Fotobiostimulácia: laserové svetlo

Laserová terapia (LLLT: Low Level Laser Therapy) je fotobiostimulačná liečebná metóda, pri ktorej sa na rany aplikuje červené a blízke infračervené svetlo pre urýchlenie hojenia tkanív, liečbu zápalov a zmiernenie akútnej a chronickej bolesti.

Laserová terapia sa používa aj pre zastavenie vypadávania vlasov a pre obnovu rastu vlasov. Vplyvom laserového svetla sa spomalí alebo zastaví proces zmenšovania a odumierania vlasových folikulov pri androgénovej alopécii (mužskom alebo ženskom vypadávaní vlasov) a vlasové folikuly sa začnú postupne regenerovať.

Využitie biostimulačného laserového svetla v modernej medicíne rozvinul profesor Endre Mester zo Semmelweisovej Univerzity v Budapešti. Mester skúmal vplyv laserového svetla pri liečbe rakoviny a pri pokusoch si všimol, že srsť myší, ktoré ošetrovali laserovým svetlom rástla oveľa rýchlejšie ako u neošetrovaných myší. Na základe tohto pozorovania Mester inicioval sériu ďalších pokusov, pomocou ktorých objavil biostimulačný efekt nízkofrekvenčného laseru, ktorý si nechal patentovať.

Od roku 1971 profesor Mester úspešne liečil pomocou laserového svetla pacientov s nevyliečiteľnými kožnými vredmi. Jeho publikácia „Protokol o ožarovaní nízkofrekvenčným laserom“ sa dostala do celého sveta a položila tak základy novej liečebnej metódy – laserovej fotobiostimulácie.

Výsledky jednej z prvých komplexných klinických štúdií vplyvu biostimulačného laseru na zastavenie vypadávania vlasov a obnovu rastu vlasov boli uverejnené v augustovom čísle (2003) Medzinárodného Žurnálu Kozmetickej Chirurgie a Estetickej Dermatológie (International Journal of Cosmetic Surgery and Aesthetic Dermatology).

Štúdie sa zúčastnilo 35 mužov a žien s androgénovou alopéciou. Po 6-tich mesiacoch ošetrovania pokožky hlavy laserovým stimulátorom, zaznamenalo až 90% pacientov nárast nových vlasov alebo zlepšenie kvality vlasov. Z toho u 44% pacientov boli pozorované výsledky terapie už po prvých 6 týždňoch liečby. U 45% pacientov sa výsledky dostavili medzi 6 a 12 týždňom liečby. Ostatní pacienti pozorovali len mierne zlepšenie až po 12 týždňoch liečby.

Ďalšie štúdie účinkov laserovej terapie potvrdili, že liečba vedie k zvýšeniu hladiny prenášača metabolickej energie – adenozín trifosfátu (ATP), ktorý zohráva dôležitú úlohu pri zachovaní hladiny energie v bunkách. Efekt laserovej biostimulácie je fotochemický (ako pri fotosyntéze rastlín), kedy červené a blízke infračervené svetlo správnej vlnovej dĺžky a sily ovplyvňuje priepustnosť bunkovej membrány a napomáha produkcii ATP. Týmto sa bunke dodáva viac energie, čo znamená že bunka je v optimálnom stave pre proces prirodzenej regenerácie a dokáže rýchlejšie obnoviť svoje funkcie.

Zvýšené množstvo dodanej energie do jednotlivých vlasových buniek v pokožke hlavy umožňuje zvýšenie prietoku krvi v kapilárach vlasových korienkov a stimuláciu vlasových tkanív (nervov, svalov a rastových centier folikulov). Z krvi sa do buniek vlasových folikulov dostáva väčšie množstvo výživných látok. Bunka môže taktiež lepšie vylučovať odpadové látky ako napríklad dihydrotestosterón (DHT).

Výsledným efektom je opätovný rast vlasových folikulov a postupné predlžovanie rastové cyklu vlasov, čo zabezpečí postupné spomalenie až zastavenie vypadávania vlasov a v niektorých oblastiach obnovu rastu vlasov.

Pri biostimulačnej laserovej terapii je veľmi dôležitá vlnová dĺžka svetla, keďže od nej závisí hĺbka prieniku svetla do tkaniva.

Najúčinnejšie biostimulačné laserové prístroje proti vypadávaniu vlasov využívajú červené laserové svetlo o vlnovej dĺžke 670 nanometrov:

.
Pri červenom svetle o vlnovej dĺžke 670nm nedochádza k absorpcii svetla krvou, ktorá má tiež červenú farbu, takže prienik žiarenia do buniek je optimálny. Pri ošetrovaní pokožky hlavy je nevyhnutný dobrý prienik žiarenia tkanivom, pretože sa žiarenie musí dostať až k vlasovým folikulom, ktoré sú 5-6mm hlboko v pokožke hlavy.

Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky liečby, lekári a vlasový chirurgovia odporúčajú spolu s ošetrovaním sa laserovým stimulátorom užívať aj DHT inhibítory a účinný vazodilátor.

Moje Vlasy .sk