Vypadávanie vlasov a rastový cyklus vlasov

May 24th, 2017

Rast a vypadávanie vlasovAby si vlasy mohli plniť všetky svoje funkcie, musia sa priebežne meniť. Vlasové folikuly disponujú jedinečným mechanizmom, ktorý umožňuje aby sa tieto zmeny uskutočnili. Týmto mechanizmom je rastový cyklus vlasov, v ktorom dochádza k zničeniu pôvodného spodného vlasového folikulu, k jeho následnej regenerácii a sformovaniu nového vlasového folikulu, ktorý dokáže produkovať vlasy iných vlastností. Takže postnatálne folikuly si aj počas života zachovávajú schopnosť zopakovania neskorších štádií folikulárnej embryogenézy.

Vlasy rastú v rastovej fáze (anagén). Keď vlas dosiahne svoju maximálnu dĺžku, nasleduje krátka regresívna fáza (katagén), kedy sa zastaví delenie buniek a pigmentácia, vlas je úplne keratinizovaný a v pokožke sa posúva smerom nahor spolu s dermálnou papilou. Po oddychovej fáze (telogén) sa opäť aktivujú bunky dermálnej papily a pridružené kmeňové bunky keratinocytov a smerom nadol sa začne vytvárať nový spodný vlasový folikul vnútri dermálnej pošvy, ktorá obklopovala pôvodný vlasový folikul. V pôvodnom vrchnom folikule potom začne rásť nový vlas a starý vlas vypadne. Predpokladalo sa, že k vypadnutiu starého vlasu dochádza jeho vytlačením novorastúcim vlasom. V súčasnosti sa však hovorí o ďalšej aktívnej fáze vypadávania vlasov (exogén).

Regeneráciu vlasového folikulu charakterizujú dramatické zmeny v jeho mikroanatómii a bunkovej aktivite. Prechody folikulu do jednotlivých fáz rastového cyklu sú riadené vzájomným pôsobením epitelu a mezenchýmu (medzi keratinocytmi a fibroblastmi). Výsledný stav buniek počas rastového cyklu a involúcie je riadený mnohými rastovými regulátormi, ktoré spôsobujú prežitie a/alebo diferenciáciu bunky alebo apoptózu (zánik) bunky. Počas aktívneho rastu vlasového folikulu a produkcie vlasov prevláda aktivita faktorov podporujúcich proliferáciu, diferenciáciu a prežitie buniek. Naopak regresiu vlasového folikulu charakterizuje aktivita rôznych faktorov, ktoré vyvolávajú zánik buniek folikulu.

Rastové fázy vlasu

Vlasové folikuly v telogéne sú veľmi krátke. Oddychová fáza folikulov je charakteristická nedostatkom melanocytov produkujúcich pigment a vnútornou pošvou korienka. Proliferácia buniek v germinatívnej oblasti telegénového vlasového folikulu môže byť aktivovaná mechanickými alebo chemickými podnetmi.

Anagén môžeme rozdeliť do šiestich podfáz. V skorých podfázach rastovej fázy, vlasové krvotvorné bunky proliferujú (delia sa a zvyšujú svoj počet), obklopujú rastúcu dermálnu papilu, rastú smerom nadol do kože a začínajú sa diferencovať (rozlišovať) na bunky tela vlasu a bunky vnútornej pošvy korienka vlasu. V stredných fázach melanocyty vo vlasovej matrix spustia produkciu pigmentu a novovytváraný vlas sa začne vyvíjať. V neskorých fázach dochádza k úplnej obnove jednotky produkujúcej vlasové vlákno a na povrchu pokožky sa objaví nový vlas.

Katagén je fázou involúcie vlasového folikulu. Na začiatku regresívnej fázy sa rapídne znižuje proliferácia a diferenciácia keratinocytov vlasovej matrix. Zastavuje sa produkcia pigmentu melanocytmi a produkcia tela vlasu je dokončená. Počas katagénu sa oblasti vlasového folikulu podieľajúce sa na produkcii vlasov zmenšia, aby sa mohli v ďalšom rastovom cykle vlasov regenerovať ak k tomu budú vhodne stimulované. Vlasový folikul sa vtedy môže do dĺžky skrátiť až o 70%.

Exogén je fázou vypadávania vlasov z telogénových folikulov. Jedná sa o aktívny proces, ktorý je sprevádzaný aktiváciou proteolytických procesov v korienku folikulu.

Nejazvové typy vypadávania vlasov

March 31st, 2017

VlasyV závislosti od pôsobiacich patologických procesov rozoznávame dva základné typy vypadávania vlasov: jazvový a nejazvový, ktoré podľa lokalizácie straty vlasov ďalej delíme na difúzny a lokálny typ.

Medzi najčastejšie sa vyskytujúce nejazvové typy vypadávania vlasov patrí androgénová alopécia (Alopecia androgenetica) a Alopecia areata.

Androgénová alopécia (AGA) je synonymom klasického mužského alebo ženského typu vypadávania vlasov a je to najviac rozšírená forma postupnej straty vlasov. Jedná sa o androgénovo-podmienené ochorenie, ktoré si vyžaduje genetickú predispozíciu a ktorého prejav silnie so zvyšujúcim sa vekom.

U mužov spôsobuje stratu vlasov v oblasti spánkov (frontotemporálna recesia vlasov – nad čelom a v oblasti kútov) alebo v oblasti vertexu a môže pokračovať až do stavu, kedy sú vlasy zachované len v oblastiach nad ušami a v záhlaví (zachované vlasy pripomínajú tvar podkovy).

Ženy zaznamenávajú rednutie vlasov v oblasti temena, často spojené s postupným rozšírovaním cestičky vo vlasoch (vedúcej zo záhlavia, cez temeno až k čelu). V porovnaní s mužmi sa u žien často zachovajú zvyšky pôvodnej prednej vlasovej línie.

