predstavuje beh na dlhú trať. Zmeny v organizme sa začnú diať hneď v prvý deň zahájenia liečby, no viditeľné výsledky zaznamenáme až neskôr, po regenerácii vlasových folikulov a vyrastení vlasov o niekoľko centimetrov.

Priebeh chudnutia môžeme zaznamenať pomocou váhy a krajčírskeho metra. Pri vypadávaní vlasov je zisťovanie progresu o niečo náročnejšie. Každodenné prezeranie vlasov v zrkadle je kontraproduktívne, prinajmenšom z hľadiska psychickej pohody. Preto si teraz predstavíme niekoľko jednoduchých metód, ktoré nám pomôžu zistiť či nám nastavená liečba vypadávania vlasov zaberá alebo nie.

Kým sa pustíme do vyhodnocovania prínosu liečby, prejdite si najskôr každú zložku liečby (konkrétne prípravky, lieky, či prístroje), ktorú budete (po)užívať, prípadne už (po)užívate. Prečítajte si všetky informácie o zložení (aktívne látky a pomocné látky), koncentrácii, množstve, forme či čistote látok v prípravkoch.

Uistite sa napríklad, že Saw Palmetto extrakt, ktorý chcete začať užívať je v dávke 320mg a jedná sa naozaj o 85-95%-ný štandardizovaný extrakt v pomere 10:1 a nielen o Saw Palmetto prášok (1:1) s olivovým či sójovým olejom, či o slabý extrakt v pomere 4:1, prípadne o ich kombináciu. Pre úplnosť dodávam, že 1000mg Saw Palmetto prášku je ekvivalent len 100mg Saw Palmetto extraktu (10:1). Ak by ste takýto prípravok užívali, výsledky sa nedostavia, pretože terapeutická dávka štandardizovaného 85-95%-ného Saw Palmetto extraktu je až 320mg. Síce ste užívali správnu látku, ale neužívali ste jej predpísané množstvo.

Keď máte prípravky overené a nachystané, môžete sa pustiť do prípravy vyhodnocovania prínosu liečby. Podstatou je čo najobjektívnejšie porovnať stav pred liečbou (deň č.1) a napríklad po 3-4 mesiacoch každodennej liečby (deň č.90 alebo č.120).
.

Pre zhodnotenie prínosu liečby môžete využiť nasledujúce jednoduché metódy:

1. Spočítajte si približne koľko vlasov Vám za deň vypadne.

Nemusíte si počítať úplne každý vlas počas celého dňa. Stačí keď si spočítate vlasy v určitom období dňa, najlepšie pri určitej každodennej činnosti. Napríklad ráno na vankúši a pri česaní vlasov, večer pri umývaní vlasov (ak nosíte čiapku, tak aj počet vlasov zachytených na čiapke).

Pri česaní sa očešte tak ako obvykle – vlasy si zbytočne nenamáhajte a neprečesávajte. Čím dlhšie by ste si vlasy česali, tým viac telogénových vlasov by ste si vytiahli a mohlo by sa zdať, že Vám v ten deň vypadlo podstatne viac vlasov ako zvyčajne. Podobne pri umývaní vlasov si vlasy zbytočne veľa nečochrite – namokrite, našampónujte a zmyte si ich tak ako to robíte vždy.

2. Vlasy si odfoťte.

Pri fotení je kľúčové zachovanie stavu vlasov a podmienok prostredia. Ak sa pred liečbou odfotíte pri umelom svetle v kúpeľni, aj fotky pre porovnanie po niekoľkých mesiacoch urobte v rovnakých podmienkach, t.j. pri rovnakom osvetlení. Ďalej je dôležité, aby ste mali vlasy rovnakej dĺžky a v rovnakom účese ako na fotke predtým. Ideálne je keď máte vlasy čerstvo umyté a osušené, bez tužidla, gélu, laku, minoxidilu a podobne. Dlhšie vlasy môžu vytvoriť dojem, že sú hustejšie, kým mokré vlasy môžu naoko pôsobiť redšie.

