Ako rastú vlasy

Naše vlasy rastú v rastovom cycle, ktorý pozostáva z troch rastových fáz:

  1. Anagén
  2. Katagén
  3. Telogén

 Rastový cyklus vlasov

Rastové fázy vlasov – Anagén, Katagén, Telogén

 
Anagén
je hlavná rastová fáza vlasu, kedy je vlasový folikul najaktívnejší. Rastové bunky vo vlasovom korienku sa rapídne delia (množia) a vytvárajú nový vlas. Mladý vlas získava keratín a prediera sa z folikulu smerom nahor, aby potom cez pór v pokožke hlavy vyrástol von z tela. Počas rastu vlasu zarastá vlasový folikul do hlbších vrstiev dermy (kože), kde je lepšie vyživovaný.

Vlas rastie rýchlosťou asi 0,44 mm za deň. Ak vlas neodstrihneme, mal by počas trvania hlavnej rastovej fázy narásť do dĺžky 32 až 129 cm. Dĺžka narasteného vlasu závisí od dĺžky trvania anagénovej fázy, ktorá je u každého človeka iná. Anagénová fáza trvá 2 až 8 rokov.

 
Katagén
je prechodná fáza vlasu, ktorá je súčasťou procesu regenerácie vlasového folikulu. Vlas vtedy prestáva rásť, no z pokožky hlavy nevypadne. Počas tejto fázy je vlasový folikul doslova degradovaný a zmenší sa asi na 1/6 svojej pôvodnej veľkosti. Nižšia časť vlasového folikulu je zničená a vlasový korienok sa oddelí od prívodu krvi. Vlas je pomaly vytláčaný nahor rozpadávajúcim sa vlasovým folikulom. Katagénová fáza trvá 2 až 4 týždne.
 
 
Telogén
je oddychová fáza vlasu, počas ktorej sa regeneruje vlasový korienok. Vlas ešte stále nerastie, no zostáva zachytený vo vlasovom folikule. Pri podráždení pokožka vlas uvoľní a vlas vypadne. Približne 10 až 15% našich vlasov je vždy v tejto fáze. Telogénová fáza trvá 2 až 4 mesiace.

Po telogénovej fáze je rastový cyklus vlasu kompletný a vlasový folikul prechádza znova do hlavnej rastovej fázy. V tomto období sa tvorí nový vlas a starý vlas je úplne vytlačený von z pokožky a vypadáva.

 
V priemere nám denne vypadne 50 až 100 vlasov práve vďaka tomuto prirodzenému rastovému cyklu. Tento cyklus je bežná strata vlasov, ktorej súčasťou sú vlasy, ktoré vidíme každý deň v sprche alebo pri česaní. Zdravé vlasové folikuly nám čoskoro nahradia vypadnuté vlasy novými.

Moje Vlasy .sk