Vypadávanie vlasov a rastový cyklus vlasov

Rast a vypadávanie vlasovAby si vlasy mohli plniť všetky svoje funkcie, musia sa priebežne meniť. Vlasové folikuly disponujú jedinečným mechanizmom, ktorý umožňuje aby sa tieto zmeny uskutočnili. Týmto mechanizmom je rastový cyklus vlasov, v ktorom dochádza k zničeniu pôvodného spodného vlasového folikulu, k jeho následnej regenerácii a sformovaniu nového vlasového folikulu, ktorý dokáže produkovať vlasy iných vlastností. Takže postnatálne folikuly si aj počas života zachovávajú schopnosť zopakovania neskorších štádií folikulárnej embryogenézy.

Vlasy rastú v rastovej fáze (anagén). Keď vlas dosiahne svoju maximálnu dĺžku, nasleduje krátka regresívna fáza (katagén), kedy sa zastaví delenie buniek a pigmentácia, vlas je úplne keratinizovaný a v pokožke sa posúva smerom nahor spolu s dermálnou papilou. Po oddychovej fáze (telogén) sa opäť aktivujú bunky dermálnej papily a pridružené kmeňové bunky keratinocytov a smerom nadol sa začne vytvárať nový spodný vlasový folikul vnútri dermálnej pošvy, ktorá obklopovala pôvodný vlasový folikul. V pôvodnom vrchnom folikule potom začne rásť nový vlas a starý vlas vypadne. Predpokladalo sa, že k vypadnutiu starého vlasu dochádza jeho vytlačením novorastúcim vlasom. V súčasnosti sa však hovorí o ďalšej aktívnej fáze vypadávania vlasov (exogén).

Regeneráciu vlasového folikulu charakterizujú dramatické zmeny v jeho mikroanatómii a bunkovej aktivite. Prechody folikulu do jednotlivých fáz rastového cyklu sú riadené vzájomným pôsobením epitelu a mezenchýmu (medzi keratinocytmi a fibroblastmi). Výsledný stav buniek počas rastového cyklu a involúcie je riadený mnohými rastovými regulátormi, ktoré spôsobujú prežitie a/alebo diferenciáciu bunky alebo apoptózu (zánik) bunky. Počas aktívneho rastu vlasového folikulu a produkcie vlasov prevláda aktivita faktorov podporujúcich proliferáciu, diferenciáciu a prežitie buniek. Naopak regresiu vlasového folikulu charakterizuje aktivita rôznych faktorov, ktoré vyvolávajú zánik buniek folikulu.

Rastové fázy vlasu

Vlasové folikuly v telogéne sú veľmi krátke. Oddychová fáza folikulov je charakteristická nedostatkom melanocytov produkujúcich pigment a vnútornou pošvou korienka. Proliferácia buniek v germinatívnej oblasti telegénového vlasového folikulu môže byť aktivovaná mechanickými alebo chemickými podnetmi.

Anagén môžeme rozdeliť do šiestich podfáz. V skorých podfázach rastovej fázy, vlasové krvotvorné bunky proliferujú (delia sa a zvyšujú svoj počet), obklopujú rastúcu dermálnu papilu, rastú smerom nadol do kože a začínajú sa diferencovať (rozlišovať) na bunky tela vlasu a bunky vnútornej pošvy korienka vlasu. V stredných fázach melanocyty vo vlasovej matrix spustia produkciu pigmentu a novovytváraný vlas sa začne vyvíjať. V neskorých fázach dochádza k úplnej obnove jednotky produkujúcej vlasové vlákno a na povrchu pokožky sa objaví nový vlas.

Katagén je fázou involúcie vlasového folikulu. Na začiatku regresívnej fázy sa rapídne znižuje proliferácia a diferenciácia keratinocytov vlasovej matrix. Zastavuje sa produkcia pigmentu melanocytmi a produkcia tela vlasu je dokončená. Počas katagénu sa oblasti vlasového folikulu podieľajúce sa na produkcii vlasov zmenšia, aby sa mohli v ďalšom rastovom cykle vlasov regenerovať ak k tomu budú vhodne stimulované. Vlasový folikul sa vtedy môže do dĺžky skrátiť až o 70%.

Exogén je fázou vypadávania vlasov z telogénových folikulov. Jedná sa o aktívny proces, ktorý je sprevádzaný aktiváciou proteolytických procesov v korienku folikulu.

Moje Vlasy .sk