Sezónne vypadávanie vlasov

Sezónne vypadávanie vlasovFolikuly ochlpenia u cicavcov sú regulované hormonálne, nakoľko je dôležitá schopnosť koordinácie úpravy termoizolačných vlastností a zafarbenia srsti cicavcov (podsada a pesíky) v závislosti od prostredia, v ktorom žijú, alebo pre zviditeľnenie zmien v pohlavnom vývine (pohlavná zrelosť). Sezónne zmeny ochlpenia cicavcov sa zvyčajne dejú dvakrát za rok a tvoria ich koordinované vlny rastu a pĺznutia srsti, aby sa na zimu vytvorila hustejšia a teplejšia srsť a na leto kratšia srsť. Tieto premeny sú naviazané na dĺžku dňa a z menšej časti aj na dennú teplotu, podobne ako pri sezónnej aktivite párenia. Významú úlohu tiež zohráva dostupnosť živín, pretože produkcia srsti (či ochlpenia a vlasov u ľudí) je metabolicky náročný proces.

Sezónne zmeny v raste a vypadávaní vlasov a ochlpenia sú u ľudí omnoho menej viditeľné, keďže rastové cykly folikulov sú všeobecne asynchrónne (nezosúladené). Pravidelné ročné sezónne cykly vlasov, brady a ochlpenia tela boli objavené len relatívne nedávno.

Sezónne zmeny v rastovom cykle vlasov boli zrejmé u belochov vo veku 18-39 rokov, ktorí boli v rámci výskumnej štúdie pozorovaní v Sheffielde (Spojené Kráľovstvo) po dobu 18 mesiacov. Títo muži tiež prejavili zreteľné sezónne správanie, keď v lete trávili omnoho viac času vonku, napriek ich sedavému zamestnaniu v interiéri. Na pokožke hlavy účastníkov štúdie sa prejavil jeden ročný sezónny cyklus vlasov, kedy na jar zaznamenali viac ako 90% vlasových folikulov vo fáze anagén (rastová fáza), ale na jeseň bolo v rastovej fáze už iba 80% vlasových folikulov. Taktiež počet vypadnutých vlasov počas jesene sa v porovnaní s jarným obdobím viac než zdvojnásobil. Podobné zvýšenie vypadávania vlasov zaznamenali v rámci výskumnej štúdie v New Yorku na skupine žien. Výsledky pozorovaní na skupinách mužov a žien poukazujú na sezónne jesenné vypadávanie vlasov.

Keďže vlasy zvyčajne rastú najmenej po dobu 2 až 3 rokov, zaznamenanie ročného sezónneho cyklu vlasov svedčí o silnej odozve reakcieschopných vlasových folikulov. Podľa všetkého najviac reagujú vlasové folikuly v neskorších fázach anagénu.

Zmeny tiež nastali v mužských znakoch, konkrétne pri ochlpení, ktorého rast a výdatnosť závisí od prítomnosti androgénov. Rýchlosť rastu brady a ochlpenia stehien v zime bola nízka, ale v lete sa významne zvýšila. Štúdia na skupine mužov vo Francúzsku poukázala na podobný sezónny trend v objeme semena, v počte spermií a v pohyblivosti spermií, čo naznačuje, že tento sezónny efekt bol vyvolaný androgénmi. U mužov boli hladiny luteinizačného hormónu (LH), testosterónu a 17β estradiolu najvyššie počas jesene.

Nízke hladiny testosterónu v zime a jeho vysoké hladiny v lete boli tiež zaznamenané pri výskumných štúdiách vykonaných na európskych mužoch a dospievajúcich chlapcoch (v puberte). Zmeny v hladine testosterónu pravdepodobne upravujú rýchlosť rastu brady a ochlpenia stehien, ale zrejme neovplyvňujú činnosť vlasových folikulov v pokožke hlavy, keďže sezónne zmeny vlasových folikulov sa vyskytujú aj u žien. Avšak, androgény spomaľujú rast a regeneráciu vlasových folikulov u jedincov s genetickou predispozíciou (androgénová alopécia), čo spôsobuje vypadávanie vlasov a plešatenie.

V porovnaní s ročným sezónnym cyklom vlasov, folikuly na stehnách vykazujú polročné zmeny v anagéne, kedy je v máji a novembri v rastovej fáze 80% folikulov a v marci a auguste už len 60% folikulov. Tento pravidelný proces je podobný jarnému a jesennému pĺznutiu mnohých cicavcov žijúcich v miernom podnebnom pásme a môže odrážať sezónne pĺznutie z našej evolučnej minulosti. Predpokladá sa, že tieto cykly sú u ľudí riadené podobne ako u zvierat. Ľudia totiž tiež dokážu reagovať na zmeny v dĺžke denného svetla zmenami vo vylučovaní melatonínu, prolaktínu a kortizolu. Ale umelo regulované mnozštvo svetla v prostredí miest (osvetlenie v domácnostiach, pouličné osvetlenie) potláča tieto prirodzené odozvy ľudského organizmu. A predsa ľudia žijúci na Antarktíde alebo ľudia trpiaci sezónnou afektívnou poruchou (sezónne depresie, SAD) si udržiavajú pravidelný cyklus melatonínu a to aj napriek sedavému zamestnaniu v interiéri.

Spomínané pravidelné ročné zmeny sú dôležité pri skúmaní rastu vlasov v závislosti na prítomnosti androgénov, najmä pri skúmaní ľudí žijúcich v miernom podnebnom pásme. Ľuďom, ktorým vypadávajú vlasy sa môže stav vlasov v jesennom období zhoršiť. Preto pri posudzovaní efektívnosti liečby, prípadne nasadení nových prípravkov, je treba vziať do úvahy možný vplyv sezónneho vypadávania vlasov.

Leave a Reply