Postupom času sa vlasové folikuly zmenšujú a produkujú čoraz menšie a jemnejšie vlasy. Silný androgén dihydrotestosterón (DHT), ktorý vzniká pôsobením 5 α-reduktázy na testosterón (T), je hlavným pôvodcom vypadávania vlasov. Cirkulujúce hladiny androgénov sú však často v norme populačného priemeru u oboch pohlaví, preto sa môže pri hormonálnej analýze pacienta zdať, že vypadávanie vlasov nie je spôsobené hormónmi androgénmi. Androgénové receptory na vlasových folikuloch pritom stále vyhodnocujú hladiny androgénov ako privysoké a bránia vlasovým folikulom regenerovať a produkovať zdravé a silné vlasy. Avšak, u niektorých žien pred menopauzou sa môžu vyskytnúť iné príznaky androgenizácie ako napríklad poruchy vaječníkov alebo poruchy nadobličiek.

Alopecia areata (AA) je orgánovo špecifické autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje 0,15% populácie a ktoré sa môže prejaviťna ktoromkoľvek ovlasenom alebo ochlpenom mieste na tele. Rozsiahli prejav ochorenia môže viesť k úplnej strate vlasov (Alopecia totalis), k úplnej strate ochlpenia (Alopecia universalis) alebo k súvislej strate vlasov pozdĺž vlasovej línie (Ophiasis).

Ochorenie Alopecia areata sa prejavuje typickými jasne ohraničenými hladkými kruhovými alebo oválnymi oblasťami nejazvovej straty vlasov. Pomocným znakom diagnostiky AA je výskyt vlasov pripomínajúch výkričník. Tieto vlasy sú charakteristické lámavosťou v distálnom bode (telo vlasu) a proximálnym stenčením a stratou pigmentu (tenké biele miesto na vlase pri pokožke), čím evokujú tvar výkričníka. Pri tomto ochorení sa tiež môžu vyskytnúť anomálie nechtov, najmä jamkovatosť alebo zhrubnutie nechtov.

Pri ochorení Alopecia areata nedochádza k poškodeniu vlasových folikulov. Folikuly si stále zachovávajú úplnú schopnosť obnovy rastu pevných a hrubých vlasov a v prípade, že dôjde k ústupu ochorenia vlasy opäť dorastú do pôvodného stavu.

K zriedkavejším nejazvovým typom vypadávania vlasov patria telogénové effluvium a tinea capitis. V zdravej pokožke hlavy prechádza každý vlasový folikul rastovým cyklom nezávisle (asynchrónne) od ostatných folikulov. Pôsobením niekoľkých podnetov môže dôjsť k stavu, kedy väčšina vlasových folikulov vstúpi do oddychovej fázy (telogén) súčasne (synchrónne), čo spôsobí rozsiahle difúzne vypadávanie vlasov. K strate vlasov dochádza približne 2 mesiace od pôsobenia spúšťacích podnetov. Je to zvyčajne akútny stav, ktorý sám odozneje do 6 mesiacov.

Tinea capitis je hubová infekcia, ktorá spôsobuje lokálnu väčšinou nejazvovú stratu vlasov prejavujúcu sa krátkymi lámavými vlasmi, šupinami na pokožke hlavy a erytémom (zápalom pokožky). Najčastejšie sa vyskytujúcimi hubami vyvolávajúcimi toto ochorenie sú Trichophyton tonsurans (prenáša sa z človeka na človeka priamym kontaktom) a Microsporum canis (na človeka sa prenáša z mačiek a psov).

Funkcia vlasov a význam ich vypadávania

December 14th, 2016

Funkcia vlasovĽudská koža produkuje vlasy či ochlpenie po celom svojom povrchu s výnimkou pier, dlaní a chodidiel. Rast ochlpenia je na mnohých miestach tela obmedzený len na jemné takmer neviditeľné chĺpky. Smerom z pokožky vlasy predstavujú tenké ohybné trubičky úplne zrohovatených epitelových buniek. Vlasy sú rôznej farby, dĺžky, priemeru, či prierezu. Smerom do vnútra pokožky sú vlasy súčasťou živých vlasových folikulov. Vlasové folikuly sú valcovité epitelové štruktúry prerastajúce do zamše a podkožného tuku, ktoré sa smerom nadol rozširujú do vlasovej cibuľky obklopujúcej mezenchýmovú dermálnu papilu.

Hlavnou funciou ľudských vlasov a ochlpenia je ochrana a komunikácia. Ochlpenie prakticky stratilo svoju tepelnoizolačnú a maskovaciu funkciu, aj keď sezónne vypadávanie vlasov a vztýčenie chlpov vplyvom chladu (husia koža) nám stále pripomínajú našu evolučnú minulosť.

Vlasy zabraňujú poškodeniu hlavy a krku vplyvom slnečného žiarenia, chladu alebo fyzického poškodenia. Vlasy sú tiež dôležité pri spoločenskej komunikácii. Husté kvalitné vlasy signalizujú zdravie, kým riedke tenké vlasy indikujú podvýživu alebo chorobu. Ochlpenie je zasa súčasťou sexuálnej komunikácie. Ochlpenie ohambia a podpazušia u mužov aj žien signalizuje pohlavnú zrelosť. Pohlavne dospelí muži preukazujú mužnosť ochlpením brady, hrude a podbruška.

Táto dôležitá komunikačná úloha vlasov a ochlpenia vysvetľuje vážne psychologické dôsledky a dopad na kvalitu života pri poruchách rastu vlasov a ochlpenia akými sú hirzutizmus (nadmerný rast ochlpenia mužského typu u žien) a vypadávanie vlasov (napríklad v dôsledku autoimunitného ochorenia alopecia areata, ktoré sa vyskytuje u oboch pohlaví). Všeobecné vypadávanie vlasov, androgénová alopécia alebo mužské vzorové vypadávanie vlasov majú tiež negatívny dopad na psychiku človeka, a to aj u mužov, ktorí nikdy nevyhľadali lekársku pomoc.

