Vypadávanie vlasov u žien

Ženské vlasové folikuly sú veľmi citlivé na zmeny hormonálnych hladín v tele. Vypadávanie vlasov môže spôsobiť aj malá náhla zmena hladiny hormónov.

Obrovským zásahom do hormonálnych hladín ženského tela je tehotenstvo a pôrod, po ktorých sa telo musí spamätať a postupne obnoviť stratenú hormonálnu rovnováhu.

Vypadávanie vlasov je tiež často spojené s používaním hormonálnej antikoncepcie. K vypadávaniu vlasov môže dôjsť po nasadení, vysadení alebo nesprávnom užívaní antikoncepcie.

Podobne ako u mužov aj pri ženskej androgénovej alopécii sa rýchlosť vypadávania vlasov odvíja najmä od genetickej predispozície pre vypadávanie vlasov a od hladiny DHT vo vlasových folikuloch.

Vaši priami aj vzdialení príbuzní Vám podajú najlepší obraz o tom, čo Vás pri vypadávaní vlasov čaká. Spôsob a intenzita vypadávania vlasov sú vo veľkej miere dedičné ako z matkinej tak i z otcovej strany. Ak vlasy vypadávajú aj napríklad sesternici Vašej starej mamy, je pravdepodobné, že budete v značnej miere kopírovať jej vypadávanie vlasov.

Rýchlosť vypadávania vlasov sa stupňuje v závislosti na množstve DHT, ktoré ženské telo vyprodukuje. K zrýchleniu vypadávania vlasov môže prispieť aj nízka hladina enzýmu aromatáza v tele. Aromatáza je enzým zodpovedný za produkciu ženského pohlavného hormónu estradiol, ktorý tiež zabraňuje tvorbe DHT.

U žien zvyčajne dochádza k celkovému preriedeniu vlasov hore na temene hlavy. Vlasy sa postupne stenšujú a vypadávajú až postupne začne cez vlasy presvitať pokožka. Vlasy po bokoch a vzadu na hlave nevypadnú a zachovávajú si svoju hustotu, hrúbku a kvalitu.

Druhý typ vypadávania vlasov u žien začína vytvorením tenkej bezvlasej cestičky v strede hlavy. Cestička vypadaných vlasov vedie od čela cez stred hlavy dozadu až po oblasť vertexu. Táto cestička je spočiatku úzka a je ťažké ju odhaliť. Postupne sa však rozširuje do strán a na hlave tvorí jedno veľké bezvlasé miesto.

Zriedkavo sa u žien vyskytuje aj vypadávanie vlasov začínajúce v oblasti ofiny, ktoré ďalej postupuje až po temeno hlavy.

Najčastejší postup vypadávania vlasov u žien znázorňuje Ludwigova stupnica.

Ludwigova stupnica vypadávania vlasov u žien

Moje Vlasy .sk