Hormóny a vypadávanie vlasov

Hormóny a vypadávanie vlasovNa zdravý vývin ľudského organizmu a teda aj na vývin, rast a vypadávanie vlasov významne vplývajú pohlavné steroidné hormóny: androgény, estrogény a progesteróny. Androgény sú zodpovedné za formovanie prvotných a druhotných pohlavných znakov u mužov. Estrogén je primárny ženský pohlavný hormón zodpovedný za vývin a reguláciu ženských pohlavných orgánov a sekundárnych pohlavných znakov u žien. Progesteróny zasa podporujú priebeh tehotenstva a tiež priebeh menštruačného cyklu.

Napriek tomu, že androgény sa popisujú ako mužské pohlavné hormóny, vyskytujú sa v rôznych hladinách ako u mužov tak aj u žien. To isté platí aj pre estrogény. Hladina androgénov u mužov aj u žien stúpa počas dospievania. Nárast ochlpenia v podpaží, v ohanbí a inde na tele začína až v období puberty, pretože závisí od hladiny androgénov v tele.

Androgény výrazne ovplyvňujú rast vlasov a to niekoľkými spôsobmi. Zúčastňujú sa endokrinnej regulácie sezónneho vypadávania vlasov, stimulujú rast vlasových folikulov na určitých miestach pokožky po dosiahnutí pohlavnej dospelosti a tiež sú zodpovedné za spustenie vypadávania vlasov.
.

Syntéza androgénov

Prvotné fázy syntézy steroidných hormónov z ich prekurzoru cholesterolu prebiehajú výlučne v pohlavných žľazách (gonádach) a v nadobličkách. Cirkulujúce androgény sú tiež odvodené z periférnej konverzie slabých prekurzorov hormónov na potentné androgény. Tento proces prebieha v mnohých tkanivách vrátane kože a vlasových folikulov.

Testosterón je hlavný cirkulujúci androgén, ale vo väčšine prípadov je vplyv testosterónu na rast vlasov sprostredkovaný jeho potentnejším metabolitom 5α-dihydrotestosterónom (DHT). Premenu testesterónu na DHT katalyzuje enzým 5α-reduktáza, ktorý má dve izoformy. Každú izoformu 5α-reduktázy kódujú odlišné gény. Aktivitu enzýmu 5α-reduktázy zaznamenávame aj vo vlasových folikuloch, čo naznačuje že enzým je syntetizovaný vo vnútri alebo v tesnej blízkosti cieľovej bunky. Cirkulujúci DHT tiež posilňuje vplyv androgénov na rast vlasov. Vo vlasových folikuloch sa prejavujú aj iné enzýmy metabolizujúce steroidné hormóny, avšak ich vplyv na rast vlasov zatiaľ nie je známy.
.

Androgénové receptory

Vplyv androgénov na tkanivá je sprostredkovaný ich naviazaním na vnútrobunkové androgénové receptory. Androgénový receptor je jadrový receptor, ktorý po naviazaní ligandu vystupuje ako faktor transkripcie génov.

Špecifickosť reakcie vlasových folikulov na prítomnosť androgénov sa stanovuje vo vnútri pokožky. Vlasové folikuly v pokožke na záhlaví (čo je oblasť vykazujúca nízku alebo žiadnu citlivosť voči androgénom) si udržiavajú svoje špecifické správanie aj keď sú transplantované do čelovej oblasti medzi tenké rednúce vlasy. Na druhej strane, vlasové folikuly z oblasti s rednúcimi vlasmi sa neustále zmenšujú aj keď sú transplantované do pokožky predlaktia, ktorá nevykazuje takmer žiadnu citlivosť voči androgénom.

Úspešnosť mikroštepovej technológie transplantácie vlasov, pri ktorej sú transplantované jednotlivé vlasové folikuly, ukazuje že citlivosť na androgény je stanovená na úrovni folikulu alebo bezprostredného okolia tkaniva folikulu. Primárnym cieľom aktivity androgénov je dermálna papilla vlasového folikulu.

Dermálna papila je fľaškovitá štruktúra na báze vlasového folikulu, ktorú tvoria špecializované fibroblastom podobné bunky uložené v medzibunkovej hmote. Vo väčších folikuloch dermálna papila obsahuje slučku krvných kapilár. Dermálna papila zohráva kľúčovú úlohu vo vyvolaní a udržiavaní epitelovej diferenciácie folikulov. Jej veľkosť zodpovedá za určenie typu folikulu a veľkosti folikulu a vlasu.

Androgény účinkujú na rast vlasu tak, že menia počet buniek v dermálnej papile a jej medzibunkovej hmote. Odlišná reakcia rastu vlasov či ochlpenia na prítomnosť androgénov odzrkadľuje odlišnosti v typoch rastových faktorov produkovaných dermálnou papilou v závislosti od oblasti pokožky, v ktorej vlasové folikuly pôvodne rástli (napr. čelová alebo záhlavná oblasť hlavy).

Pri androgénovej alopécii, vplyvom androgénov, dochádza k postupnému skracovaniu anagénovej rastovej fázy, predlžovaniu latentného obdobia rastového cyklu vlasov a zmenšovaniu vlasových folikulov terminálnych vlasov. Všeobecné rozšírenie a závažnosť mužského vypadávania vlasov sa vekom zvyšuje.

Moje Vlasy .sk