Vysoký výskyt plešatenia u belošských mužov a u iných primátov naznačuje, že ide skôr o prírodný úkaz, konkrétne o druhotnú pohlavnú charakteristiku, než o nejakú poruchu.

V minulosti mohla výrazná plešatosť identifikovať staršieho mužského vodcu. Plešina mohla poskytnúť výhody pri súbojoch, kedy by dočervena opálená bezvlasá pokožka hlavy vyzerala agresívne alebo poskytovala menej možností pre súpera za vlasy ťahať. Ak niektorá z uvedených hypotéz zapríčinila evolučný tlak pre vyvinutie vypadávania vlasov, nižší výskyt plešatenia v africkej populácii naznačuje, že možné výhody získané stratou vlasov v dospelosti boli potlačené dôležitou funkciou vlasov pri ochrane pokožky hlavy pred horúcim tropickým slnkom.

Nech už je evolučný pôvod vypadávania vlasov akýkoľvek, byť plešatý a vyzerať staršie nie je v dnešnej modernej na mladistvosť zameranej spoločnosti prospešné.

Hormóny a vypadávanie vlasov

December 3rd, 2016

Hormóny a vypadávanie vlasovNa zdravý vývin ľudského organizmu a teda aj na vývin, rast a vypadávanie vlasov významne vplývajú pohlavné steroidné hormóny: androgény, estrogény a progesteróny. Androgény sú zodpovedné za formovanie prvotných a druhotných pohlavných znakov u mužov. Estrogén je primárny ženský pohlavný hormón zodpovedný za vývin a reguláciu ženských pohlavných orgánov a sekundárnych pohlavných znakov u žien. Progesteróny zasa podporujú priebeh tehotenstva a tiež priebeh menštruačného cyklu.

Napriek tomu, že androgény sa popisujú ako mužské pohlavné hormóny, vyskytujú sa v rôznych hladinách ako u mužov tak aj u žien. To isté platí aj pre estrogény. Hladina androgénov u mužov aj u žien stúpa počas dospievania. Nárast ochlpenia v podpaží, v ohanbí a inde na tele začína až v období puberty, pretože závisí od hladiny androgénov v tele.

Androgény výrazne ovplyvňujú rast vlasov a to niekoľkými spôsobmi. Zúčastňujú sa endokrinnej regulácie sezónneho vypadávania vlasov, stimulujú rast vlasových folikulov na určitých miestach pokožky po dosiahnutí pohlavnej dospelosti a tiež sú zodpovedné za spustenie vypadávania vlasov.
.

Syntéza androgénov

Prvotné fázy syntézy steroidných hormónov z ich prekurzoru cholesterolu prebiehajú výlučne v pohlavných žľazách (gonádach) a v nadobličkách. Cirkulujúce androgény sú tiež odvodené z periférnej konverzie slabých prekurzorov hormónov na potentné androgény. Tento proces prebieha v mnohých tkanivách vrátane kože a vlasových folikulov.

Testosterón je hlavný cirkulujúci androgén, ale vo väčšine prípadov je vplyv testosterónu na rast vlasov sprostredkovaný jeho potentnejším metabolitom 5α-dihydrotestosterónom (DHT). Premenu testesterónu na DHT katalyzuje enzým 5α-reduktáza, ktorý má dve izoformy. Každú izoformu 5α-reduktázy kódujú odlišné gény. Aktivitu enzýmu 5α-reduktázy zaznamenávame aj vo vlasových folikuloch, čo naznačuje že enzým je syntetizovaný vo vnútri alebo v tesnej blízkosti cieľovej bunky. Cirkulujúci DHT tiež posilňuje vplyv androgénov na rast vlasov. Vo vlasových folikuloch sa prejavujú aj iné enzýmy metabolizujúce steroidné hormóny, avšak ich vplyv na rast vlasov zatiaľ nie je známy.
.

Androgénové receptory

Vplyv androgénov na tkanivá je sprostredkovaný ich naviazaním na vnútrobunkové androgénové receptory. Androgénový receptor je jadrový receptor, ktorý po naviazaní ligandu vystupuje ako faktor transkripcie génov.

Špecifickosť reakcie vlasových folikulov na prítomnosť androgénov sa stanovuje vo vnútri pokožky. Vlasové folikuly v pokožke na záhlaví (čo je oblasť vykazujúca nízku alebo žiadnu citlivosť voči androgénom) si udržiavajú svoje špecifické správanie aj keď sú transplantované do čelovej oblasti medzi tenké rednúce vlasy. Na druhej strane, vlasové folikuly z oblasti s rednúcimi vlasmi sa neustále zmenšujú aj keď sú transplantované do pokožky predlaktia, ktorá nevykazuje takmer žiadnu citlivosť voči androgénom.

Úspešnosť mikroštepovej technológie transplantácie vlasov, pri ktorej sú transplantované jednotlivé vlasové folikuly, ukazuje že citlivosť na androgény je stanovená na úrovni folikulu alebo bezprostredného okolia tkaniva folikulu. Primárnym cieľom aktivity androgénov je dermálna papilla vlasového folikulu.

Dermálna papila je fľaškovitá štruktúra na báze vlasového folikulu, ktorú tvoria špecializované fibroblastom podobné bunky uložené v medzibunkovej hmote. Vo väčších folikuloch dermálna papila obsahuje slučku krvných kapilár. Dermálna papila zohráva kľúčovú úlohu vo vyvolaní a udržiavaní epitelovej diferenciácie folikulov. Jej veľkosť zodpovedá za určenie typu folikulu a veľkosti folikulu a vlasu.

