Transplantácia vlasov metódou “strip”

Transplantácia vlasov je súborné pomenovanie skupiny chirurgických postupov, ktorými sa vykonávajú operatívne korekcie vlasov u ľudí s pokročilejším štádiom vypadávania vlasov.

Dnes vlasoví chirurgovia používajú takzvanú FUE metódu (Follicular Unit Extraction, čiže odber folikulárnych jednotiek). Folikulárna jednotka je súbor 1, 2, 3 alebo 4 vlasov, v ktorom vlasy prirodzene rastú.

Transplantácia vlasov metódou “strip” spočíva v odobraní pásu vlasov aj s pokožkou a vlasovými folikulmi z darcovskej oblasti na zadnej časti hlavy. Odobratý pás (anglicky: strip) tkaniva pokožky hlavy je zvyčajne 10-12 cm dlhý a 1-2,5 cm široký. Vlasový chirurg následne zošije pokožku hlavy pacienta, aby sa rana mohla zahojiť.

Transplantácia vlasov metódou "strip"

Potom chirurg pod mikroskopom rozdelí pás tkaniva s vlasmi na jednotlivé vlasové štepy, ktoré obsahujú 1 až 2 vlasy (mikroštepy). Vlasové mikroštepy sa budú vkladať do cieľovej oblasti, ktorú chirurg pred zákrokom vyčistí a lokálne znecitliví. Väčšinou sa takto zahusťuje čelná plešina, kúty a temeno hlavy. Zahustiť sa dá ktorákoľvek oblasť hlavy, kde má pacient riedke vlasy alebo kde už vlasy nerastú.

Chirurg do pokožky cieľovej oblasti vytvorí malé zárezy (dierky), do ktorých potom jemne vkladá nachystané vlasové štepy. Vsádzanie štepov je časovo náročné, pretože každý vlasový štep musí byť uložený v optimálnej polohe tak, aby sa dokázal zregenerovať a začal produkovať nový vlas.

Transplantácia vlasov metódou "strip"

Po vložení vlasových štepov do pokožky sa kontroluje správnosť uloženia každého jedného štepu (hĺbka a smer uloženia). Bezprostredne po zákroku má pacient viditeľné červené bodky v miestach štepov a vzadu na hlave zošitú pokožku po odbere pásu vlasov.

Transplantácia vlasov metódou "strip"

Cieľová oblasť sa prekryje špeciálnym obväzom, ktorý zabezpečí aby vložené vlasové štepy zotrvali na svojom mieste. Obväz si pacient môže snať už nasledujúci deň. Pacientovi budú takisto odporučené antibiotiká, lieky proti opuchom a proti bolesti. Pokožka bude citlivá ešte pár dní po zákroku.

Nevýhodou transplantácie vlasov metódou “strip” je veľká jazva vzadu na hlave, ktorá zostane po zákroku. Jazvu je možné zjemniť a čiastočne odstrániť, no nikdy nie úplne.

Moje Vlasy .sk