3. Porovnajte si hrúbku vypadnutých vlasov.

Pred liečbou si odložte pár voľne vypadnutých vlasov. Po niekoľkých mesiacoch tieto vlasy porovnajte s vlasmi, ktoré Vám vypadli teraz. Na porovnávanie používajte lupu a všímajte si hrúbku vlasu pri korienku. Pokiaľ je liečba nastavená správne napomáha regenerácii vlasových folikulov, ktoré dokážu produkovať postupne hrubšie a silnejšie vlasy. Preto sa prínos liečby prejaví najskôr pri korienkoch vlasov.

4. Porovnajte hustotu rastúcich vlasov.

V problematickej oblasti, kde máte preriedené vlasy si určite miesto v tvare štvorca so stranou 1cm. Podstatné je, aby ste toto miesto vedeli vždy bez problémov nájsť aj o niekoľko mesiacov. Ideálne je miesto blízko materského znamienka, jazvy alebo pigmentovej škvrny.

Spočítajte si koľko vlasov sa momentálne nachádza na tejto plôške. Taktiež si môžete zaznamenať koľko sa tu nachádza hrubých a dlhých vlasov, koľko tenkých slabých vláskov a koľko novorastúcich vlasov. Po niekoľkých mesiacoch si plôšku opäť nájdite a vlasy na nej spočítajte.

.
Pri všetkých týchto postupoch nejde o vedeckú presnosť, ale o to aby ste zistili akým smerom sa u Vás vypadávanie vlasov uberá po 3, 6, 9, či 12-tich mesiacoch liečby, či máte liečbu nastavenú správne alebo je potrebné liečbu zmeniť alebo len doplniť.

Ako zistím, či mám androgénovú alopéciu?

Wednesday, April 10th, 2013

Každý komu začnú nadmerne vypadávať vlasy by určite rád poznal príčinu svojho vypadávania vlasov, čo je základom pre správne nastavenie liečby. Na základe charakteru vypadávania vlasov sa dá približne určiť možný spúšťač a pôvod vypadávania vlasov.

Spustenie silného vypadávania vlasov, ktoré trvá pár dní či týždňov (niekedy mesiacov), väčšinou predstavuje reakciu nášho organizmu na náhle zmeny v tele. Tieto zmeny môžu byť vyvolané ochorením niektorého z vnútorných orgánov, nasadením určitého lieku, vystavením sa dlhodobému stresu či prežitím psychickej traumy. Náhle vypadávanie vlasov môže ďalej spustiť škodlivé pracovné prostredie alebo dlhodobo nekvalitná životospráva a následná podvýživa.

V takýchto prípadoch vlasy vypadávajú z celého povrchu hlavy rovnomerne. Vypadané vlasy sú približne rovnakej hrúbky a kvality a denne takto vypadne od 150 do 400 vlasov (po umytí).

Vypadávanie vlasov je síce rapídne, no nedochádza k trvalým zmenám na vlasových folikuloch. Všetky vypadnuté vlasy tak môžu opäť dorásť a mnohokrát sa vypadávanie zastaví už len uvedomením si príčiny vypadávania vlasov a učinením potrebných zmien (odstránenie stresora, vyliečenie ochorenia, vysadenie lieku, zmena prostredia, zlepšenie životosprávy).

Iný priebeh má postupné dlhodobé vypadávanie vlasov, ktoré trvá roky a je vyvolané hormonálnymi zmenami v organizme, na ktoré reagujú naše vlasové folikuly. U žien môže dôjsť k rozkolísaniu hormonálnych hladín najmä užívaním antikoncepcie, tehotenstvom či pôrodom. V pokročilejšom veku do hladín hormónov v tele výrazne zasahuje menopauza u žien a andropauza u mužov.

U mladých ľudí je veľmi častou príčinou vypadávania vlasov androgénová alopécia, čo je geneticky podmienené hormonálne vyvolané nadmerné vypadávanie vlasov (zvýšená hladina hormónu dihydrotestosterónu – DHT).

Vlasy začínajú vypadávať najmä z oblasti temena, kútov a ofiny. Vypadané vlasy sú rôznej hrúbky a dĺžky a mladému človeku takto vypadne od 50 do 150 vlasov (po umytí). Vlasy po bokoch hlavy, za ušami a v záhlaví nie sú zasiahnuté.