Androgény účinkujú na rast vlasu tak, že menia počet buniek v dermálnej papile a jej medzibunkovej hmote. Odlišná reakcia rastu vlasov či ochlpenia na prítomnosť androgénov odzrkadľuje odlišnosti v typoch rastových faktorov produkovaných dermálnou papilou v závislosti od oblasti pokožky, v ktorej vlasové folikuly pôvodne rástli (napr. čelová alebo záhlavná oblasť hlavy).

Pri androgénovej alopécii, vplyvom androgénov, dochádza k postupnému skracovaniu anagénovej rastovej fázy, predlžovaniu latentného obdobia rastového cyklu vlasov a zmenšovaniu vlasových folikulov terminálnych vlasov. Všeobecné rozšírenie a závažnosť mužského vypadávania vlasov sa vekom zvyšuje.

Vypadávanie vlasov a androgénová alopécia

October 26th, 2016

Vypadávanie vlasovPostupná strata vlasov (plešatenie) je výsledkom progresívneho vzorového vypadávania vlasov, ku ktorému dochádza, keď sú geneticky predisponovaní jedinci vystavení pôsobeniu androgénov. Prítomnosť androgénov ako nevyhnutnej podmienky pre vznik klasického vzorového vypadávania vlasov potvrdzuje neprítomnosť vypadávania vlasov u eunuchov, pseudohermafroditov a jedincov so syndrómom androgénovej insenzitivity.

Proces postupnej straty vlasov v dôsledku postupujúcej androgénmi sprostredkovanej premeny citlivých terminálnych vlasov na jemné chĺpky sa označuje termínom androgénová alopécia (AGA). Postup vypadávania vlasov u mužov a u žien je odlišný a rozlišujeme tak mužskú a ženskú vzorovú plešatosť.
.

Pôvod vypadávania vlasov

Skutočnosť, či človek oplešatie určujú štyri rôzne ale vzájomne prepojené faktory:

1) Náchylnosť na androgénovú alopéciu
2) Vek, v ktorom sa u človeka ochorenie prejaví
3) Rýchlosť progresie vypadávania vlasov
4) Postup vypadávania vlasov

.
Vypadávanie vlasov u mužov

U mužov je náchylnosť na AGA takmer všeobecná a variácie pri plešatení sú do veľkej miery ovplyvnené ďalšími troma faktormi. Chlapci v predpubertálnom veku majú rovnú vlasovú líniu. Vo veku 20 rokov už viac ako 90% mužov vykazuje určitý stupeň ústupu vlasovej línie v oblasti čela či temena. Avšak, 6% mužov vo veku 80 rokov si túto chlapčenskú vlasovú líniu a hustotu zachováva. Obmedzený prejav androgénovej alopécie na čele a temene teda nie vždy pokračuje a môže byť skôr prirodzeným prejavom pohlavnej zrelosti ako predpokladom pre začínajúce mužské vzorové vypadávanie vlasov (MPB).

Vek, v ktorom sa prvýkrát u mužov prejaví vzorové vypadávanie vlasov je vysoko individuálny. Ak za skoré prejavy plešatenia považujeme stupeň II Norwoodovej stupnice, potom sa tento typ vypadávania vlasov prejaví u 40% mužov vo veku 18 až 29 rokov. U ďalších 24% mužov je to po 30-ke, u 3% mužov po 40-ke, u 5% mužov po 50-ke, ďalej u 9% po 60-ke, u 2% po 70-ke a u 1% mužov po 80-ke.

Rýchlosť progresie vypadávania vlasov pri vzorovej plešatosti je taktiež veľmi špecifická. Malé percento mužov dosiahne stupeň V alebo VI Norwoodovej stupnice niekedy po 20-om roku života, čo indikuje veľmi rýchlu progresiu. Na druhej strane, približne 25% mužov trpiacich MPB na štandardizovaných klinických fotografiách nevykazuje žiadne vypadávanie vlasov po dobu vyše 5 rokov. Pri skorom nástupe MPB vypadávanie vlasov pokračuje rýchlejšie. Muži, u ktorých sa MPB prejaví po 20-ke zvyknú strácať vlasy rýchlosťou jeden až dva Norwoodove stupne za desať rokov, kým muži s neskorým nástupom MPB plešatejú jeden stupeň za dvadsať rokov. Nie každý muž s androgénovou alopéciou bude plešatý. Hoci 40% mužov začnú vypadávať vlasy po 20-ke, iba 30% z nich dosiahne stupeň VI alebo VII Norwoodovej stupnice. Takže, aj muži s veľmi skorým prejavom AGA, nemusia byť vo vyššom veku úplne bez vlasov. Klinické štúdie mužov-dvojičiek naznačujú, že náchylnosť, vek prejavenia, rýchlosť a postup vypadávania vlasov sú všetky určené geneticky.
.

Vypadávanie vlasov u žien

Vzorové vypadávanie vlasov sa prejavuje aj u žien (FPHL), ale štyri faktory určujúce pravdepodobnosť oplešatenia sú odlišné od tých u mužov. Až 32% žien vo veku nad 80 rokov nevykazuje žiadne príznaky ženského typu vypadávania vlasov. Vek prejavenia FPHL u žien je vyšší ako vek prejavenia MPB u mužov. Iba u 3% žien do 29 rokov dôjde k vytvoreniu klinicky detekovateľných prejavov FPHL a u 13% žien sa prvé príznaky vyvinú do 49-eho roku života. U ďalších 8% žien je to do 69-eho roku a u 6% žien je to až po 70-ke.

