Hormonálna liečba: DHT inhibítory

Hormonálnou liečbou potláčame hlavnú príčinu vypadávania vlasov, ktorou je zvýšená hladina hormónu dihydrotestosterón (DHT) v tele a v pokožke hlavy.

DHT inhibítory sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré v našom tele blokujú aktivitu izoenzýmov 5-alfa reduktázy, čím zabraňujú premene testosterónu na DHT. Takto postupne znižujú hladinu DHT v tele.

Hormón DHT sa tak nemôže naviazať na androgénové receptory a vlasové folikuly sa prestávajú zmenšovať. Proces degenerácie a odumierania vlasových folikulov sa značne spomalí alebo zastaví a mnohé vlasové folikuly postupne obnovia svoju činnosť a začnú produkovať nové vlasy.

DHT inhibítory môžeme užívať dvoma spôsobmi:

  1. Systémová aplikácia – inhibítor má formu tablety, po užití ktorej sa liečivo dostáva do nášho krvného obehu.
  2. Lokálna aplikácia – inhibítor má formu dermálneho roztoku alebo šampónu a do tela sa dostáva cez pokožku hlavy.  

 
Medzi spoľahlivé DHT inhibítory pri liečbe vypadávania vlasov patria:

 
Saw Palmetto extrakt je prírodná látka, ktorá pomáha zastaviť vypadávanie vlasov pri miernom zvýšení hladiny DHT v tele.

Finasterid je účinná látka, ktorá inhibuje izoenzým 5-alfa reduktázu typu 1 a je účinná pri vyššej hladine DHT v tele.

Najúčinnejším známym DHT inhibítorom je látka Dutasterid 0,5mg (Avodart), ktorá inhibuje typ 1 aj typ 2 izoenzýmu 5-alfa reduktázy. Účinnosť dutasteridu pri liečbe vypadávania vlasov je však otázna, keďže klinická štúdia, ktorá mala preukázať jeho účinnosť, bola nečakane prerušená a doposiaľ ju neobnovili.

Pre znásobenie efektu liečby je veľmi dobré užívať DHT inhibítory v kombinácii s účinným vazodilátorom a pravidelným ošetrovaním sa laserovým svetlom.

Upozornenie:
Kým Saw Palmetto extrakt pomáha pri vypadávaní vlasov ako mužom tak i ženám, Finasterid a Dutasterid sú určené len pre mužov. Tehotné ženy nesmú dokonca ani manipulovať s týmito liekmi, pretože ich môžu do tela ľahko absorbovať cez pokožku, čo môže spôsobiť vývinové abnormality vonkajších genitálií mužského plodu.

Moje Vlasy .sk