Obnova rastu vlasov využitím laserovej terapie

Laserový hrebeňNízkofrekvenčná laserová terapia (LLLT) bola objavená už v 60-tych rokoch, ale len relatívne nedávno sa začala hojne využívať v dermatológii a v liečbe vypadávania vlasov. Fototerapia využíva koherentné zdroje svetla (lasery/laserové diódy) alebo nekoherentné zdroje svetla (lampy s filtrami, svetelné diódy), zriedkavo ich kombináciu. Kým laserové žiarenie s vysokým výkonom sa používa v chirurgii alebo na depiláciu, laserové svetlo s nízkym výkonom sa naopak využíva na stimuláciu bunkovej aktivity s regeneračnými účinkami.

Laserová terapia LLLT, fototerapia alebo fotobiostimulácia, označuje netepelné použitie fotónov na ovplyvnenie biologickej aktivity buniek a tkanív. Napriek tomu, že je pokožka orgánom, ktorý je prirodzene vystavený slnečnému žiareniu, stále reaguje pozitívne na vlnové dĺžky červeného a takmer infračerveného svetla, ktoré má správne terapeutické parametre pre konkrétny zdravotný problém. Fototerapia sa používa na zmiernenie bolesti a zápalov (ťažké stavy akné), na podporu hojenia tkanív (hypertrofické jazvy), na regeneráciu tkanív (vypadávanie vlasov) a na prevenciu poškodenia tkanív (ochrana pred UV žiarením).

V rokoch 2007 a 2011 boli laserové hrebene schválené Americkým Úradom pre Potraviny a Liečivá (U.S. Food and Drug Administration) ako bezpečný liečebný prostriedok mužskej a ženskej vzorovej plešatosti (androgénová alopécia). Predpokladá sa, že laserová fototerapia stimuluje opätovný vstup telogénových vlasových folikulov do anagénovej rastovej fázy, predlžuje trvanie anagénovej fázy, zvyšuje proliferáciu buniek v aktívnych anagénových folikuloch a zamedzuje predčasnému rozvoju katagénovej fázy. Laserová terapia vplýva na mitochondrie zvyšovaním produkcie ATP (adenozíntrifosfát) a upravuje bunkový metabolizmus uvoľňovaním oxidu dusnatého (NO). Oxid dusnatý je známy svojimi vazodilatačnými účinkami, zvyšuje prítok krvi do tkanív a zlepšuje ich okysličenie. Niektorí autori dokonca porovnávajú mechanizmus účinkov laserovej terapie s mechanizmom účinkov minoxidilu, čo je veľmi účinný vazodilatátor tkanív.

Laserová terapia

Skúmaním účinkov laserovej terapie na rast a vypadávanie vlasov sa zaoberalo niekoľko klinických štúdií. Vo väčšine týchto štúdií sa skúmali účinky laserového svetla s vlnovou dĺžkou 635 až 655nm.

Skupina vedcov pod vedením doktora Sang Kima skúmala 24 mužských pacientov s androgénovou alopéciou, ktorí počas 14 týždňov používali červené (655nm) a infračervené laserové svetlo (780nm) raz za deň po dobu 10 minút na jedno ošetrenie. Vyhodnotenie sa uskutočnilo na základe fotodokumentácie a fototrichogramu. Po 14 týždňoch bolo zaznamenané zvýšenie hustoty vlasov v oblasti temena (zo 137 na 145 vlasov/cm2) a tiež v záhlavnej oblasti (zo 153 na 163 vlasov/cm2). Taktiež počet vlasov v anagénovej fáze sa zvýšil o 5 vlasov/cm2 oproti počtu vlasov v telogéne. Vyše 83% pacientov vyjadrilo spokojnosť s výsledkami laserovej terapie.

Tím Johna Satinu testoval účinnosť laserovej terapie na rast vlasov a odolnosť vlasov voči vytrhnutiu na vzorke 28 mužských a 7 ženských pacientov trpiacich na androgénovú alopéciu. Všetci pacienti počas 6 mesiacov používali po dobu 5 až 10 minút každý druhý deň laserový hrebeň, ktorý emitoval laserové svetlo vlnovej dĺžky 655nm. Počet vlasov na 1 centimeter štvorcový sa u všetkých účastníkov štúdie výrazne zvýšil ako v spánkovej oblasti tak aj v oblasti temena. Mužským pacientom po 6 mesiacoch terapie narástlo priemerne 15 nových vlasov na 1cm2, čo predstavuje 102%-né zlepšenie. Ženám narástlo v priemere 10 nových vlasov na 1cm2, čo predstavuje 55%-né zlepšenie oproti stavu spred 6 mesiacov.

Doktor Matt Leavitt a jeho tím uskutočnili klinickú štúdiu, ktorej sa zúčastnilo 110 mužských pacientov s androgénovou alopéciou. Počas 26 týždňov jedna skupina pacientov používala laserový prístroj a druhá skupina placebo prístroj. Obe skupiny používali svoje prístroje 3-krát za týždeň po 15 minút na jedno ošetrenie. U 86% pacientov používajúcich laserový prístroj bolo zaznamenané výrazné zvýšenie hustoty vlasov v porovnaní s kontrolnou skupinou. Približne 47% pacientov zaznamenalo nárast 5 až 20 nových vlasov na 1 cm2 a takmer 39% pacientov zaznamenalo nárast viac ako 20 vlasov na 1 cm2. Vyše 63% pacientov s laserovým stimulátorom taktiež uviedlo zlepšenie v celkovej obnove rastu vlasov, v spomalení vypadávania vlasov, v zhrubnutí vlasov a plnosti účesu a v zdraví ošetrovanej pokožky hlavy.

Klinické štúdie preukázali, že laserová terapia LLLT stimuluje nárast vlasov a zastavuje vypadávanie vlasov u mužov aj u žien. Za hlavný mechanizmus účinkov liečby bola označená stimulácia epidermálnych kmeňových buniek vo vlasových folikuloch a posun folikulov z telogénovej oddychovej fázy do anagénovej rastovej fázy rastového cyklu vlasov.

Leave a Reply