Keďže mnoho žien si necháva narásť dlhé vlasy, dokážu rýchlo postrehnúť zmeny v počte vypadaných vlasov za deň. Ženy s hormonálne podmieneným rednutím vlasov najskôr zaznamenajú difúzne preriedenie vlasov v oblasti temena, bez postihnutia vlasovej línie. Skorá diagnostika FPHL je problematická, nakoľko úbytok objemu vlasov pri tomto type vypadávania je spočiatku len nepatrný. Len 1% žien dosiahne stupeň III Ludwigovej stupnice. Rozsiahla strata vlasov v oblasti spánkov je ojedinelá. Taktiež sa môže vyskytnúť typ vypadávania vlasov, kedy vlasy vypadávajú pozdĺž hlavnej cestičky rozčesania vlasov. U žien sa postupná strata vlasov nemusí prejavovať hore na temene v smere hlavnej cestičky, ale progresia vypadávania môže postupovať aj priečne – v smere od ucha k uchu.

Histologicky je ženské vzorové vypadávanie vlasov na nerozoznanie od toho mužského. Proces zahŕňa miniaturizáciu vlasov sprostredkovanú androgénmi a preto sa jedná o androgénovú alopéciu. K miniaturizácii terminálnych vlasov dochádza aj pri ochoreniach alopecia areata, trakčná alopécia a sekundárny syfilis. Narozdiel od ochorenia alopecia areata, kedy dochádza k rovnomernej miniaturizácii vlasov, ochorenie FPHL ušetrí od miniaturizácie jeden až dva vlasy v každej folikulárnej jednotke. Výsledkom je, že folikulárne jednotky, ktoré predtým obsahovali 3 až 5 terminálnych vlasov, majú potom len 1 až 2 terminálne vlasy.

Nepatrná strata vlasov v oblasti spánkov sa vyskytuje u 25% žien po 20-om roku života, ale rovnako ako u mužov, nemusí nevyhnutne predstavovať začínajúce ženské vzorové vypadávanie vlasov (FPHL).

Ako najlepšie zistím či mi liečba zaberá?

May 19th, 2016

Ako najlepšie zistím či mi liečba zaberá?Pri každej činnosti, do ktorej sa pustíme, je dôležité, aby sme po určitom čase videli výsledky nášho snaženia. Prvé výsledky nás povzbudzujú a motivujú k ďalšej aktivite a následne k dosiahnutiu vytýčeného cieľa.

Pri niektorých činnostiach sa prvé výsledky dostavia relatívne rýchlo (napr. učenie cudzieho jazyka či sporenie na dovolenku), no pri iných (napr. chudnutie či liečba ztukovatenej pečene) sú výsledky niekedy viditeľné až po niekoľkých týždňoch či mesiacoch nášho každodenného úsilia a to aj napriek správne zvolenému plánu, disciplíne a realistickým očakávaniam. Do tejto druhej skupiny žiaľ patrí aj liečba vypadávania vlasov, ktorá predstavuje beh na dlhú trať. Zmeny v organizme sa začnú diať hneď v prvý deň zahájenia liečby, no viditeľné výsledky zaznamenáme až neskôr, po regenerácii vlasových folikulov a vyrastení vlasov o niekoľko centimetrov.

Priebeh chudnutia môžeme zaznamenať pomocou váhy a krajčírskeho metra. Pri vypadávaní vlasov je zisťovanie progresu o niečo náročnejšie. Každodenné prezeranie vlasov v zrkadle je kontraproduktívne, prinajmenšom z hľadiska psychickej pohody. Preto si teraz predstavíme niekoľko jednoduchých metód, ktoré nám pomôžu zistiť či nám nastavená liečba vypadávania vlasov zaberá alebo nie.

Kým sa pustíme do vyhodnocovania prínosu liečby, prejdite si najskôr každú zložku liečby (konkrétne prípravky, lieky, či prístroje), ktorú budete (po)užívať, prípadne už (po)užívate. Prečítajte si všetky informácie o zložení (aktívne látky a pomocné látky), koncentrácii, množstve, forme či čistote látok v prípravkoch.

Uistite sa napríklad, že Saw Palmetto extrakt, ktorý chcete začať užívať je v dávke 320mg a jedná sa naozaj o 85-95%-ný štandardizovaný extrakt v pomere 10:1 a nielen o Saw Palmetto prášok (1:1) s olivovým či sójovým olejom, či o slabý extrakt v pomere 4:1, prípadne o ich kombináciu. Pre úplnosť dodávam, že 1000mg Saw Palmetto prášku je ekvivalent len 100mg Saw Palmetto extraktu (10:1). Ak by ste takýto prípravok užívali, výsledky sa nedostavia, pretože terapeutická dávka štandardizovaného 85-95%-ného Saw Palmetto extraktu je až 320mg. Síce ste užívali správnu látku, ale neužívali ste jej predpísané množstvo.

Keď máte prípravky overené a nachystané, môžete sa pustiť do prípravy vyhodnocovania prínosu liečby. Podstatou je čo najobjektívnejšie porovnať stav pred liečbou (deň č.1) a napríklad po 3-4 mesiacoch každodennej liečby (deň č.90 alebo č.120).
.

Pre zhodnotenie prínosu liečby môžete využiť nasledujúce jednoduché metódy:

1. Spočítajte si približne koľko vlasov Vám za deň vypadne.

Nemusíte si počítať úplne každý vlas počas celého dňa. Stačí keď si spočítate vlasy v určitom období dňa, najlepšie pri určitej každodennej činnosti. Napríklad ráno na vankúši a pri česaní vlasov, večer pri umývaní vlasov (ak nosíte čiapku, tak aj počet vlasov zachytených na čiapke).

Pri česaní sa očešte tak ako obvykle – vlasy si zbytočne nenamáhajte a neprečesávajte. Čím dlhšie by ste si vlasy česali, tým viac telogénových vlasov by ste si vytiahli a mohlo by sa zdať, že Vám v ten deň vypadlo podstatne viac vlasov ako zvyčajne. Podobne pri umývaní vlasov si vlasy zbytočne veľa nečochrite – namokrite, našampónujte a zmyte si ich tak ako to robíte vždy.