Tento typ vypadávania vlasov je pomalý, vlasové folikuly sa postupne zmenšujú a produkujú čoraz kratší a tenší vlas. Tiež dochádza k skracovaniu prirodzeného rastové cyklu vlasov. V určitých oblastiach na hlave sa tak tvoria preriedené miesta až lysiny. Vhodnou liečbou sa dá u väčšiny ľudí obnoviť rast vlasov z vlasových folikulov, ktoré prestali produkovať vlasy pred nie viac ako 3-mi rokmi.

Hodnoty jednotlivých pohlavných hormónov sa zisťujú špeciálnym vyšetrením (z krvi) tzv. hormonálna analýza. Hormonálnu analýzu Vám na požiadanie vykoná Váš ošetrujúci dermatológ alebo gynekológ/urológ. Výsledky hormonálnej analýzy sú relatívne a berú do úvahy populačný priemer. Ak Vám zistia zvýšený hormón DHT, môže sa jednať o krátkodobý jav, nie o androgénovú alopéciu. A naopak, ak budete mať hormón DHT v norme, Vaše vlasové folikuly môžu mať geneticky naprogramovanú citlivosť už na túto hladinu hormónu.

Existuje metóda zisťovania genetickej predispozície a tiež diagnostiky rôznych ochorení na úrovni DNA (z krvi) tzv. genetická analýza, ktorá Vám povie presne čo Vás zo zdravotného hľadiska v budúcnosti čaká. Na základe výsledkov genetickej analýzy sa dá určiť, či máte vo Vašej DNA kódovanú androgénovú alopéciu a to aj v prípade, že výsledky hormonálnej analýzy nepoukazujú na výraznejšie odchýlky v hormonálnom profile. Čiže budete vedieť, či sa Vám v (blízkej či ďalekej) budúcnosti bude hladina DHT postupne zvyšovať a či sa Vám budú zmenšovať vlasové folikuly a následne vypadávať vlasy. Genetickú analýzu môžete absolvovať aj keď sa u Vás ešte neprejavilo žiadne vypadávanie vlasov, no androgénovú alopéciu má niekto z Vašej rodiny a Vy chcete vedieť na čom ste.

Aj v prípade, že Vám potvrdia androgénovú alopéciu, nie je to žiadna tragédia. Ak začnete včas, správnou liečbou môžete vypadávanie vlasov spomaliť, zastaviť a o niekoľko rokov oddialiť. Dúfajme, že počas ušetrených rokov sa lekárska veda v tomto smere pohne výraznejšie dopredu a bude konečne sprístupnená metóda klonovania vlasov, ktorá predstavuje elegantné finálne riešenie pre nás všetkých.

Správne užívanie zložiek synergickej liečby

Wednesday, November 9th, 2011

Pre spomalenie a zastavenie nadmerného vypadávania vlasov a nárast nových vlasov je dobré užívať tieto zložky synergickej liečby:

1) Systémový DHT inhibítor
vo forme kapsúl alebo tabliet.

2) Lokálny DHT inhibítor
vo forme šampónu alebo dermálneho roztoku.

3) Vazodilátor
vo forme dermálneho roztoku.

4) Laserové svetlo
z laserového biostimulátora.

Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky v čo najkratšom čase musíte tiež vedieť ako jednotlivé zložky liečby užívať.

Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov synergickej liečby užívajte:

.
1) Systémový DHT inhibítor (kapsule/tabletky)

Ak užívate Saw Palmetto extrakt, užite 2 kapsule denne naraz (t.j. 2 x 160mg = 320mg / deň). Extrakt môžete užiť po jedle a zapite ho tekutinou, ideálne vodou prípadne čajom, nie však mliekom, kávou alebo sladkými nápojmi. Saw Palmetto extrakt užite najlepšie hneď ráno po raňajkách, jednak aby ste na to počas dňa nezabudli a tiež aby ste zachovali určitú pravidelnosť v dávkovaní liečiva. Aby ste úplne maximalizovali účinky extraktu a nebude Vám to robiť problémy (napr. bolesti brucha), užite extrakt ráno nalačno. Žalúdok je ráno prázdny a vstrebateľnosť extraktu je vtedy najvyššia.

