Vypadávanie vlasov a androgénová alopécia

Vypadávanie vlasovPostupná strata vlasov (plešatenie) je výsledkom progresívneho vzorového vypadávania vlasov, ku ktorému dochádza, keď sú geneticky predisponovaní jedinci vystavení pôsobeniu androgénov. Prítomnosť androgénov ako nevyhnutnej podmienky pre vznik klasického vzorového vypadávania vlasov potvrdzuje neprítomnosť vypadávania vlasov u eunuchov, pseudohermafroditov a jedincov so syndrómom androgénovej insenzitivity.

Proces postupnej straty vlasov v dôsledku postupujúcej androgénmi sprostredkovanej premeny citlivých terminálnych vlasov na jemné chĺpky sa označuje termínom androgénová alopécia (AGA). Postup vypadávania vlasov u mužov a u žien je odlišný a rozlišujeme tak mužskú a ženskú vzorovú plešatosť.
.

Pôvod vypadávania vlasov

Skutočnosť, či človek oplešatie určujú štyri rôzne ale vzájomne prepojené faktory:

1) Náchylnosť na androgénovú alopéciu
2) Vek, v ktorom sa u človeka ochorenie prejaví
3) Rýchlosť progresie vypadávania vlasov
4) Postup vypadávania vlasov

.
Vypadávanie vlasov u mužov

U mužov je náchylnosť na AGA takmer všeobecná a variácie pri plešatení sú do veľkej miery ovplyvnené ďalšími troma faktormi. Chlapci v predpubertálnom veku majú rovnú vlasovú líniu. Vo veku 20 rokov už viac ako 90% mužov vykazuje určitý stupeň ústupu vlasovej línie v oblasti čela či temena. Avšak, 6% mužov vo veku 80 rokov si túto chlapčenskú vlasovú líniu a hustotu zachováva. Obmedzený prejav androgénovej alopécie na čele a temene teda nie vždy pokračuje a môže byť skôr prirodzeným prejavom pohlavnej zrelosti ako predpokladom pre začínajúce mužské vzorové vypadávanie vlasov (MPB).

Vek, v ktorom sa prvýkrát u mužov prejaví vzorové vypadávanie vlasov je vysoko individuálny. Ak za skoré prejavy plešatenia považujeme stupeň II Norwoodovej stupnice, potom sa tento typ vypadávania vlasov prejaví u 40% mužov vo veku 18 až 29 rokov. U ďalších 24% mužov je to po 30-ke, u 3% mužov po 40-ke, u 5% mužov po 50-ke, ďalej u 9% po 60-ke, u 2% po 70-ke a u 1% mužov po 80-ke.

Rýchlosť progresie vypadávania vlasov pri vzorovej plešatosti je taktiež veľmi špecifická. Malé percento mužov dosiahne stupeň V alebo VI Norwoodovej stupnice niekedy po 20-om roku života, čo indikuje veľmi rýchlu progresiu. Na druhej strane, približne 25% mužov trpiacich MPB na štandardizovaných klinických fotografiách nevykazuje žiadne vypadávanie vlasov po dobu vyše 5 rokov. Pri skorom nástupe MPB vypadávanie vlasov pokračuje rýchlejšie. Muži, u ktorých sa MPB prejaví po 20-ke zvyknú strácať vlasy rýchlosťou jeden až dva Norwoodove stupne za desať rokov, kým muži s neskorým nástupom MPB plešatejú jeden stupeň za dvadsať rokov. Nie každý muž s androgénovou alopéciou bude plešatý. Hoci 40% mužov začnú vypadávať vlasy po 20-ke, iba 30% z nich dosiahne stupeň VI alebo VII Norwoodovej stupnice. Takže, aj muži s veľmi skorým prejavom AGA, nemusia byť vo vyššom veku úplne bez vlasov. Klinické štúdie mužov-dvojičiek naznačujú, že náchylnosť, vek prejavenia, rýchlosť a postup vypadávania vlasov sú všetky určené geneticky.
.

Vypadávanie vlasov u žien

Vzorové vypadávanie vlasov sa prejavuje aj u žien (FPHL), ale štyri faktory určujúce pravdepodobnosť oplešatenia sú odlišné od tých u mužov. Až 32% žien vo veku nad 80 rokov nevykazuje žiadne príznaky ženského typu vypadávania vlasov. Vek prejavenia FPHL u žien je vyšší ako vek prejavenia MPB u mužov. Iba u 3% žien do 29 rokov dôjde k vytvoreniu klinicky detekovateľných prejavov FPHL a u 13% žien sa prvé príznaky vyvinú do 49-eho roku života. U ďalších 8% žien je to do 69-eho roku a u 6% žien je to až po 70-ke.

Keďže mnoho žien si necháva narásť dlhé vlasy, dokážu rýchlo postrehnúť zmeny v počte vypadaných vlasov za deň. Ženy s hormonálne podmieneným rednutím vlasov najskôr zaznamenajú difúzne preriedenie vlasov v oblasti temena, bez postihnutia vlasovej línie. Skorá diagnostika FPHL je problematická, nakoľko úbytok objemu vlasov pri tomto type vypadávania je spočiatku len nepatrný. Len 1% žien dosiahne stupeň III Ludwigovej stupnice. Rozsiahla strata vlasov v oblasti spánkov je ojedinelá. Taktiež sa môže vyskytnúť typ vypadávania vlasov, kedy vlasy vypadávajú pozdĺž hlavnej cestičky rozčesania vlasov. U žien sa postupná strata vlasov nemusí prejavovať hore na temene v smere hlavnej cestičky, ale progresia vypadávania môže postupovať aj priečne – v smere od ucha k uchu.

Histologicky je ženské vzorové vypadávanie vlasov na nerozoznanie od toho mužského. Proces zahŕňa miniaturizáciu vlasov sprostredkovanú androgénmi a preto sa jedná o androgénovú alopéciu. K miniaturizácii terminálnych vlasov dochádza aj pri ochoreniach alopecia areata, trakčná alopécia a sekundárny syfilis. Narozdiel od ochorenia alopecia areata, kedy dochádza k rovnomernej miniaturizácii vlasov, ochorenie FPHL ušetrí od miniaturizácie jeden až dva vlasy v každej folikulárnej jednotke. Výsledkom je, že folikulárne jednotky, ktoré predtým obsahovali 3 až 5 terminálnych vlasov, majú potom len 1 až 2 terminálne vlasy.

Nepatrná strata vlasov v oblasti spánkov sa vyskytuje u 25% žien po 20-om roku života, ale rovnako ako u mužov, nemusí nevyhnutne predstavovať začínajúce ženské vzorové vypadávanie vlasov (FPHL).

Moje Vlasy .sk