2. Vlasy si odfoťte.

Pri fotení je kľúčové zachovanie stavu vlasov a podmienok prostredia. Ak sa pred liečbou odfotíte pri umelom svetle v kúpeľni, aj fotky pre porovnanie po niekoľkých mesiacoch urobte v rovnakých podmienkach, t.j. pri rovnakom osvetlení. Ďalej je dôležité, aby ste mali vlasy rovnakej dĺžky a v rovnakom účese ako na fotke predtým. Ideálne je keď máte vlasy čerstvo umyté a osušené, bez tužidla, gélu, laku, minoxidilu a podobne. Dlhšie vlasy môžu vytvoriť dojem, že sú hustejšie, kým mokré vlasy môžu naoko pôsobiť redšie.

3. Porovnajte si hrúbku vypadnutých vlasov.

Pred liečbou si odložte pár voľne vypadnutých vlasov. Po niekoľkých mesiacoch tieto vlasy porovnajte s vlasmi, ktoré Vám vypadli teraz. Na porovnávanie používajte lupu a všímajte si hrúbku vlasu pri korienku. Pokiaľ je liečba nastavená správne napomáha regenerácii vlasových folikulov, ktoré dokážu produkovať postupne hrubšie a silnejšie vlasy. Preto sa prínos liečby prejaví najskôr pri korienkoch vlasov.

4. Porovnajte hustotu rastúcich vlasov.

V problematickej oblasti, kde máte preriedené vlasy si určite miesto v tvare štvorca so stranou 1cm. Podstatné je, aby ste toto miesto vedeli vždy bez problémov nájsť aj o niekoľko mesiacov. Ideálne je miesto blízko materského znamienka, jazvy alebo pigmentovej škvrny.

Spočítajte si koľko vlasov sa momentálne nachádza na tejto plôške. Taktiež si môžete zaznamenať koľko sa tu nachádza hrubých a dlhých vlasov, koľko tenkých slabých vláskov a koľko novorastúcich vlasov. Po niekoľkých mesiacoch si plôšku opäť nájdite a vlasy na nej spočítajte.

.
Pri všetkých týchto postupoch nejde o vedeckú presnosť, ale o to aby ste zistili akým smerom sa u Vás vypadávanie vlasov uberá po 3, 6, 9, či 12-tich mesiacoch liečby, či máte liečbu nastavenú správne alebo je potrebné liečbu zmeniť alebo len doplniť.

Ako zistím, či mám androgénovú alopéciu?

April 10th, 2013

Každý komu začnú nadmerne vypadávať vlasy by určite rád poznal príčinu svojho vypadávania vlasov, čo je základom pre správne nastavenie liečby. Na základe charakteru vypadávania vlasov sa dá približne určiť možný spúšťač a pôvod vypadávania vlasov.

Spustenie silného vypadávania vlasov, ktoré trvá pár dní či týždňov (niekedy mesiacov), väčšinou predstavuje reakciu nášho organizmu na náhle zmeny v tele. Tieto zmeny môžu byť vyvolané ochorením niektorého z vnútorných orgánov, nasadením určitého lieku, vystavením sa dlhodobému stresu či prežitím psychickej traumy. Náhle vypadávanie vlasov môže ďalej spustiť škodlivé pracovné prostredie alebo dlhodobo nekvalitná životospráva a následná podvýživa.

V takýchto prípadoch vlasy vypadávajú z celého povrchu hlavy rovnomerne. Vypadané vlasy sú približne rovnakej hrúbky a kvality a denne takto vypadne od 150 do 400 vlasov (po umytí).

Vypadávanie vlasov je síce rapídne, no nedochádza k trvalým zmenám na vlasových folikuloch. Všetky vypadnuté vlasy tak môžu opäť dorásť a mnohokrát sa vypadávanie zastaví už len uvedomením si príčiny vypadávania vlasov a učinením potrebných zmien (odstránenie stresora, vyliečenie ochorenia, vysadenie lieku, zmena prostredia, zlepšenie životosprávy).

Iný priebeh má postupné dlhodobé vypadávanie vlasov, ktoré trvá roky a je vyvolané hormonálnymi zmenami v organizme, na ktoré reagujú naše vlasové folikuly. U žien môže dôjsť k rozkolísaniu hormonálnych hladín najmä užívaním antikoncepcie, tehotenstvom či pôrodom. V pokročilejšom veku do hladín hormónov v tele výrazne zasahuje menopauza u žien a andropauza u mužov.

U mladých ľudí je veľmi častou príčinou vypadávania vlasov androgénová alopécia, čo je geneticky podmienené hormonálne vyvolané nadmerné vypadávanie vlasov (zvýšená hladina hormónu dihydrotestosterónu – DHT).

Vlasy začínajú vypadávať najmä z oblasti temena, kútov a ofiny. Vypadané vlasy sú rôznej hrúbky a dĺžky a mladému človeku takto vypadne od 50 do 150 vlasov (po umytí). Vlasy po bokoch hlavy, za ušami a v záhlaví nie sú zasiahnuté.

Tento typ vypadávania vlasov je pomalý, vlasové folikuly sa postupne zmenšujú a produkujú čoraz kratší a tenší vlas. Tiež dochádza k skracovaniu prirodzeného rastové cyklu vlasov. V určitých oblastiach na hlave sa tak tvoria preriedené miesta až lysiny. Vhodnou liečbou sa dá u väčšiny ľudí obnoviť rast vlasov z vlasových folikulov, ktoré prestali produkovať vlasy pred nie viac ako 3-mi rokmi.

