Hormonálna regulácia rastu a vypadávania vlasov

Hormonálna regulácia rastu a vypadávania vlasovPopri sezónnom vypadávaní vlasov sú najvýznamnejšími regulátormi rastu a vypadávania vlasov androgénne hormóny. Hormóny gravidity zasa ovplyvňujú rast vlasov tým, že počas šestonedelia vyvolávajú difúzne vypadávanie vlasov.


Tehotenstvo

V tehotenstve počas druhého a tretieho trimestra a asi jeden týždeň po pôrode sa v anagénovej (rastovej) fáze nachádza až 95% vlasových folikulov ženy. Po šiestich týždňoch percento klesá na 76% a zostáva nízke nasledujúce tri mesiace. Tehotenské hormóny udržiavajú vlasové folikuly v rastovej fáze, ale po pôrode mnohé folikuly prejdú do katagénu (regresívna fáza) a telogénu (oddychová fáza), čo spôsobí synchronizované vypadávanie a prerieďovanie vlasov. Za túto postupnosť sú zrejme okrem estrogénu a prolaktínu zodpovedné aj ďalšie hormóny. Synchronizované difúzne vypadávanie môžeme jednoznačne pozorovať aj na jeseň v dôsledku sezónneho vypadávania vlasov.


Odozva folikulov na hladiny androgénov

Androgénne hormóny majú paradoxne odlišný efekt na folikuly v závislosti od toho, na ktorom mieste tela sa folikuly nachádzajú. Na mnohých miestach androgény stimulujú postupnú premenu malých folikulov, ktoré produkujú maličké nepigmentované chĺpky, na terminálne folikuly, ktoré už produkujú dlhšie, hrubšie a pigmentovanejšie ochlpenie od začiatku obdobia puberty a počas celého obdobia dospelosti. Takéto zmeny vyžadujú postupný prechod folikulov celým rastovým cyklom. Súčasne mnoho vlasových folikulov v pokožke hlavy a tiež folikuly mihalníc naďalej produkujú rovnaký typ vlasov a teda sú očividne neovplyvnené androgénmi. Na druhej strane, androgénne hormóny môžu spôsobiť inhibíciu a postupnú degeneráciu vlasových folikulov v určitých špecifických oblastiach pokožky hlavy u citlivých jedincov, čím vyvolajú opačnú transformáciu dlhých, pevných, pigmentovaných terminálnych vlasov na jemné chĺpky (ochorenie androgénová alopécia).

Dramatickú stimuláciu rastu vlasov a ochlpenia androgénmi môžeme pozorovať v puberte rozvojom ochlpenia ohanbia a podpažia u oboch pohlaví. Tieto zmeny sa dejú paralelne so zvýšením hladiny androgénov v krvnej plazme, u chlapcov neskôr ako u dievčat.

Počas puberty je vlasová línia priama a prechádza hornou časťou čela. U mnohých mužov táto frontálna vlasová línia postupne ustupuje, tvoria sa kúty a v oblasti temena či vertexu dochádza k preriedeniu či stenšovaniu vlasov. Tieto oblasti sa postupne rozširujú a odhaľujú holú pokožku hlavy. Vlasy po stranách hlavy a vzadu na hlave si väčšinou udržia pevné terminálne vlasy počas celého života muža.

K podobnému vypadávaniu vlasov môže dôjsť aj u žien, ale postup vypadávania je odlišný. Frontálna vlasová línia je zvyčajne zachovaná, kým v oblasti vertexu dochádza k prerieďovaniu vlasov až sa vytvorí bezvlasé miesto (lysina).

Je zaujímavé, že na určité typy ochlpenia (napr. mihalnice) androgény vplyv nemajú. Jedná sa o zvláštny a jedinečný biologický paradox, kedy jeden hormón v mnohých smeroch stimuluje určitý orgán, folikul, ale v iných smeroch naň vplyv nemá a súčasne zamedzuje činnosti rovnakého orgánu v inej časti tela a to všetko sa môže diať v organizme jedného človeka.

Existujú významné rozdiely medzi folikulmi, ktoré sú androgénmi stimulované. Folikuly v podpaží a v spodnej časti ohanbia sa vplyvom ženských hladín androgénov zväčšujú, kým iné folikuly pre svoje zväčšenie vyžadujú mužské hladiny androgénov. Folikuly sa tiež líšia citlivosťou alebo rýchlosťou reakcie na prítomnosť a množstvo androgénnych hormónov. U chlapcov a u žien s hirzutizmom (nadmerných ochlpením) sa na tvári najskôr zväčšia folikuly nad ústami (fúzy) a na brade. Zväčšenie folikulov sa postupne rozšíri do celej oblasti tváre a krku. Tento postup sa podobá vzorovej inhibícii rastu vlasových folikulov počas mužského a ženského vzorového vypadávania vlasov. Reakcia na androgény býva často postupná a niektoré folikuly vykážu úplnú odozvu až po niekoľkých rokoch. Plnosť brady sa výrazne zvyšuje počas puberty, zvyšovanie plnosti brady pokračuje aj v dospelosti až kým sa okolo 35-teho roku života nezastaví, zatiaľ čo terminálne ochlpenie môže byť viditeľné iba na hrudníku a zvukovodoch o niekoľko rokov neskôr a procesy miniaturizácie (vlasových) folikulov vplyvom androgénovej alopécie pokračujú až do staroby. Oneskorená reakcia na vplyv androgénov je paralelou na ochorenie benígnej hyperplázie prostaty (nezhubné zväčšenie prostaty) u mužov, ktoré sa prejaví až vo vyššom veku.

Ďalšou ukážkou zvláštneho správania ľudských folikulov je rozdiel medzi rastom ochlpenia v podpaží a na brade. V oboch prípadoch dochádza k rapídnemu rastu ochlpenia počas puberty, ale kým rast ochlpenia na brade zostáva výrazný, rast ochlpenia v podpazuší dosahuje maximum po 20-ke a potom výrazne oslabí. Je to ďalší paradox, kedy folikuly v určitej oblasti už odozvu na hladinu androgénov nevykazujú, kým folikuly v iných oblastiach stále na androgény reagujú alebo dokonca svoju reakciu znásobujú.

Za tieto rozdiely sú zrejme zodpovedné odlišnosti v génovej expresii v jednotlivých vlasových folikuloch a folikuloch ochlpenia, keďže všetky folikuly sú vystavené rovnakým cirkulujúcim hormónom a na reakciu vyžadujú rovnaký receptor. Inhibíciou androgénnych hormónov (užívaním Saw Palmetto extraktu alebo finasteridu) dochádza k obnove rastu vlasov u ľudí s androgénovou alopéciou.

Leave a Reply