Finasterid 1mg (Propecia)

Finasterid je synteticky vyrábaný účinný antiandrogén, ktorý v tele potláča účinky izoenzýmu 5-alfa reduktázy typu 2. V dennej dávke 5mg (liek Proscar) sa používa pri liečbe benígnej hyperplázie prostaty a v dávke 1mg (liek Propecia) pri liečbe mužského vypadávania vlasov.

Finasterid bol pôvodne vyvinutý ako liek Proscar a na trh ho v roku 1992 uviedla firma Merck&Co. Proscar obsahuje až 5 mg finasteridu v každej tabletke. V malom množstve sa používa pri liečbe zväčšenej prostaty a vo veľkom množstve pri liečbe rakoviny prostaty. Pacienti, ktorí mali problémy so zväčšenou prostatou a tiež im vypadávali vlasy zaznamenali pri liečbe Proscarom okrem výrazného zmiernenia prostatických ťažkostí aj zastavenie vypadávania vlasov a nárast nových vlasov.
 

Molekula finasteridu

 
Po tomto objave spoločnosť Merck okamžite odštartovala klinickú štúdiu, ktorá mala zhodnotiť efektívnosť finasteridu pri liečbe vypadávania vlasov pri užívaní vo forme tablety. Pre zminimalizovanie vedľajších účinkov Merck znížil dávku finasteridu na 1 mg a vykonal sériu klinických štúdií.

Na prvej 5-ročnej klinickej štúdii sa zúčastnilo 352 pacientov v rôznych štádiách vypadávania vlasov. Na začiatku štúdie vedci pacientom zrátali počet vlasov v sledovanej ovlasenej kruhovej oblasti pokožky hlavy s priemerom 2,5 cm. Priemerný počet vlasov pacientov v tejto oblasti bol 876 vlasov. Pre porovnanie účinkov finasteridu sa vytvorili dve skupiny pacientov. Jedna skupina užívala tabletku s obsahom 1 mg finasteridu. Druhá skupina užívala placebo – tabletku bez finasteridu alebo akejkoľvek inej účinnej látky.

Po prvom roku liečby mali pacienti užívajúci finasterid v priemere o 126 vlasov viac ako pacienti užívajúci placebo. Tento rozdiel v počte vlasov v sledovanej kruhovej oblasti pokožky hlavy postupne narastal.

Koncom piateho roka liečby mali pacienti užívajúci finasterid už o 277 vlasov viac ako pacienti, ktorí užívali placebo. Až 65% pacientov užívajúcich finasterid si uchovalo alebo zlepšilo svoj pôvodný počet vlasov v sledovanej oblasti v porovnaní s počtom vlasov na začiatku štúdie. Všetkým pacientom, ktorí užívali placebo sa počet vlasov znížil.

Okrem schopnosti finasteridu zastaviť mužské vypadávanie vlasov, táto 5-ročná klinická štúdia potvrdila aj relatívnu bezpečnosť finasteridu. V prvej 12-mesačnej fáze výskumu, boli u malej skupiny pacientov zaznamenané nasledujúce nežiadúce účinky: zníženie libida, ťažkosti s dosiahnutím erekcie a zníženie objemu ejakulátu. Tieto nežiadúce účinky postupne ustúpili u všetkých pacientov, ktorí s liečbou prestali, ale tiež u 56% pacientov, ktorí s liečbou pokračovali až do konca piateho roka.

 
Farmaceutická spoločnosť Merck svojim výskumom a testovaním preukázala potenciál finasteridu zastaviť mužské vypadávanie vlasov a tiež vyvolať rast nových vlasov.

V decembri 1997 na základe výsledkov výskumov, Americký Úrad pre Potraviny a Liečivá (Food and Drug Administration: FDA) Ministerstva Zdravia a Sociálnych Služieb USA (United States Department of Health and Human Services: HHS) schválil liek Propecia (finasterid 1mg) ako účinný pri liečbe mužského vypadávania vlasov.

Moje Vlasy .sk