Hodnoty jednotlivých pohlavných hormónov sa zisťujú špeciálnym vyšetrením (z krvi) tzv. hormonálna analýza. Hormonálnu analýzu Vám na požiadanie vykoná Váš ošetrujúci dermatológ alebo gynekológ/urológ. Výsledky hormonálnej analýzy sú relatívne a berú do úvahy populačný priemer. Ak Vám zistia zvýšený hormón DHT, môže sa jednať o krátkodobý jav, nie o androgénovú alopéciu. A naopak, ak budete mať hormón DHT v norme, Vaše vlasové folikuly môžu mať geneticky naprogramovanú citlivosť už na túto hladinu hormónu.

Existuje metóda zisťovania genetickej predispozície a tiež diagnostiky rôznych ochorení na úrovni DNA (z krvi) tzv. genetická analýza, ktorá Vám povie presne čo Vás zo zdravotného hľadiska v budúcnosti čaká. Na základe výsledkov genetickej analýzy sa dá určiť, či máte vo Vašej DNA kódovanú androgénovú alopéciu a to aj v prípade, že výsledky hormonálnej analýzy nepoukazujú na výraznejšie odchýlky v hormonálnom profile. Čiže budete vedieť, či sa Vám v (blízkej či ďalekej) budúcnosti bude hladina DHT postupne zvyšovať a či sa Vám budú zmenšovať vlasové folikuly a následne vypadávať vlasy. Genetickú analýzu môžete absolvovať aj keď sa u Vás ešte neprejavilo žiadne vypadávanie vlasov, no androgénovú alopéciu má niekto z Vašej rodiny a Vy chcete vedieť na čom ste.

Aj v prípade, že Vám potvrdia androgénovú alopéciu, nie je to žiadna tragédia. Ak začnete včas, správnou liečbou môžete vypadávanie vlasov spomaliť, zastaviť a o niekoľko rokov oddialiť. Dúfajme, že počas ušetrených rokov sa lekárska veda v tomto smere pohne výraznejšie dopredu a bude konečne sprístupnená metóda klonovania vlasov, ktorá predstavuje elegantné finálne riešenie pre nás všetkých.

Správne užívanie zložiek synergickej liečby

November 9th, 2011

Pre spomalenie a zastavenie nadmerného vypadávania vlasov a nárast nových vlasov je dobré užívať tieto zložky synergickej liečby:

1) Systémový DHT inhibítor
vo forme kapsúl alebo tabliet.

2) Lokálny DHT inhibítor
vo forme šampónu alebo dermálneho roztoku.

3) Vazodilátor
vo forme dermálneho roztoku.

4) Laserové svetlo
z laserového biostimulátora.

Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky v čo najkratšom čase musíte tiež vedieť ako jednotlivé zložky liečby užívať.

Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov synergickej liečby užívajte:

.
1) Systémový DHT inhibítor (kapsule/tabletky)

Ak užívate Saw Palmetto extrakt, užite 2 kapsule denne naraz (t.j. 2 x 160mg = 320mg / deň). Extrakt môžete užiť po jedle a zapite ho tekutinou, ideálne vodou prípadne čajom, nie však mliekom, kávou alebo sladkými nápojmi. Saw Palmetto extrakt užite najlepšie hneď ráno po raňajkách, jednak aby ste na to počas dňa nezabudli a tiež aby ste zachovali určitú pravidelnosť v dávkovaní liečiva. Aby ste úplne maximalizovali účinky extraktu a nebude Vám to robiť problémy (napr. bolesti brucha), užite extrakt ráno nalačno. Žalúdok je ráno prázdny a vstrebateľnosť extraktu je vtedy najvyššia.

Ak užívate finasterid, užite 1 tabletku denne (t.j. 1 x 1mg = 1mg / deň) a zapite tekutinou. Ak nemáte k dispozícii originálny liek Propecia, ale jeho generickú náhradu v dávke 5mg finasteridu (napr. liek Penester), užite ¼ tabletky denne (t.j. 1/4 x 5mg = 1,25mg / deň). Tabletku buď rozštvrťte nožom alebo ideálne rezačkou tabliet, ktorá tabletku rozdelí na 4 rovnaké časti.

.
2) Lokálny DHT inhibítor (šampón/dermálny roztok)

Ak užívate šampón s obsahom DHT inhibítora (napr. šampón Saw Palmetto Forte), vlasy a pokožku hlavy si ním umyte 3- až 4-krát za týždeň. Šampón vmasírujte do pokožky bruškami prstov, nechajte 5 minút pôsobiť a potom dôkladne vymyte.

Ak užívate dermálny roztok s obsahom DHT inhibítora (napr. čistý Saw Palmetto extrakt), aplikujte 1 až 2 ml roztoku raz za deň na oblasti s preriedenými vlasmi. Roztok potom jemne vmasírujte do pokožky hlavy po dobu asi 20 sekúnd. Roztok sa vstrebe do pokožky, no vlasy si najbližšie 3 hodiny neumývajte. Pre dosiahnutie výsledkov v čo najkratšom čase môžete užívať aj šampón aj roztok súčasne, kedy počas dňa najskôr aplikujete dermálny roztok s DHT inhibítorom a večer si vlasy umyjete šampónm s DHT inhibítorom.

.
3) Vazodilátor (dermálny roztok)

Ak užívate dermálny roztok s obsahom 2%-ného alebo 5%-ného vazodilátora Minoxidilu (napr. Rogaine), aplikátorom naneste 2 ml roztoku za deň (1ml ráno a 1ml večer) na čistú suchú neporušenú pokožku hlavy. Pokožka musí byť zdravá bez zranení alebo vyrážok. Ideálne je, keď sú pokožka a vlasy čerstvo umyté a už prirodzene suché. Po aplikácii roztok minoxidilu do pokožky jemne vmasírujte bruškami prstov a nechajte pôsobiť. Roztok si z vlasov nemusíte vymývať, no ruky si dôkladne poumývajte.

