Transplantácia vlasov metódou “ihla”

Transplantácia vlasov ihlou je menej invazívna metóda transplantácie vlasov v porovnaní s metódou “strip”.

Pri transplantácii vlasov ihlou sa taktiež používa FUE metóda (Follicular Unit Extract alebo odber folikulárnych jednotiek), no rozdiel je v postupe odberu jednotlivých folikulárnych jednotiek. Kým pri transplantácii vlasov metódou „strip“ sa vzadu na hlave vyrezáva pás kože, pri transplantácii vlasov ihlou sa folikulárne jednotky získavajú pomocou dutej ihly priamo z pokožky hlavy.

Obrovskou výhodou tejto metódy je, že už nie je potrebné rezať kožu vzadu na hlave a po zákroku neostávajú žiadne veľké rany ani jazvy.

Transplantácia vlasov ihlou

Aby bol výsledný efekt transplantácie vlasov čo najlepší, musí mať pacient v darcovskej oblasti dostatočne kvalitné vlasy. Husté vlasy zabezpečia aby darcovská oblasť nebola viditeľná a pôsobila prirodzene aj po vyňatí vlasov. Pevné vlasy sú zasa predpokladom dobrej životaschopnosti transplantovaných vlasových folikulov po vsadení do cieľovej oblasti.

Počas jedného zákroku je možné transplantovať až 1500 vlasových štepov. Optimálny počet štepov sa určí podľa polohy a rozsahu problematického miesta a tiež podľa hustoty vlasov, ktorú chce pacient transplantáciou dosiahnuť.

Na zahustenie priemerného bezvlasého miesta je zvyčajne potrebných asi 4000 štepov, ktoré sa pacientovi vsadia do pokožky hlavy počas 2 až 3 zákrokov. Jeden zákrok transplantácie vlasov trvá 2 až 8 hodín.

Pri transplantácii vlasov ihlou môže vlasový chirurg použiť buď dvojkrokový alebo trojkrokový postup vyňatia folikulárnych jednotiek z pokožky hlavy.
2-krokový postup vyňatia folikulárnych jednotiek

V prvom kroku umiestni vlasový chirurg ostrú dutú ihlu na pokožku presne v mieste nad folikulárnou jednotkou, t.j. nad vlasmi vyrastajúcimi z 1 vlasového folikulu. Ide o skupinu 1 až 4 vlasov. Ďalej chirurg nastaví ihlu v približne rovnakom uhle ako je uhol rastu vlasov pod pokožkou. Potom otáčavým pohybom ihly prenikne do pokožky a oddelí vlasové folikuly od okolitého tkaniva. Dopadový uhol ihly musí čo najvernejšie kopírovať smer rastu vlasov pod pokožkou, inak hrozí preťanie a znehodnotenie vlasového folikulu.

V druhom kroku chirurg pomocou pinzetky vyvíja jemný ťah na hornú časť folikulárnej jednotky, až kým sa jednotka neuvoľní z kožného a podkožného tkaniva.

Náročnosť vyťahovania folikulárnych jednotiek z tkaniva pokožky hlavy je individuálna u každého človeka. V prípade, že sa folikulárna jednotka nedá z pokožky vytiahnuť jemným ťahom, vlasový chirurg ju oddelí hlbšie v tkanive pokožky. Na oddelenie sa používa jemná ihla s hrotom do tvaru „U“ a tiež pinzetka, ktorou chirurg jemne ťahá folikulárnu jednotku von z pokožky.
3-krokový postup vyňatia folikulárnych jednotiek

Pri trojkrokovom postupe vlasový chirurg najprv použije ostrú dutú ihlu, ktorou vytvorí drobné zárezy do najvrchnejšej vrstvy kože (epiderma). Potom chirurg použije tupú dutú ihlu, aby otáčavým pohybom oddelil folikulárnu jednotku od okolitého tkaniva.

Táto variácia má oproti dvojkrokovému postupu jednu obrovskú výhodu. Použitím tupej ihly nedochádza k pretaniu vlasových folikulov, čo chirurgovi umožňuje odobrať neporušené folikulárne jednotky. Tento postup je však časovo náročnejší, lebo pred odberom sa chirurg musí ku každej jednotke ešte raz vrátiť.

Keď tupá dutá ihla preniká do pokožky, jemne odtláča vlasové folikuly, ktoré sa sústredia okolo tupého hrotu ihly. Keďže nehrozí preťanie vlasových folikulov, chirurg už nemusí tak podrobne skúmať smer rastu vlasov. Nevýhodou tohto postupu však je, že chirurg môže tupým hrotom ihly zatlačiť vlasové folikuly hlbšie do podkožného tkaniva. Získanie takto zatlačených folikulov je potom časovo náročnejšie.

Samotný odber folikulárnych jednotiek prebieha rovnako ako u dvojkrokového postupu. Vlasový chirurg pinzetkou vyvíja jemný ťah na hornú časť folikulárnej jednotky, ktorá sa uvoľní z kožného a podkožného tkaniva.

Transplantácia vlasov ihlou
Získané folikulárne jednotky sa potom pod mikroskopom spracujú na vlasové štepy, ktoré sa ďalej vkladajú do pripravených zárezov v cieľovej oblasti. Na záver sa cieľová oblasť prekryje špeciálnym obväzom, ktorý chráni čerstvo transplantované vlasové štepy. Pacient si môže snať obväz hneď na druhý deň. V darcovskej aj cieľovej oblasti sa vytvoria miniatúrne chrastičky, ktoré sa zahoja do 2 týždňov od absolvovania zákroku.

Nové vlasy zvyčajne začnú rásť o 4 až 6 mesiacov po transplantácii, no niekedy to trvá aj dlhšie. Tento čas je potrebný na to, aby sa transplantované vlasové folikuly v novom tkanive spamätali a opäť začali produkovať vlasy v normálnom rastovom cykle.

Produkciu vlasov obnoví až 95% transplantovaných vlasových folikulov.

Celkový výsledok transplantácie vlasov záleží samozrejme najmä na vlasovom chirurgovi, ktorý zákrok prevádza. Ak rozmýšľate nad transplantáciou vlasov určite sa poraďte s viacerými špecialistami. Zistite si akú povesť má daná klinika a aké skúsenosti má vlasový chirurg, pre ktorého ste sa rozhodli.

Skôr ako podstúpite transplantáciu vlasov musíte mať jasnú a realistickú predstavu o výslednom efekte zákroku. Preto je nutná podrobná konzultácia s dobrým vlasovým chirurgom.

Transplantácia vlasov metódou „ihla“ je minimálne invazívna a zároveň maximálne efektívna. Nezanecháva jazvy a jej priebeh je vždy bez väčších komplikácií. Preto je transplantácia vlasov ihlou najspoľahlivejšou a najvyhľadávanejšou metódou transplantácie vlasov na svete.

Zdroj: www.follicularunits.com a www.hairlosslearningcenter.org.

Na Slovensku je niekoľko kliník plastickej a estetickej chirurgie, ktoré prevádzajú transplantácie vlasov. Klinika, ktorá sa špecializuje len na transplantácie vlasov je klinika Folliclinic.

Moje Vlasy .sk