Ak užívate finasterid, užite 1 tabletku denne (t.j. 1 x 1mg = 1mg / deň) a zapite tekutinou. Ak nemáte k dispozícii originálny liek Propecia, ale jeho generickú náhradu v dávke 5mg finasteridu (napr. liek Penester), užite ¼ tabletky denne (t.j. 1/4 x 5mg = 1,25mg / deň). Tabletku buď rozštvrťte nožom alebo ideálne rezačkou tabliet, ktorá tabletku rozdelí na 4 rovnaké časti.

.
2) Lokálny DHT inhibítor (šampón/dermálny roztok)

Ak užívate šampón s obsahom DHT inhibítora (napr. šampón Saw Palmetto Forte), vlasy a pokožku hlavy si ním umyte 3- až 4-krát za týždeň. Šampón vmasírujte do pokožky bruškami prstov, nechajte 5 minút pôsobiť a potom dôkladne vymyte.

Ak užívate dermálny roztok s obsahom DHT inhibítora (napr. čistý Saw Palmetto extrakt), aplikujte 1 až 2 ml roztoku raz za deň na oblasti s preriedenými vlasmi. Roztok potom jemne vmasírujte do pokožky hlavy po dobu asi 20 sekúnd. Roztok sa vstrebe do pokožky, no vlasy si najbližšie 3 hodiny neumývajte. Pre dosiahnutie výsledkov v čo najkratšom čase môžete užívať aj šampón aj roztok súčasne, kedy počas dňa najskôr aplikujete dermálny roztok s DHT inhibítorom a večer si vlasy umyjete šampónm s DHT inhibítorom.

.
3) Vazodilátor (dermálny roztok)

Ak užívate dermálny roztok s obsahom 2%-ného alebo 5%-ného vazodilátora Minoxidilu (napr. Rogaine), aplikátorom naneste 2 ml roztoku za deň (1ml ráno a 1ml večer) na čistú suchú neporušenú pokožku hlavy. Pokožka musí byť zdravá bez zranení alebo vyrážok. Ideálne je, keď sú pokožka a vlasy čerstvo umyté a už prirodzene suché. Po aplikácii roztok minoxidilu do pokožky jemne vmasírujte bruškami prstov a nechajte pôsobiť. Roztok si z vlasov nemusíte vymývať, no ruky si dôkladne poumývajte.

.
4) Laserové svetlo (laserový biostimulátor)

Ak používate laserový biostimulátor (napr. X5 Hair Laser), ošetrujte sa 3-krát za týždeň, každý druhý deň po dobu 15 minút na jedno ošetrenie. Čiže rozpis ošetrení by bol napríklad pondelok, streda a piatok alebo utorok, štvrtok a sobota, prípadne streda, piatok a nedeľa. Častejšie alebo dlhšie ošetrovanie nemusí znamenať lepšie výsledky. Odporúčaný rozpis ošetrení však treba dodržiavať čo najsvedomitejšie. Najlepšie je ošetrovať sa večer pretože jednak máte večer na ošetrenie viac času a tiež zvýšená produkcia ATP umožní, aby sa vlasové folikuly regenerovali vtedy, keď sa aktívne regeneruje celé telo – v noci počas spánku. Laser prikladajte len na suchú čistú pokožku. Vlasy musia byť bez gélu, laku alebo iných prípravkov (napr. Toppik) alebo liekov (napr. Minoxidil 5% alebo Revivogen). Tieto môžete aplikovať asi 30 až 60 minút po ukončení ošetrovania sa laserom. Pokožka môže byť po ošetrení laserom podráždená, tak preto treba pre istotu počkať tých 30 až 60 minút.

Pri použítí napríklad šampónu, minoxidilu a laseru v ten istý deň si najskôr vlasy umyte šampónom a dobre osušte. Ošetrite sa laserom. Po 30 až 60 minútach aplikujte 1 ml minoxidilu.

.
Jednotlivé zložky synergickej liečby nájdete TU
.

.
Optimálne nastavenie liečby pre Vaše štádium vypadávania vlasov nájdete:
Ženy TU a Muži TU.