.
4) Laserové svetlo (laserový biostimulátor)

Ak používate laserový biostimulátor (napr. X5 Hair Laser), ošetrujte sa 3-krát za týždeň, každý druhý deň po dobu 15 minút na jedno ošetrenie. Čiže rozpis ošetrení by bol napríklad pondelok, streda a piatok alebo utorok, štvrtok a sobota, prípadne streda, piatok a nedeľa. Častejšie alebo dlhšie ošetrovanie nemusí znamenať lepšie výsledky. Odporúčaný rozpis ošetrení však treba dodržiavať čo najsvedomitejšie. Najlepšie je ošetrovať sa večer pretože jednak máte večer na ošetrenie viac času a tiež zvýšená produkcia ATP umožní, aby sa vlasové folikuly regenerovali vtedy, keď sa aktívne regeneruje celé telo – v noci počas spánku. Laser prikladajte len na suchú čistú pokožku. Vlasy musia byť bez gélu, laku alebo iných prípravkov (napr. Toppik) alebo liekov (napr. Minoxidil 5% alebo Revivogen). Tieto môžete aplikovať asi 30 až 60 minút po ukončení ošetrovania sa laserom. Pokožka môže byť po ošetrení laserom podráždená, tak preto treba pre istotu počkať tých 30 až 60 minút.

Pri použítí napríklad šampónu, minoxidilu a laseru v ten istý deň si najskôr vlasy umyte šampónom a dobre osušte. Ošetrite sa laserom. Po 30 až 60 minútach aplikujte 1 ml minoxidilu.

.
Jednotlivé zložky synergickej liečby nájdete TU
.

.
Optimálne nastavenie liečby pre Vaše štádium vypadávania vlasov nájdete:
Ženy TU a Muži TU.

Ako si vybrať ten najlepší prípravok proti vypadávaniu vlasov

July 8th, 2010

Na svete existuje vyše 100.000 liekov a prípravkov proti vypadávaniu vlasov. Na Slovensku by sme ich tiež určite narátali do 1000. Ak by sme mali každý z nich vyskúšať a overiť si jeho účinky, asi by sme za ten čas úplne oplešateli a stálo by nás to pekné peniaze. Podľa čoho si má teda človek vybrať ten správny prípravok proti vypadávaniu vlasov.

O reálnych účinkoch každého vlasového prípravku rozhoduje len a len jeho zloženie, nie lákavý názov, obal, či zázraky-sľubujúca reklama. Či už ide o tablety, kapsule, dermálne roztoky alebo šampóny vždy je smerodajné zloženie vlasového prípravku. Na základe zloženia dokážeme ihneď určiť liečivý potenciál prípravku a spektrum jeho účinkov.
Zo zloženia musíme vyčítať:

  1. Názov a druh účinných látok
  2. Množstvo a koncentráciu účinných látok

Pokiaľ ide o voľnopredajný prípravok alebo liek proti vypadávaniu vlasov, v jeho zložení musí byť uvedená aspoň jedna látka, o ktorej bolo klinickými štúdiami dokázané, že zastavuje vypadávanie vlasov, resp. v tele vyvolá reakciu ktorej dôsledkom je spomalenie alebo zastavenie vypadávania vlasov. Pod druhom látky rozumieme charakter jej účinkov ako napríklad DHT inhibujúce látky, vazodilatačné látky a pod. Najúčinnejšou voľnopredajnou látkou inhibujúcou DHT je saw palmetto extrakt a najúčinnejšou vazodilatačnou látkou je minoxidil. Slabšími alternatívami týchto látok sú extrakt zo žihľavy dvojdomej a aminexil.

Mnohé vlasové prípravky obsahujú iné kvalitné účinné látky, vitamíny alebo rastlinné extrakty, ktoré urýchľujú regeneráciu pokožky, dodávajú telu stavebné látky pre produkciu vlasov, zamedzujú tvorbe lupín, zmierňujú zápaly pokožky, vylepšujú vzhľad vlasov alebo zvláčňujú štruktúru vlasov. Pri vypadávaní vlasov sa tieto látky odporúčajú skôr ako doplnok k riadnej liečbe, pretože mechanizmom svojich účinkov neodstraňujú príčinu vypadávania vlasov a plnia len podpornú funkciu.

Keď už vieme názov a druh účinných látok obsiahnutých vo vlasovom prípravku, bude nás ešte zaujímať množstvo a koncentrácia týchto látok.

Všeobecne platí, že čím väčšie množstvo alebo vyššia koncentrácia účinnej látky, tým výraznejší je účinok prípravku na rast vlasov. Tento vzťah však nie je lineárny a od istého momentu sa so zvyšujúcou dávkou účinok nemení. Čiže sa dostaneme do určitého bodu, kedy nám viac vlasov nenarastie ani pri užívaní 10-násobnej dávky alebo 100%-nej koncentrácie účinnej látky.

Pri určovaní optimálnej dávky alebo koncentrácie nám pomôžu výsledky klinických štúdií, pri ktorých vedci určujú odporúčanú optimálnu dávku, s ktorou počas štúdie zaznamenali najlepšie výsledky.

Pri saw palmetto extrakte vedci určili optimálnu dennú dávku na 320mg štandardizovaného 85-95%-ného extraktu. Pri minoxidile je optimálna denná dávka stanovená na 2ml (1ml ráno a 1ml večer) 5%-ného minoxidilu.

Takže, keď sa budete najbližšie rozhodovať pre prípravok proti vypadávaniu vlasov, pri porovnávaní a hodnotení si pozrite hlavne jeho zloženie. Všímajte si názov a druh účinných látok a tiež ich množstvo a koncentráciu vo vlasovom prípravku. Tieto údaje sú väčšinou uvedené na obale. Pokiaľ ich tam nenájdete, môžete sa spýtať v lekárni alebo priamo výrobcu, dovozcu, prípadne distribútora.